Categorie: Terminologiebeheer - onafhankelijke applicaties

Inter Active Terminology for Europe

Afkorting/acroniem: IATE

Algemene beschrijving

IATE (Interactive Terminology for Europe) is de terminologiedatabase van de EU. Deze wordt sinds 2004 in de instellingen en agentschappen van de EU gebruikt voor het verzamelen, verspreiden en beheren van EU-specifieke terminologie. Het project is in 1999 van start gegaan met als doel een webgebaseerde infrastructuur voor alle EU-terminologiebronnen aan te bieden, waardoor de beschikbaarheid en standaardisatie van de informatie wordt verbeterd.

Technische beschrijving

[-]

Taal
In de publieke versie: de officiële EU-talen
Opmerking
Gebruikers kunnen subsets van data downloaden via IATE Extract.
Licentie
Er is een gratis licentie voor externe gebruikers.
Website
IATE
Producent
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)
Contact
Contact e-mail

Op deze website maken wij gebruik van cookies.