Woorden­boeken

De woorden­boeken gemaakt door het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) zijn digitale naslagwerken, webapplicaties en databases met informatie over onder andere betekenis, herkomst, geschiedenis, uitspraak, spelling, taalkundige eigenschappen, dialectvormen en vertaling.

15 eeuwen Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek

Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) is een online woordenboek van modern Nederlands vanaf 1970. Het ANW beschrijft het algemene Nederlands in Nederland en de Caribische rijksdelen, Vlaanderen en Suriname, en richt zich vooral op geschreven taal.

Historische woordenboeken

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) stelt vijf wetenschappelijke historische woordenboeken via één zoekapplicatie gratis online beschikbaar voor onderzoekers, docenten, studenten en andere belangstellenden. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976, en de Friese woordenschat van 1800 tot 1975.

Etymologische woordenboeken

Op het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT, toen nog INL) maakten we het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN). Daarnaast hosten we etymologiebank.nl: een website met alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands verzameld.

Woordenboek van Nieuwe woorden

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) verzamelt en beschrijft nieuwe woorden, neologismen. Neologismen worden op verschillende manieren gevormd en sommige nieuwe woorden raken ingeburgerd. Die worden beschreven in woordenboeken, zoals het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW).

Woordcombinaties

Ontdek hoe woorden gebruikt worden en met elkaar kunnen combineren in teksten uit kranten, websites en andere bronnen.

Dialect­woordenboeken

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) stelt online dialectwoordenboeken beschikbaar in twee verschillende applicaties: de Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD) en de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND).

Vertaal­woordenschat

De Vertaalwoordenschat is een applicatie voor tweetalige woordenboeken die wel relevant zijn maar commercieel niet snel gemaakt zouden worden. Nu zijn onder andere beschikbaar: Nederlands – Nieuwgrieks v.v., Nederlands – Portugees v.v. en Nederlands – Estisch (Ests). Andere talen zullen steeds worden toegevoegd.

Europees woordenboek­portaal

Het European Dictionary Portal is een woordenboekportaal dat academici, vertalers, leraren en taalliefhebbers helpt om de weg te vinden naar goede online woordenboeken van Europese talen.