Categorieën
Corpora & lexica

Corpus Middel­nederlands

Het Corpus Middelnederlands is een verzameling van ruim 350 Middelnederlandse rijm- en prozateksten uit de periode 1300-1550. Het corpus bevat veel literair materiaal, waaronder de Beatrijs en de Reynaert.

English version

Corpus of Middle Dutch

The Corpus of Middle Dutch is a collection of rhyming texts and prose from the period of 1300-1550. It contains classics such as Beatrijs, Van den vos Reynaerde, the abele spelen, the stories about King Arthur and about Charlemagne, all texts from the famous Gruuthuuse manuscript (including the Egidius song), but also many of the lesser known or less researched texts, such as prose adaptations of the rhyming knight’s tales (the so-called ‘folk books’), collections of songs such as the Antwerp Songbook, various Bible translations, hagiographies, books of prayer, chronicles, and all kinds of religious, didactic and scientific treatises, medical manuals and recipes.

The corpus was compiled on the basis of mainly critical, scientifically sound text editions. In time, it will be annotated with word classes and lemmas, to improve searchability.

Sources of the corpus

The rhyming and prose texts from the CD-ROM Middle Dutch, which was published in 1998 by the Flemish Standaard Uitgeverij and the Dutch Sdu, are the main sources for this corpus. (The CD-ROM texts that came from the Gysseling Corpus have not been included in this corpus, but in the Gysseling Corpus.)

Version 2.0

In version 2.0 of the Corpus of Middle Dutch, a number of non-fictional texts belonging to the so-called artes literature have been added to these source texts. They contain practical information on science, health and engineering. Among them are the Hattem manuscript (C5) and Van der proprieteyten der dinghen (‘On the Properties of Things’) by Bartholomeus Anglicus – both published and made available by the Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) – and the Circa Instans and the Trotula.


Applications/products

Further reading

Het Corpus Middelnederlands is een verzameling rijm- en prozateksten in het Middelnederlands uit de periode 1300-1550. Het bevat klassiekers als de Beatrijs, de Reynaert, de abele spelen, de verhalen rond koning Arthur en rond Karel de Grote, alle teksten uit het befaamde Gruuthuse-handschrift (met het Egidiuslied), maar ook veel van de wat minder bekende of minder onderzochte teksten, zoals prozabewerkingen van de ridderverhalen op rijm (de zogenoemde ‘volksboeken’), liedverzamelingen zoals het Antwerps Liedboek, diverse Bijbelvertalingen, heiligenlevens, gebedenboeken, kronieken, en allerlei religieuze, didactische en wetenschappelijke traktaten, geneeskundige handleidingen en recepten.

Het corpus is samengesteld op basis van overwegend kritische tekstedities: wetenschappelijk verantwoorde gedrukte uitgaven. Het wordt op termijn verrijkt met woordsoort en lemma om het beter doorzoekbaar te maken.

Bronnen voor het corpus

De voornaamste bron van dit corpus zijn de rijm- en prozateksten van de cd-rom Middelnederlands, eind 1998 verschenen bij de Vlaamse Standaard Uitgeverij en de Nederlandse Sdu. (De teksten op de cd-rom die van het Corpus Gysseling kwamen, zijn niet in dit corpus opgenomen, maar in het Corpus Gysseling.)

Versie 2.0

In versie 2.0 van het Corpus Middelnederlands is aan deze bronteksten een aantal artesteksten toegevoegd, non-fictionele teksten die op een praktische manier informatie geven over wetenschap, gezondheid en techniek. Hiertoe behoren onder meer het Hattemse handschrift (C5) en Van der proprieteyten der dinghen van Bartholomeus Anglicus – beide uitgegeven en ter beschikking gesteld door de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) – en de Circa instans en de Trotula.