Profielpagina

Lic. Dirk Geirnaert
Onderzoeker/taalkundige

Dirk Geirnaert studeerde Nederlands, Engels en Duits aan de Katholieke Universiteit Leuven, met als specialisatie Nederlandse historische letterkunde.

In 1980 kwam hij bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (nu Instituut voor de Nederlandse Taal) om er deel uit te gaan maken van de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Na de voltooiing van het WNT stapte hij over naar de afdeling Taalbank, om te werken aan de online versies van de historische woordenboeken en aan de uitbouw van Hilex, het lexicon van het historische Nederlands. Dirk was ook verantwoordelijk voor de release in 1998 van de Cd-rom Middelnederlands, een cd-rom met daarop het tiendelige Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en een zeer ruime collectie van Middelnederlandse teksten. Samen met Roland de Bonth schrijft hij de stukjes in de webrubriek Terug in de taal, eind 2019 gebundeld in Klimaatschieter, dwangzoen en kastelen in Spanje. Woorden die we wisten.

Naast zijn werkzaamheden voor het INL en INT initieerde hij de digitalisering van het oeuvre van de 14de-eeuwse Middelnederlandse auteur Jan van Leeuwen en werkte hij mee aan de digitalisering en het online beschikbaar maken van een aantal Middelnederlandse artesteksten, van de Nederlandse Statenbijbel (1637) en van Alle de geestige werken van F. Rabelais, de integrale Rabelaisvertaling door N.J. Wieringa uit 1682.

Academia.edu

Publicaties

  • Geirnaert, Dirk (2019). A Gift for Hanno: the Fictitious Booklist of Eduard de Dene. In: A. Pouey-Mounou & P. J. Smith (eds.), Early Modern Catalogues of Imaginary Books – a Scholarly Anthology, p. 112-134. Brill, Leiden/Boston.
  • Geirnaert, Dirk (2018). One hundred and eleven Drawings identified as the Work of Marcus Gheeraerts. Op: leidenartsinsocietyblog.nl.
  • Geirnaert, Dirk, Robrecht Lievens (2018). Van zondeval tot hemel. Staties uit de heilsgeschiedenis. Een reeks geïllustreerde devotionele strofen van Anthonis de Roovere (Gouda, 1482). Jaarboek 2013 Koninklijke soevereine hoofdkamer van Retorica „De Fonteine“ te Gent. LXIII. Tweede reeks, nr. 55.
  • Geirnaert, Dirk (2014). Pastoorsmeid in het Ancien Régime: een profielschets op rijm. In: Biekorf 114, p. 151-162.
  • Geirnaert, Dirk (2009). Werken aan de toekomst van het verleden: van MNW naar MNW_online. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, Leiden/Amsterdam, p. 201-214.
  • Geirnaert, Dirk (2008). Museumstuk afgestoft: Antwerpse fragmenten van de Jourdein van Blaves. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124, p. 96-105. Op: dbnl.org.
  • Geirnaert, Dirk (2006). A reader of the Rose in Bruges: Fragments from the Roman de la Rose in a Middle Dutch manuscript. In: Neophilologus. International Journal of Modern and Medieval Language and Literature 90, p. 13-24.
  • Poel, Dieuwke van der, Dirk Geirnaert, Hermine Joldersma & Johan Oosterman (2004). Het Antwerps liedboek. Teksteditie met reconstructie van de melodieën door Louis Grijp. 2 dln. Lannoo, Tielt.
  • Geirnaert, Dirk (2000). Membra disiecta: banden met het versneden verleden. In: Ria Jansen-Sieben et al. (red.), Medioneerlandistiek: een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Hilversum, p. 85-101. Op: dbnl.org.
  • Geirnaert, Dirk (2000). Honderd Biekorf-jaargangen en het WNT. In: Biekorf 100, p. 316-334.