Categorie: Termextractie

Tilde Terminology

Afkorting/acroniem: TaaS

Algemene beschrijving

TaaS is een termextractor voor de officiële EU-talen, die via de browser werkt.

Technische beschrijving

De TaaS-termextractor (Pinnis et al., 2013) biedt heel wat functionaliteiten:

  • Automatische extractie van eentalige termkandidaten van documenten geüpload door de gebruiker, met behulp van terminologie-extractietechnieken;
  • Automatisch detecteren van vertalingen voor de geëxtraheerde termkandidaten;
  • Verwerving van mogelijke vertalingen van parallelle of vergelijkbare webdata voor termen die niet gevonden werden in bestaande terminologielijsten, door gebruik te maken van terminologie-extractie en tweetalige terminologie-alignmentmethodes;
  • Mogelijkheden om de automatisch geëxtraheerde termen te verfijnen en verrijken door de gebruiker;
  • Data sharing en data-integratie via API en exporttools om termen te delen en te hergebruiken in diverse applicaties;
  • Onmiddellijke toegang tot vertaalequivalenten en vertaalkandidaten voor professionele vertalers via CAT-tools;
  • Domeinaanpassing van statistische machinevertalingssystemen door de integratie met de voorziene terminologische data.
Taal
Ondersteunt veel talen.
Opmerking
Er is een API beschikbaar en plugins voor SDL Trados Studio en memoQ.
Licentie
Er is een gratis en een te betalen versie.
Website
Tilde Terminology
Producent
Tilde
Contact
Tilde Terminology

Op deze website maken wij gebruik van cookies.