Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie

English

Sinds juli 2016 zijn de taken van het vroegere Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) overgeheveld naar het Instituut voor de Nederlandse Taal.

In het kader van de verbrede taakstelling van dit instituut is in 2018 begonnen met de ontwikkeling van het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT).

Ondersteuning van het veld vormt voor het ENT een kerntaak. Op deze webpagina kunnen geïnteresseerden rubrieken raadplegen met diverse terminologische informatie en hulpmiddelen. Omgekeerd benadert het ENT het veld ook via een nieuwsbrief. Ook deze nieuwsbrieven zijn hieronder raadpleegbaar.

De terminologiepagina van het ENT wordt in de loop van 2019 uitgebreid en vervangt dan de vroegere sectie NedTerm van de Taalunieversum-website.

Meer

 

Centre of Expertise for Dutch Terminology

The activities of the former Centre for Dutch Terminology (SNT) were handed over to the Dutch Language Institute in July 2016.

In 2018, when the tasks of the institute were extended, we began to set up the Centre of Expertise for Dutch Terminology (Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie or ENT).

One of the main tasks of the ENT is to support the terminology field. On this webpage, anybody interested can find terminological information and tools. The ENT also keeps the terminology field informed by sending round regular newsletters (see the hyperlink below).

Our terminology page will be extended in the course of 2019 and will then replace the former NedTerm section on the Taalunieversum website.

More

Op deze website maken wij gebruik van cookies.