Taalradar

Taalradar is een crowdsourcingplatform. Het is een initiatief van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) om kennis te verzamelen over het Nederlands door gebruik te maken van het taalgevoel van sprekers van de taal (crowdsourcing). Via dit platform vroegen we het publiek eerder naar het gebruik van blends (mixwoorden zoals preferendum), nieuwe woorden en taalvariatie. Door deze experimenten kunnen we beter in kaart brengen hoe de taal in praktijk wordt gebruikt, om onze taalmaterialen, zoals woordenboeken, te verbeteren. Doet u ook mee?

Het INT ontwikkelt Taalradar in het kader van het Europese COST-project enetCollect, waarbinnen wordt gekeken naar de mogelijkheden om crowdsourcing in te zetten bij het maken van materiaal voor het leren van taal.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.