Evenementen rond Terminologie

European Academic Colloquium on Technical Communication Studies 2017

Een colloquium over technische communicatie en vertalen vindt plaats op vrijdag 28 april 2017 op initiatief van tekom Europe. De ochtendsessie gaat in op inhoudelijke aspecten van technische communicatie en vertalen. De middagsessie stelt vooral de opleidingsmogelijkheden en curricula in dit gebied centraal.

 • Datum: 28 april 2017
 • Plaats: KU Leuven, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Tijd: 9.00-17.00 uur
 • Organisator: tekom Europe, KU Leuven

Meer informatie en aanmelden

Workshop Terminologiebeheer

Op zaterdag 20 mei organiseert Bureau OCPE (Opleidingscentrum Permanente Educatie), gespecialiseerd in cursussen voor tolken en vertalers, de workshop 'Terminologiebeheer: opzoeken en opslaan van vaktermen'. Deze workshop is geschikt voor elke taalprofessional die zijn terminologievaardigheden (verder) wil ontwikkelen. U leert in één dag efficiënt termen en vertalingen online opzoeken en de betrouwbaarheid van websites beoordelen. Verder leert u hoe u de gevonden termen kunt opslaan en beheren, en hoe u terminologielijsten in de vertaalworkflow kunt integreren.

 • Datum: 20 mei 2017
 • Plaats: Aristo Accommodaties, Utrecht
 • Tijd: 9.30-17.00 uur
 • Docent: Ken De Wachter, KU Leuven
 • Prijs: 240 euro (excl. btw)
 • Aantal PE-punten voor beëdigde tolken en vertalers: 6

Meer informatie en aanmelden

3rd Conference on Slavic Terminology

Wie slavistiek en terminologie combineert, heeft als optie een tweedaags congres in Warschau op donderdag en vrijdag 25 en 26 mei. Centrale onderwerpen zijn de beschrijving van terminologische databases en methodes voor het updaten van data, terminologiebeleid en ethische problemen bij terminologisch onderzoek.

 • Datum: 25 en 26 mei 2017
 • Plaats: Polish Academy of Sciences, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warschau (Polen)
 • Prijs: 55 euro (samenhangend met publicatie van de proceedings)
 • Organisator: Committee on Slavic Studies at the Polish Academy of Sciences, Institute of Specialised and Intercultural Communication (University of Warsaw)

Meer informatie en aanmelden

2nd International Conference on Terminology

Op donderdag en vrijdag 1 en 2 juni vindt in Vilnius een internationaal congres plaats over het thema: 'Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology'. Organisatoren zijn het Institute of the Lithuanian Language en het Lithuanian Terminology Forum.

 • Datum: 1 en 2 juni 2017
 • Plaats: P. Vileišio g. 5, Vilnius, Lithuania
 • Organisator: Institute of the Lithuanian language

Meer informatie

Nationaal Vertaalcongres 2017

Op vrijdag 2 juni heeft het Nationaal Vertaalcongres 2017 plaats in Amersfoort. Hoe de kwaliteit van een vertaling wordt gemeten, is het thema van dit jaar. Onder de sprekers is ook Jeroen Aspeslagh, Hoofdterminoloog van de Nederlandse Afdeling van het Directoraat-Generaal Vertalingen van de Europese Commissie.

 • Datum: 2 juni 2017
 • Plaats: de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
 • Tijd: 9.45-17.15 uur
 • Prijs: 225-300 euro (excl. btw)
 • Aantal PE-punten voor beëdigde tolken en vertalers: 5,5

Meer informatie en aanmelden

11th TOTh Conference

Jaarlijks wijdt de TOTh international community (Terminology & Ontology: Theories and applications) begin juni een conferentie aan de relaties tussen taal en computationele kennisverwerking binnen het kader van de terminologie. De focus betreft zowel theorie als praktische toepassing. De elfde versie is gepland op donderdag en vrijdag 8 en 9 juni, voorafgegaan door een trainingssessie (in het Frans) op dinsdag en woensdag 6 en 7 juni over het ontwerpen van ontologieën voor terminologische doeleinden.

