Evenementen

Aankomende evenementen:


Werken met online taalbronnen: Woordcombinaties (webinar)

12-10-2023

Woordcombinaties is een online taalhulp in ontwikkeling die ondersteuning biedt bij het gebruiken van woorden in context. In deze webinar leer je wat de talloze mogelijkheden zijn van Woordcombinaties.


Werken met online taalbronnen: Algemene Nederlandse Spraakkunst (webinar)

07-11-2023

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS) is de meest uitgebreide beschrijving van de Nederlandse standaardtaal. Je vindt er informatie over grammaticatermen, klanken, woordsoorten, de opbouw van zinnen en nog veel meer. In deze webinar laat INT-taalkundige Frank Landsbergen zien wat er allemaal te vinden is in de e-ANS en hoe je het in de praktijk kunt gebruiken.


Werken met online taalbronnen: Historische Woordenboeken online (webinar)

14-11-2023

Het INT stelt vier wetenschappelijke historische woordenboeken van het Nederlands via één zoekapplicatie beschikbaar voor onderzoekers, docenten, studenten en andere belangstellenden. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976. Als je de mogelijkheden van de zoekfuncties niet kent, kan vinden wat je zoekt lastig zijn. INT-taalkundige Roland de Bonth geeft opheldering in deze webinar.