Terminologie en vertaaltechnologie

Beschrijving

Het opleidingsonderdeel 'Terminologie en vertaaltechnologie' (A4TV) bestaat uit een gedeelte terminologie en een gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen. In het gedeelte terminologie worden de volgende onderwerpen uit de terminologieleer verder uitgewerkt: grondbeginselen van de terminologie (begrip, begrippenstelsel, begripsomschrijving, term, term toekennen aan een begrip), neologie, vaktaal, normalisatie. Er is veel aandacht voor het praktische aspect met o.a.: gebruik terminografisch fiche GenTerm; toepassing termextractie; terminologiebeheer (o.a.inoefenen van SDL MultiTerm); terminografische producten, met een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan thesaurusopbouw. Er is ook veel aandacht voor het praktische aspect met o.a.: terminografisch fiche GenTerm; termextractie; terminologiebeheer (o.a. inoefenen van SDL MultiTerm); terminografische producten, met een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan thesaurusopbouw.

In het gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen komen aan bod:

  • introductie (hardware, software, formaten die ter vertaling worden aangeboden);
  • online en andere bronnen voor terminologie;
  • hands-on inoefenen en kritische bespreking van elektronische middelen voor terminologiebeheer (vergelijking Multiterm met alternatieven; bestandsuitwisseling);
  • hands-on inoefenen en kritische bespreking van vertaalgeheugen (SDL Trados Studio en vergelijking met alternatieven zoals memoQ; bestandsuitwisseling);
  • demonstratie en kritische evaluatie van: aligneren, lokalisatieprogramma's, concordanties, termextractie, kwaliteitscontrole via vertaaltools;
  • introductie op automatische vertaling en de integratie ervan binnen vertaaltools.
Instelling
Universiteit Gent: masteropleiding in het vertalen
Adres
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie, Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B, 9000 Gent, België
Website
Terminologie en vertaaltechnologie (A703601)
Contact
Contactpagina
Doel
Voortbouwend op kennis uit het voortraject, wil het opleidingsonderdeel “Terminologie en vertaaltechnologie” (A4TV) de studenten (a) laten kennismaken met de theoretische principes van terminologie en terminologiebeheer en (b) vertrouwdheid opbouwen met een aantal courante programma's die de vertaler behulpzaam kunnen zijn. Het gaat hierbij in het bijzonder om terminologiebeheersystemen en vertaalgeheugens. Het opleidingsonderdeel dient enerzijds als praktische ondersteuning van de vertaallessen; anderzijds heeft het ook tot doel de kritische reflectie over de technische hulpmiddelen aan te wakkeren.
Doelgroepen
studenten Master of Arts in het vertalen
Aantal uren
30
Studiepunten
3

Op deze website maken wij gebruik van cookies.