 • Datum: 6-7 en 8-9 juni 2017
 • Plaats: Présidence de l'Université de Savoie, Rue Marcoz, 73000 Chambéry (Frankrijk)
 • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
 • Prijs: afhankelijk van de gekozen modules

Meer informatie en aanmelden

21st Symposium on Language for Specific Purposes

Van woensdag 28 tot vrijdag 30 juni wordt in het Noorse Bergen een lange traditie voortgezet met de 21ste Conference on Language for Specific Purposes 2017. Onder de aangekondigde thema's komen zowel terminologie, gerelateerde technologie als specialistische vertalingen voor. Centraal aandachtsgebied voor dit jaar is: Interdisciplinary knowledge-making: challenges for LSP research.

 • Datum: 28-30 juni 2017
 • Plaats: Norges Handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen (Noorwegen)
 • Organisator: Department of Professional and Intercultural Communication (Norges Handelshøyskole) en Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies (Universiteit Bergen)
 • Prijs: 2100-2400 NOK

Meer informatie en aanmelden

Termnet International Terminology Summer School

De Termnet International Terminology Summer School vindt in 2017 plaats in Keulen van maandag 10 tot vrijdag 14 juli. Gedurende een week wordt een praktijkgeoriënteerde opleiding geboden met een overzicht van methodes en principes voor terminologiebeheer.

 • Datum:10-14 juli 2017
 • Plaats: Technische Hochschule Köln, Institute for Information Management,
 • Ubierring 48, 50678 Keulen (Duitsland)
 • Organisator: TermNet International Network for Terminology
 • Prijs: 390-980 euro (excl. btw)

Meer informatie en aanmelden

REALITER 2017

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober zet Realiter zijn congresreeks verder, dit jaar in Barcelona. Vanuit de meertalige context van de Neolatijnse talen worden de thema's terminologie en taalkundig beleid centraal gesteld in het spanningsveld tussen behoefte aan eenheid en normalisering en de tendens tot internationalisering.

 • Datum: 6 en 7 oktober 2017
 • Plaats: Institut d'Estudis Catalans y Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (Spanje)

Meer informatie

SLOVKO 2017, 9th International Conference

Terminologie, e-terminologie, e-terminografie, e-lexicografie en computationele linguïstiek komen aan bod op het negende internationale congres dat het Slovenský národný korpus van woensdag 25 tot vrijdag 27 oktober organiseert in Bratislava.

 • Datum:25-27 oktober 2017
 • Plaats: Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava (Slowakije)
 • Organisator:Department of the Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences
 • Prijs: 100-130 euro

Meer informatie en aanmelden

11th Conference "Hellenic Language and Terminology"

De Griekse terminologievereniging Eleto organiseert van donderdag 9 tot zaterdag 11 november haar elfde conferentie. In beeld komen de situatie van de Griekse taal in terminologisch perspectief alsook terminologische methodes, werkwijzen en tools.

 • Datum:9-11 november 2017
 • Plaats: Athene (Griekenland)
 • Organisator: ELETO

Meer informatie

20-jarig jubileum NL-Term

In 2017 bestaat NL-Term 20 jaar. NL-Term wil dit jubileum feestelijk gedenken door een lustrumviering met een interessant programma te organiseren op vrijdag 10 november in de Zoo naast station Antwerpen-Centraal. Daarnaast publiceert NL-Term een populariserend boek over (hun relatie met) Nederlandstalige terminologie met de bedoeling terminologie dichter bij het brede publiek te brengen en op de kaart te zetten. Dit boek wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en zal tijdens de lustrumviering officieel worden aangeboden. Het zal een dertigtal onderhoudende bijdragen bevatten van bekende Curaçaose, Nederlandse en Vlaamse auteurs zoals Leonie Cornips, Emma Crebolder, Kristien Hemmerechts, Ernst Hirsch Ballin en Ionica Smeets.

 • Datum: 10 november 2017
 • Plaats: Zoo, naast het centraal station in Antwerpen
 • Organisator: NL-Term
Meer informatie

TiNT-dag 2017

De jaarlijkse TiNT-dag van NL-Term zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 november bij het Talencentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Het algemene thema van deze dag is de terminologie op het gebied van veiligheid, met subthema's als defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine), communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders), gezondheidszorg, brandweer en politie, burgerluchtvaart, de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens), veiligheidsregio's (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding) en terrorismebestrijding.

Deze TiNT-dag is bedoeld voor belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van terminologie en vaktaal, zoals diensten, bedrijven, instellingen, tolken en vertalers en docenten tolken en vertalen.

 • Datum: 24 november 2017
 • Plaats: Talencentrum Defensie, Nederlandse Defensie Academie, Ministerie van Defensie, Breda
 • Organisator: NL-Term

Meer informatie