Categorieën
Onderzoek & projecten

Taalradar

Taalradar is een platform gemaakt door het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), waarmee door middel van crowdsourcing kennis verzameld wordt over het Nederlands.

English version

Taalradar

Taalradar (‘language radar’) is a crowdsourcing platform. It is an initiative of the Dutch Language Institute (INT) to collect knowledge of the Dutch language by making use of the linguistic instincts of language users (crowdsourcing). Via this platform we already asked the public about the usage of blends (mixed words, such as preferendum), new words, and language variation. Such experiments give us a better insight into how language is used in practice, so that we can improve our dictionaries and other language materials.

The INT is developing Taalradar as part of the European COST project enetCollect, which looks into the possibilities of using crowdsourcing in the development of language acquisition materials.

Taalradar is een initiatief van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) om kennis te verzamelen over het Nederlands door gebruik te maken van het taalgevoel van sprekers van de taal (crowdsourcing). Via dit crowdsourcingplatform vroegen we het publiek eerder naar het gebruik van blends (mixwoorden zoals preferendum), nieuwe woorden en taalvariatie. Door deze experimenten kunnen we beter in kaart brengen hoe de taal in praktijk wordt gebruikt, om bijvoorbeeld de woordenboeken van het INT te verbeteren.

Het INT ontwikkelt Taalradar in het kader van het Europese COST-project enetCollect, waarbinnen wordt gekeken naar de mogelijkheden om crowdsourcing in te zetten bij het maken van materiaal voor het leren van taal.