Categorieën
Corpora & lexica

Corpus Juridisch Nederlands

Het Corpus Juridisch Nederlands omvat een verzameling van 5.856 wetsteksten uit de periode 1814 tot 1989, die per jaar zijn samengesteld.

Het Corpus Juridisch Nederlands omvat een verzameling van 5.856 wetsteksten die vanaf het midden van de jaren tachtig tot 1992 konden worden geraadpleegd in de toenmalige versie van N-Lex, een databank met Nederlandse wetgeving. (De huidige versie van N-Lex bevat de Nederlandse wetgeving die sinds 1 mei 2002 van kracht is of is geweest.)

Het materiaal van het Corpus Juridisch Nederlands is beschikbaar gesteld door het Centrum voor Informatica en Recht van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De bestanden bestrijken de periode van 1814 tot 1989 en zijn per jaar samengesteld. Slechts enkele Franstalige teksten en enkele ongedateerde teksten uit de eerste N-Lex-databank zijn niet in het corpus opgenomen. 

Het Corpus Juridisch Nederlands werd in 1996 voor het eerst gepubliceerd als onderdeel van het 38 miljoenwoordencorpus van het toenmalige Instituut voor Nederlandse Lexicologie. In 2014 werden die juridische teksten voor de tweede maal uitgebracht, maar nu als onderdeel van het Corpus Hedendaags Nederlands. 

Omdat de onderhavige juridische teksten dateren uit de periode 1814-1989, zijn ze niet langer op hun plaats in de recentste versie van het Corpus Hedendaags Nederlands uit 2021. Daarom is besloten deze teksten op te nemen in een afzonderlijk – historisch – corpus. Sinds september 2021 is dit Corpus Juridisch Nederlands – zonder login – voor iedereen vrij toegankelijk.