Searched tag: Clarin

Cornetto-LMF

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Lexicale database voor het Nederlands met semantische relaties en combinatorische informatie. Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

Lexical database of Dutch, providing semantic relationships and combinatorial information. Only accessible with a CLARIN account.

Ga naar website

OpenConvert

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Tool om tekst te converteren naar xml-formaat (TEI) en te voorzien van taalkundige annotaties. Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A tool for converting text to XML format (TEI) and annotating it with linguistic information. Only accessible with a CLARIN account.

Details

Nerd

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Grafzerk

Named entity recognizer. Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

Named entity recognizer. Only accessible with a CLARIN account.

Details

Status: Vervallen

Autosearch

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Een tool om geannoteerde teksten te uploaden (voorzien van lemma's en woordsoortinformatie in TEI- of FoLiA-formaat), één of meerdere corpora te definiëren en deze te doorzoeken. Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A tool to upload corpora annotated with part of speech, lemma and word form in FoLiA or TEI format, and to define one or several corpora and to search them. Only accessible with a CLARIN account.

Details

OpenSoNaR

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Online zoeksysteem voor het SoNaR-corpus, een tekstverzameling van hedendaags geschreven Nederlands dat uit meer dan 500 miljoen woorden bestaat. Het SoNaR-corpus is ook als download beschikbaar als download. Zie SoNaR Corpus.

Online search engine for the SoNaR Corpus, a text collection of contemporary written Dutch containing over 500 million words. The SoNaR corpus is also available as a download (see SoNaR Corpus).

Details

WebCelex

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Interface waarmee de CELEX-lexicaledatabases van het Duits, Engels, Nederlands kunnen worden geraadpleegd. Voor iedere taal zijn de lemma's aangevuld met orthografische, fonologische, morfologische en syntactische informatie en frequentiegegevens.

Interface through which the CELEX lexical databases of German, English and Dutch can be consulted. For each language, the lemmas have been enriched with orthographical, phonological, morphological and syntactic information, as well as linguistic frequency data.

Details

Corpus Hedendaags Nederlands (CHN)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een tekstverzameling van meer dan 800.000 teksten uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen en juridisch materiaal (1814-2013). Het corpus is een samenvoeging van de oude 5, 27 en 38 Miljoen Woorden Corpora en het PAROLE-corpus, aangevuld met krantenmateriaal. Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A collection of over 800,000 texts taken from magazines, news broadcasts and legal documents (1814-2013). The corpus is a fusion of the older 5, 27 and 38 Million Words Corpora and the PAROLE Corpus, supplemented with newspaper texts. Only accessible with a CLARIN account.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.