Grammatica: een nieuwe ANS

De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is hét naslagwerk over de Nederlandse grammatica. De elektronische versie E-ANS wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid, en sinds kort is ook het Instituut voor de Nederlandse Taal bij dat project betrokken.

Het Instituut voor de Nederlandse Taal gaat een auteurs- en redactieomgeving ontwikkelen voor de ANS, vergelijkbaar met die van het Taalportaal. Daarnaast wordt het instituut verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe digitale omgeving van de E-ANS en het databeheer. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is daarom nu officieel toegevoegd aan het uitvoerende projectteam dat bestaat uit de Radboud Universiteit, Leiden University Center for Linguistics (LUCL), Universiteit Gent en de KU Leuven.

Achtergrond

De ANS is de uitvoerigste beschrijving van de grammaticale aspecten van het hedendaagse Nederlands die gericht is op een breed publiek. Tot de doelgroepen behoren zowel moedertaalsprekers als anderstaligen die Nederlands leren. De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen voor het eerst in 1984. De tweede, herziene editie van 1997 werd gedigitaliseerd, met de E-ANS als resultaat.