Federated Search Lexica

Een belangrijk onderdeel van het CLARIAH project is het aanbieden van de mogelijkheid om verschillende dataverzamelingen gelijktijdig te doorzoeken: "Federated Content Search". Het INT heeft een aantal lexica geconverteerd naar RDF en een interface ontwikkeld om die in combinatie te doorzoeken.

An important part of the CLARIAH project is to offer the option to simultaneously query several data collections: "Federated Content Search". The INT has converted several lexica to RDF and developed an interface to easily query those collectively.

Ga naar website

Productdetails

Jaar: 2020
Financier: NWO, KNAW
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Refereren: Diachroon seMantisch lexicon van de Nederlandse Taal - DiaMaNT (2020) [Online service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-r2
Project: Clariah

Op deze website maken wij gebruik van cookies.