Diachroon seMantisch lexicon van de Nederlandse Taal - DiaMaNT

Het DiaMaNT (Diachroon seMantisch lexicon van de Nederlandse Taal) is een computationeel semantisch lexicon dat diachrone semantische informatie biedt. Het is gebouwd als laag bovenop GiGaNT, door betekenisinformatie toe te voegen. Het lexicon legt relaties tussen woordvormen en betekeniseenheden (concepten), en plaatst deze in de tijd.

The DiaMaNT (Diachroon seMantisch lexicon van de Nederlandse Taal) is a computational semantical lexicon that offers diachronical semantical information. It is built as a layer on top of GiGaNT, by adding semantic information. The lexicon links word forms to concepts and places these on a time scale.

Ga naar website

Productdetails

Jaar: 2020
Financier: NWO
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Refereren: Diachroon seMantisch lexicon van de Nederlandse Taal - DiaMaNT (2020) [Online service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-q9
Project: Clariah

Op deze website maken wij gebruik van cookies.