Publicatielijst

Rys, K. & Schaffel-Bremenkamp, E. (te verschijnen). Using data of Zeelandic Flemish in Espírito Santo, Brazil for historical reconstruction. In: Coler, M. & Nevins, A….

Historisch Nederlands

…et al., 2010 (pdf) Tagset Diachroon Nederlands (TDN) door T. Haga et al., 2021 (pdf) Het ‘modern lemma’ maakt het verleden toegankelijk 15 eeuwen Nederlands…

Corpus Oudnederlands

…in overeenstemming gebracht met de Tagset voor Diachroon corpusmateriaal van het Nederlands (TDN). Tags: corpus, historisch Contactpersoon: Katrien Depuydt Laatste wijziging: 23/02/2022 Applicaties/producten Zoeken in…

GiGaNT

…voor historische morfologie en een Tagset voor Diachroon corpusmateriaal van het Nederlands (TDN) ontwikkeld. Tags: hedendaags, historisch, lexicon, morfologie, syntaxis Contactpersoon: Katrien Depuydt Laatste wijziging:…

Tagset voor Diachroon corpusmateriaal van het Nederlands (TDN)

De Tagset voor Diachroon corpusmateriaal van het Nederlands (TDN) is een tagset die toepasbaar is op al het Nederlandse tekstmateriaal vanaf het Oudnederlands tot en…