Vacatures & stages

Het Instituut voor de Nederlandse Taal zoekt regelmatig nieuwe medewerkers en stagiairs. Hieronder een overzicht van vacatures en stageplaatsen.

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Stages

Stage of vrijwilligerswerk t.b.v de Etymologiebank

Het Instituut voor de Nederlandse Taal host de zeer populaire Etymologiebank waarop 65 etymologische werken beschikbaar worden gesteld. Wij willen de inhoud van de Etymologiebank uitbreiden met oude of nieuw geschreven etymologische artikelen en woordenboeken. Voor de toevoeging en verrijking van de database zoeken we stagiairs of vrijwilligers.

Contact: Nicoline van der Sijs

Lees meer (pdf)

Stage of vrijwilligerswerk t.b.v de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

We zijn op zoek naar een of meer stagiairs of vrijwilligers die meehelpen aan het ontsluiten van dialectwoordenboeken, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, de eWND. Hiervoor moet aan de dialecttrefwoorden een Standaardnederlandse of vernederlandste vorm worden toegevoegd – die vorm moet worden gereconstrueerd op basis van de klankcorrespondenties: in oostelijke dialecten corresponderen old, holt met oud, hout, dus boltiën zal in het Standaardnederlands een boutje zijn.

Contact: Nicoline van der Sijs

Lees meer (pdf)

Stageplaats t.b.v. De digitale Pallas

We zoeken een stagiair die de 300 talen die in het Russische Vergelijkende woordenboek van alle talen en dialecten (Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенный) door Peter Simon Pallas (1790-1791) worden genoemd, te identificeren op basis van Ethnologue: wat is de moderne Engelse naam, tot welke taalfamilie wordt de taal tegenwoordig gerekend en waar op de wereld wordt de taal gesproken (die informatie willen we koppelen aan een wereldkaart zodat inzichtelijk wordt hoe de beschreven talen zijn verdeeld over de wereld). Kennis van vergelijkende taalwetenschap is daarbij een voordeel. Het schrijven van een onderzoekspaper op basis van de gegevens kan onderdeel zijn van de stage.

Contact: Nicoline van der Sijs

Lees meer (pdf)

Stage corpuslinguïstiek

Voor het Moroccorp, een corpus van tien miljoen woorden chatmateriaal in het Nederlands door Marokkaans-Nederlandse taalgebruikers, zoeken we een stagiair(e) die helpt bij het handmatig controleren van de automatisch gegenereerde annotaties.

Contact: Katrien Depuydt (taalkundige verrijkingen) en Vivien Waszink (onderzoek)

Lees meer (pdf)

Stage hedendaagse lexicografie (neologismen)

Wij zoeken stagiairs die meewerken aan het opsporen, verzamelen en lexicaal-semantisch bewerken van neologismen, nieuwe woorden, in het Nederlands ten behoeve van de neologismenverzameling van het INT en het Algemeen Nederlands Woordenboek.

Contact: Vivien Waszink en Rob Tempelaars

Lees meer (pdf)

Stage hedendaagse lexicografie (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Voor het Algemeen Nederlands Woordenboek zijn we op zoek naar stagiairs die meewerken aan het verwerken van specifieke informatie in de woordenboekartikelen en/of het lexicaal-semantisch bewerken van hedendaags woordmateriaal voor ditzelfde woordenboek.

Contact: Rob Tempelaars

Lees meer (pdf)

Stage historische lexicografie

Voor het Oudnederlands Woordenboek zijn we op zoek naar een stagiair die een van de oudere fasen van de aan het Nederlands verwante talen aan de trefwoorden van dit woordenboek wil koppelen.

Het gaat specifiek om cognaten uit het Oudsaksisch, Middelnederduits, Nieuwnederduits, Oudengels, Middelengels, Nieuwengels, Oudfries, Nieuwfries, Oudnoords, Nieuwzweeds, Gotisch en Protogermaans.

Contact: Katrien Depuydt.

Lees meer (pdf)

Stage lexiconbouw

Wij zoeken studenten die meewerken aan het aanbrengen van koppelingen tussen de Nederlandse lemmata van de vertaalwoordenschat en de moderne lexiconcomponent van GiGaNT.

Contact: Carole Tiberius en Katrien Depuydt

Lees meer (pdf)

Stage terminologie (1)

Wij zoeken stagiairs die willen meewerken aan het uitvoeren van terminologisch onderzoek met betrekking tot vakgebieden als gezondheid, sport, de bouw, et cetera.

Contact: Dirk Kinable en Frieda Steurs

Lees meer (pdf)

Stage terminologie (2)

Wij zoeken stagiairs voor het opbouwen van een termenbank met hogeronderwijsterminologie.

Contact: Frieda Steurs

Lees meer (pdf)

Stage terminologie (3)

Voor het inventariseren en analyseren van de consistentie in de terminologie en de concepten binnen de hogeronderwijsterminologie zoeken wij een stagiair.

Contact: Frieda Steurs

Lees meer (pdf)

Stage hedendaagse lexicografie (Woordcombinaties)

Voor het project Woordcombinaties zijn we op zoek naar een stagiair(e) die gaat meewerken aan het verwerken van informatie over conversatiezinnen in het NT2-onderwijs.

Contact: Lut Colman

Lees meer (pdf)