Spelling & grammatica

Spelling & Groene Boekje

Het Groene Boekje en de uitgebreidere onlineversie woordenlijst.org bevatten de officiële spelling van Nederlandse woorden. In opdracht van de Nederlandse Taalunie stelt het Instituut voor de Nederlandse Taal als autoriteit op spellinggebied deze lijsten samen.

e-ANS

De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is hét naslagwerk over de Nederlandse grammatica. De elektronische versie e-ANS uit 2002 wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid.

Taalportaal

Het digitale platform dat alle kennis over de Nederlandse, Friese en Afrikaanse (wetenschappelijke) grammatica beschikbaar maakt voor een internationaal publiek.

Keurmerk spelling

Het Keurmerk Spelling is een garantie van de Nederlandse Taalunie dat een naslagwerk gebruikt kan worden voor het opzoeken van de officiële spelling. Het Instituut voor de Nederlandse Taal controleert de spelling van woordenlijsten (van bijvoorbeeld woordenboekleveranciers). Als de ingevoerde woordenlijst is opgesteld volgens de regels en principes van de officiële spelling, krijgt dit product het Keurmerk Spelling.