Gezocht op tag(s): Fonologie

Taalportaal

Gemaakt op donderdag 26 april 2018   »Taalmaterialen

Taalportaal is een uitgebreide grammatica van het Nederlands, Fries en Afrikaans beschreven in het Engels. Het portaal bevat een lijst van taalkundige termen en een taalkundige bibliografie. Taalportaal wordt regelmatig geüpdatet.

Ga naar website

OpenSoNaR

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Online zoeksysteem voor het SoNaR-corpus, een tekstverzameling van hedendaags geschreven Nederlands dat uit meer dan 500 miljoen woorden bestaat. Het SoNaR-corpus is ook als download beschikbaar als download. Zie SoNaR Corpus.

Online search engine for the SoNaR Corpus, a text collection of contemporary written Dutch containing over 500 million words. The SoNaR corpus is also available as a download (see SoNaR Corpus).

Details

WebCelex

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Interface waarmee de CELEX-lexicaledatabases van het Duits, Engels, Nederlands kunnen worden geraadpleegd. Voor iedere taal zijn de lemma's aangevuld met orthografische, fonologische, morfologische en syntactische informatie en frequentiegegevens.

Interface through which the CELEX lexical databases of German, English and Dutch can be consulted. For each language, the lemmas have been enriched with orthographical, phonological, morphological and syntactic information, as well as linguistic frequency data.

Details

AUTONOMATA-namencorpus Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Een database van in totaal circa 5000 voorgelezen voornamen, achternamen, straatnamen, plaatsnamen en controlewoorden.

Details

JASMIN-spraakcorpus Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Een verzameling van circa 115 uur Nederlandse spraak van jongeren, anderstaligen en senioren, bestaande uit voorgelezen tekst en mens-machinedialogen.

Details

e-Lex Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Lexicon met ruim 200.000 lemma's en ruim 640.000 woordvormen voorzien van o.a. POS-tag, complementatiepatroon, semantisch type en uitspraakinformatie.

A lexical database consisting of over 200,000 entries and over 640,000 word forms, enriched with part of speech, complementation type, semantic type, and phonological information.

Details

Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een corpusgebaseerd, elektronisch woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen.

A corpus-based electronic dictionary describing the contemporary Dutch language as used in the Netherlands and Flanders.

Details

AUTONOMATA-namencorpus

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een database van in totaal circa 5000 voorgelezen voornamen, achternamen, straatnamen, plaatsnamen en controlewoorden.

Details

AUTONOMATA-POI-corpus

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Het corpus is een database van 800 voorgelezen points of interest (POI's) uit Nederland en België, bestaande uit namen van restaurants, hotels, campings, cafés etc.

Details

Children's Oral Reading Corpus (CHOREC)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

COREA-coreferentieservice

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een systeem dat automatisch coreferentiële relaties tussen nominale constituenten in teksten op kan lossen.

Details

Corpus Gesproken Nederlands (CGN)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Dupira

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

e-Lex

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Lexicon met ruim 200.000 lemma's en ruim 640.000 woordvormen voorzien van o.a. POS-tag, complementatiepatroon, semantisch type en uitspraakinformatie.

A lexical database consisting of over 200,000 entries and over 640,000 word forms, enriched with part of speech, complementation type, semantic type, and phonological information.

Details

Frequentielijsten Corpora

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

De 5000 meest voorkomende woorden uit de Miljoenencorpora, het PAROLE-corpus 2004, het CGN, het ANW-corpus, het Eindhoven-corpus, het D-Coi-corpus en het SoNaR-corpus.

The 5000 most frequent words from the Millions Corpora, the PAROLE 2004 Corpus, the Corpus of Spoken Dutch, the ANW Corpus, the Eindhoven Corpus, the D-Coi Corpus and the SoNaR corpus.

Details

IFA-corpus

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

IFA-dialoog-videocorpus

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Op deze website maken wij gebruik van cookies.