ELRC

English

Projectbeschrijving

ELRC staat voor European Language Resources Coordination Initiative en heeft als doel om op grote schaal taaldata te verzamelen die gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van automatische vertaalsystemen voor publieke diensten in alle EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland. Dit is van belang om taalbarrières in Europa te doorbreken en de nationale talen, in dit geval het Nederlands, te behouden in de digitale informatiemaatschappij.

Onze rol

Binnen het project is het Instituut voor de Nederlandse Taal verantwoordelijk voor het verzamelen van taalmaterialen. Daarnaast is Carole Tiberius samen met Jan Odijk (Universiteit Utrecht) Technical National Anchor Point voor het ELRC-project in Nederland.

Looptijd

Het project startte in 2016 en loopt t/m 2019.

ELRC

Project description

ELRC stands for European Language Resources Coordination Initiative, and aims to collect language data on a large scale, to be used in the development of automatic translation systems for public services in all EU Member States, Norway and Iceland. This helps to break language barriers in Europe, and to preserve the national languages, in this case Dutch, in the digital information society.

Our role

Within the project, the Dutch Language Institute is responsible for the collection of language materials. Apart from that, Carole Tiberius, together with Jan Odijk (Utrecht University), is the Technical National Anchor Point for the ELRC project in the Netherlands.

Duration

The project was started in 2016 and will continue until the end of 2019.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.