Taalportaal

Een online grammatica van het Nederlands, Fries en Afrikaans

Het Taalportaal brengt informatie over de grammatica van het Nederlands, Fries en Afrikaans online bij elkaar op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier. Een dergelijk Taalportaal is vooralsnog uniek in de wereld. De grammaticale deelgebieden – klankleer, vormleer en zinsleer – die traditioneel worden onderscheiden zijn in één portaal geïntegreerd en door middel van kruisverwijzingen optimaal met elkaar verbonden. Zo is het voor taalkundigen mogelijk verbanden te vinden die anders wellicht verborgen zouden blijven. Maar behalve voor onderzoekers is het Taalportaal ook van groot belang voor mensen die op een praktische manier bezig zijn met taal, zoals docenten Nederlands.

Onze rol

Het Taalportaalproject is uitgevoerd door onderzoekers van het Meertens Instituut, de Fryske Akademy, de Universiteit Leiden en het Instituut voor de Nederlandse Taal. Het Afrikaanse deel wordt uitgevoerd binnen het VivA-project. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie van de ICT-componenten, zoals o.a. een gebruiksvriendelijke bewerkingsomgeving voor auteurs, de webapplicatie en koppelingen met externe bronnen. De ontwikkeling van het Taalportaal heeft plaatsgevonden in nauw overleg met het CLARIN-NL-project (www.clarin.nl) waar het gaat om standaarden.

Looptijd project

Taalportaal was een vijfjarig NWO-grootproject dat liep van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016. Het Zuid-Afrikaanse project is in 2014 van start gegaan en loopt nog.