PAROLE-lexicon

English

Het PAROLE-lexicon is een computationeel lexicon met modern Nederlands taalmateriaal. Het bevat ruim 20.000 entry's, die voorzien werden van woordsoort, getal, naamval en syntactische complementatiepatronen.

Het lexicon is gemaakt in de context van het LE-PAROLE-project (MLAP/LE2-4017), dat als doel had basiscorpora en -lexica samen te stellen voor alle Europese talen. Het lexicon werd gebouwd in de periode 1996-1998. De entrylijst werd samengesteld op basis van de toen 3 voorhanden zijnde miljoenenwoordencorpora van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en 2 lexica.

Dataset

De dataset met documentatie is hier downloadbaar.

Projectinformatie

Voor meer informatie over het PAROLE-project, zie hier.

PAROLE lexicon

The PAROLE lexicon is a computational lexicon with contemporary Dutch language material. It contains over 20,000 entries, which have been provided with part of speech, number, case and syntactical complementation patterns.

The lexicon was created in the context of the LE-PAROLE project (MLAP/LE2-4017), which aimed at compiling a basic corpus and lexicon for every European language. The lexicon was built in the period 1996-1998. The entry list was compiled on the basis of our own 5, 27 and 28 million words corpora and of two other lexicons.

Dataset

The dataset with documentation can be downloaded here.

Project information

For more information on the PAROLE project, see here.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.