EnetCollect

Projectbeschrijving

EnetCollect staat voor European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques. Het doel van het project is om met behulp van crowdsourcing de productie van lesmateriaal voor taalleerders met verschillende niveaus en achtergronden te verbeteren. Een succesvol voorbeeld hiervan is Duolingo, een gratis app waarmee je een vreemde taal kunt leren. De app gebruikt de input van gebruikers om vertalingen van woorden en zinnen te verbeteren. Het EnetCollect-project is een zogeheten COST-actie: een netwerk van onderzoekers op het gebied van wetenschap en technologie, gesubsidieerd door COST (organisatie die wetenschappelijke samenwerking in Europa stimuleert).

Onze rol

Frieda Steurs is binnen het project actief als vicevoorzitter van werkgroep 3 'User-oriented design strategies for a competitive solution'. Carole Tiberius en Tanneke Schoonheim zijn beiden lid van het Management Committee.

Looptijd

Het project startte in maart 2017 en loopt tot maart 2021.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.