Searched tag: Pragmatiek

Dutch Idiom Database: Native Speakers (DID-NS)

Gemaakt op vrijdag 24 juli 2020   »Taalmaterialen

Een database met beoordelingen van Nederlandse uitdrukkingen door moedertaalsprekers.

Details

Dutch Idiom Database: Native Speakers (DID-NS) Commercieel

Gemaakt op vrijdag 24 juli 2020   »Taalmaterialen

Een database met beoordelingen van Nederlandse uitdrukkingen door moedertaalsprekers.

Details

Frequentielijsten Corpora Commercieel

Gemaakt op woensdag 10 juni 2020   »Taalmaterialen

De 5000 meest voorkomende woorden uit de Miljoenencorpora, het PAROLE-corpus 2004, het CGN, het ANW-corpus, het Eindhoven-corpus, het D-Coi-corpus en het SoNaR-corpus.

The 5000 most frequent words from the Millions Corpora, the PAROLE 2004 Corpus, the Corpus of Spoken Dutch, the ANW Corpus, the Eindhoven Corpus, the D-Coi Corpus and the SoNaR corpus.

Details

DuOMAn Subjectivity Lexicon Commercieel

Gemaakt op woensdag 10 juni 2020   »Taalmaterialen

Een verzameling van ongeveer 9000 woorden waarvoor aangegeven werd of ze een negatieve, neutrale of positieve gevoelswaarde hebben.

Details

GiGaNT-Molex

Gemaakt op woensdag 29 mei 2019   »Taalmaterialen

Het GiGaNT-Molex lexicon bevat Nederlands materiaal uit Nederland, Vlaanderen, de Antillen en Suriname afkomstig uit hedendaags corpusmateriaal van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Alle lemmata en paradigmata zijn handmatig nagekeken en conform de officiële spelling.

The GiGaNT-Molex lexicon contains Dutch language material from the Netherlands, Flanders, the Netherlands Antilles, and Surinam coming from corpus material of the Dutch Language Institute (Instituut voor de Nederlandse Taal - INT). It has been manually verified and it follows the official Dutch spelling.

Details

Referentiebestand Nederlands (RBN) Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Een verzameling van ongeveer 50.000 frequente Nederlandse woorden aangevuld met taalkundige informatie.

A collection of ca. 50,000 frequently used Dutch words, enriched with linguistic information.

Details

DuELME Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Een lexicon met ruim 5000 Nederlandstalige meerwoordexpressies.

A lexicon with over 5000 Dutch multiword expressions.

Details

Referentiebestand Belgisch-Nederlands (RBBN) Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Taalmaterialen

Een verzameling van 4000 woorden en uitdrukkingen die typisch zijn voor het Nederlands in België.

Details

RBN-klein Commercieel

Gemaakt op dinsdag 13 maart 2018   »Grafzerk

Een semantisch verfijnd basislexicon van het Nederlands van ca. 10.000 trefwoorden, afgeleid van het Referentiebestand Nederlands (RBN).

Details

Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een corpusgebaseerd, elektronisch woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland,Vlaanderen, Suriname en het Caraïbisch gebied.

A corpus-based electronic dictionary describing the contemporary Dutch language as used in the Netherlands, Flanders, Suriname and the Caribbean.

Details

Corpus Oudnederlands

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een verzameling van al het overgebleven Nederlandse woordmateriaal uit de periode 475-1200.

A collection of all the surviving lexical material from the period between 475 and 1200.

Details

DuELME

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een lexicon met ruim 5000 Nederlandstalige meerwoordexpressies.

A lexicon with over 5000 Dutch multiword expressions.

Details

DuOMAn Subjectivity Lexicon

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een verzameling van ongeveer 9000 woorden waarvoor aangegeven werd of ze een negatieve, neutrale of positieve gevoelswaarde hebben.

Details

Frequentielijsten Corpora

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

De 5000 meest voorkomende woorden uit de Miljoenencorpora, het PAROLE-corpus 2004, het CGN, het ANW-corpus, het Eindhoven-corpus, het D-Coi-corpus en het SoNaR-corpus.

The 5000 most frequent words from the Millions Corpora, the PAROLE 2004 Corpus, the Corpus of Spoken Dutch, the ANW Corpus, the Eindhoven Corpus, the D-Coi Corpus and the SoNaR corpus.

Details

Referentiebestand Belgisch-Nederlands (RBBN)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Referentiebestand Nederlands (RBN)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een verzameling van ongeveer 50.000 frequente Nederlandse woorden aangevuld met taalkundige informatie.

A collection of ca. 50,000 frequently used Dutch words, enriched with linguistic information.

Details

Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een wetenschappelijk woordenboek gebaseerd op ambtelijke bescheiden en literaire teksten uit de dertiende eeuw.

A scientific dictionary based on official documents and literary texts from the thirteenth century.

Details

VU-DNC-corpus

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Een diachroon Nederlands krantencorpus dat bestaat uit data van vijf kranten. Voor elk van de kranten is data uit twee jaren beschikbaar (1950/1951 en 2002). Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A diachronic Dutch newspaper corpus, consisting of data from five newspapers, covering 2 separate years (1950/1951 and 2002). Only accessible with a CLARIN account.

Details

Woordenboek der Friese Taal (WFT)

Gemaakt op maandag 30 november -0001   »Taalmaterialen

Het "Wurdboek fan de Fryske taal" is een wetenschappelijk, descriptief woordenboek en bevat ongeveer 120.000 lemma's.

The Dictionary of the Frisian Language is a scientific, descriptive dictionary containing ca. 120,000 entries.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.