Terminology and Translation Technology

Beschrijving

De opleiding is onderdeel van het "Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation"-programma. Het opleidingsonderdeel bestaat uit een gedeelte terminologie en een gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen. In het gedeelte terminologie worden de volgende onderwerpen uit de terminologieleer verder uitgewerkt: grondbeginselen van de terminologie (begrip, begrippenstelsel,begripsomschrijving, term, term toekennen aan een begrip), neologie, vaktaal, normalisatie. In het gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen komen aan bod een algemeen overzicht vertaaltechnologische hulpmiddelen en hands-on oefeningen.

Instelling
Universiteit Gent
Adres
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie, Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B, 9000 Gent, België
Website
Studiegids UGent 2019-2020
Contact
Contactpagina
Doel
Het opleidingsonderdeel "Terminology and translation technology" heeft als doel om (a)de studenten een stevige basis te geven in de theorie van terminologie en terminologiebeheer; en (b) hen vertrouwd te maken met een aantal computationele vertaalhulpmiddelen, met bijzondere aandacht voor terminologiebeheer en vertaalgeheugens. Dit opleidingsonderdeel bereidt de studenten voor op het praktische gebruik van deze tools in de vertaallessen, maar heeft ook als doel om de studenten kritisch te laten reflecteren over technologische vertaalhulpmiddelen
Doelgroepen
De opleiding is gericht op geïnteresseerden die een carrière beogen in de taal-, vertaal- en communicatie-industrie en hiervoor hun technologische competenties wensen te ontwikkelen. Het programma richt zich ook tot taalprofessionals die zich wensen bij te scholen. Kandidaten die geen masterdiploma hebben, maar dit kunnen compenseren met andere behaalde kwalificaties (EVK) of met voldoende beroepservaring (EVC),kunnen eveneens voor toelating in aanmerking komen.
Aantal uren
45
Studiepunten
5

Op deze website maken wij gebruik van cookies.