Oudnederlands Woordenboek

Historisch wetenschappelijk woordenboek van het Nederlands van ca. 500 tot 1200

Het ONW is een wetenschappelijk woordenboek, voornamelijk bedoeld voor onderzoekers op het gebied van de historische taalkunde van het oudste Nederlands. In het woordenboek zijn alle bronnen die (deels) Oudnederlands van karakter (kunnen) zijn opgenomen. Het ONW bevat 8954 trefwoorden en ca. 30.000 citaten. De citaatteksten zijn vertaald in modern Nederlands.

De informatie in het ONW

Een ONW-artikel bevat de volgende informatie: trefwoord, woordsoort, frequentie, spellingvariatie en flexie, etymologie en morfologie, woordfamilie (afleidingen en samenstellingen), betekenisomschrijving, citaten, bronvermelding, datering en lokalisering, collocaties en toponymisch materiaal.
Boven elk trefwoord staan (waar mogelijk) koppelingen naar de corresponderende trefwoorden in de andere historische woordenboeken.

De bronnen

Er is meer dan alleen het beroemde zinnetje Hebban olla uogala ... De bronnen bevatten o.a. Oudnederlandse glossen uit Latijnstalige documenten, plaatsnamen en kortere en langere fragmenten van teksten, bv. de Mittelfränkische Reimbibel en de Wachtendonckse Psalmen. De volledige bronnenlijst is doorzoekbaar.

Werk in uitvoering

Na de eerste release in 2009 is veel werk verricht aan uniformering en correctie van diverse onderdelen. Verder werd het materiaal van de toponiemen (plaatsnamen) gecompleteerd. Een substantiële recente toevoeging bestaat uit ca. 250 woorden uit de Lex Salica (6de – 8ste eeuw). Dit zijn Germaanse, als Oudnederlands beschouwde juridische termen uit de tijd van Clovis.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.