ELEXIS

English

Projectbeschrijving

Het acroniem ELEXIS staat voor European Lexicographic Infrastructure. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Horizon 2020-programma en heeft als doel een duurzame infrastructuur te creëren voor e-lexicografie. Veel kwalitatief hoogwaardige semantische informatie ligt nu nog besloten in individuele lexicografische bronnen, verspreid over Europa. ELEXIS maakt het mogelijk om al deze verschillende Europese bronnen op grote schaal te koppelen, te delen, te verspreiden en op te slaan. Daarnaast draagt het project bij aan het verkleinen van de kloof tussen gemeenschappen met veel en weinig lexicografische expertise.

Onze rol

Het Instituut voor de Nederlandse Taal leidt het werkpakket "Lexicographic data and workflow". Speerpunten van dit werkpakket zijn a) het maken van een inventarisatie van de behoeften van de lexicografische gemeenschap om zo het maken van woordenboeken optimaal te kunnen ondersteunen; b) het vastleggen en ondersteunen van gezamenlijke standaarden en werkwijzen voor het lexicografische proces en c) het ontwikkelen van methoden en tools voor de conversie, automatische segmentatie en identificatie van lexicografische inhoud.

Looptijd

ELEXIS heeft een looptijd van 4 jaar en ging in februari 2018 van start.

ELEXIS

Project description

The acronym ELEXIS stands for European Lexicographic Infrastructure. This project is carried out as part of the Horizon 2020 programme and aims to create a durable infrastructure for e-lexicography. Much high-quality semantic information is now still kept in individual lexicographic sources, spread out over Europe. ELEXIS makes it possible to link, share, distribute and save all of these different European sources on a large scale. Aside from that, the project contributes to diminishing the gap between communities with great lexicographic expertise and communities with little lexicographic expertise.

Our role

The Dutch Language Institute is leading the work package 'Lexicographic data and workflow'. The spearheads of this work package are a) drawing up an inventory of the needs of the lexicographic community, to optimize the support given to compilers of dictionaries; b) establishing and supporting collective standards and procedures for the lexicographic process; and c) developing methods and tools for the conversion, automated segmentation, and identification of lexicographic content.

Duration

ELEXIS has a duration of 4 years and started in February 2018.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.