Inleiding tot de vertaaltechnologie

Beschrijving

De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel waarin de volgende onderwerpen behandeld worden:

Theoretisch deel:

  • inleiding tot de belangrijkste concepten van computerondersteund vertalen
  • de werking van vertaalgeheugens en alignering
  • de werking en het nut van termenbanken, terminologiebeheer en terminologie-extractie
  • standaardformaten voor de uitwisseling van termenbanken en vertaalgeheugens
  • de werking van automatische vertaalsystemen

Praktisch deel:

  • terminologie-extractie
  • alignatiesoftware
  • vertaalgeheugens
  • concordantiesoftware + geavanceerde zoekopdrachten op het Internet
Instelling
Universiteit Gent: bacheloropleiding en als schakelprogramma voor masteropleidingen
Adres
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie, Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B, 9000 Gent, België
Website
Studiegids UGent 2019-2020
Contact
[e-mailadres]
Doel
Binnen de hedendaagse vertaalpraktijk speelt (ver-)taaltechnologie een cruciale rol. In de cursus worden de belangrijkste stappen van het vertaalproces geschetst en worden de belangrijkste vertaalhulpmiddelen die op de markt beschikbaar zijn besproken. Dit inleidende vak heeft een dubbel doel. Enerzijds wil het de student theoretisch inzicht geven in de basisprincipes die gebruikt worden in vertaaltechnologische toepassingen: zins- en woordalignatie, matching, standaardformaten, etc.). Anderzijds wil het de student ook praktische vaardigheden bijbrengen bij het gebruik van vertaalgeheugens, en tools om (parallelle) corpora te doorzoeken. Deze tools zijn essentiële onderdelen van het vertaalproces, maar zijn ook van belang om de vertaalwetenschappelijke onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. Dit vak kiest voor blended learning: contactonderwijs voor het theoretische deel en begeleide e-learning voor het praktische deel. Het wil de studenten ook aanzetten tot levenslang leren.
Doelgroepen
studenten Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde, e.a.
Aantal uren
35
Studiepunten
3

Op deze website maken wij gebruik van cookies.