Profielpagina

LinkedIn
Lic. Katrien Depuydt
Onderzoeker/taalkundige

Katrien Depuydt studeerde Germaanse filologie (Nederlands en Engels) aan de KU Leuven met specialisatie Middelnederlandse taal- en letterkunde, en mediëvistiek aan de Universiteit Utrecht.

In 1985 is ze in dienst gekomen van het toenmalige Instituut voor Nederlandse Lexicologie, als redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Vanaf 1988 tot de voltooiing in 1998 heeft ze gewerkt als redacteur van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Daarna werkte ze bij de Taalbank, eerst als redacteur en vanaf 2007-2016 als hoofd. Tegenwoordig is ze werkzaam als senior onderzoeker/taalkundige met als hoofdtaken de data-infrastructuur van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en het historisch Nederlands.

Ze is verantwoordelijk voor de bouw en terbeschikkingstelling van corpora en lexica van het INT, hedendaags en historisch, en heeft in diverse Europese en nationale projecten leiding gegeven aan werkpakketten op dat gebied (IMPACT, Succeed, TranScriptorium, Nederlab, CLARIAH). Ze is daarnaast verantwoordelijk voor het online historisch woordenboekportaal en het recente semantisch lexicon DiaMaNT. Ze heeft meegewerkt aan het dialectportaal en is een van de supervisors van het project GCND (Gesproken Corpus van Nederlandse Dialecten). Ze is ook betrokken bij de ontwikkeling van standaarden voor lexicale data (TEI Lex-0 en OntoLex).

Publicaties

  • Katrien Depuydt en Hennie Brugman, “Turning Digitised Material into a Diachronic Corpus: Metadata Challenges in the Nederlab Project.” In: DATeCH2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage. Association for Computing Machinery, New York 2019, p. 169-173. https://doi.org/10.1145/3322905.3322923.
  • Katrien Depuydt and Jesse de Does (2018), “The Diachronic Semantic Lexicon of Dutch as Linked Open Data.” In: I. Kernerman and S. Krek, Proceedings of the LREC 2018 Workshop “Globalex 2018 – Lexicography & WordNets”. [Miyazaki], 2018, pp. 23-28.
  • Jesse de Does, Jan Niestadt en Katrien Depuydt, “Creating research environments with BlackLab.” In:Odijk, J and van Hessen, A. (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 245–257. London: Ubiquity Press, 2017. DOI: https://doi.org/10.5334/bbi.20. License: CC-BY 4.0
  • Katrien Depuydt, Jesse de Does, Pieter Duijff, Hindrik Sijens,  “Making The Dictionary of the Frisian Language available in the Dutch historical dictionary portal.” In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press, 2017. DOI: https://doi.org/10.5334/bbi. License: CC-BY 4.0
  • IMPACT deliverable 2.4/2.5: IMPACT Lexicon cookbook :How to build and deploy a lexicon using tools developed in work package EE2: Lexicon structure and tools, 2012
  • Tilly Ruitenberg†, Jesse de Does, Katrien Depuydt, “Developing GiGaNT, a lexical infrastructure covering 16 centuries, In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.): Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leeuwarden: Fryske Akademy – Afûk 2010.
  • Depuydt en J. de Does, “United in diversity. Dutch Historical Dictionaries online.” In Bernal, E. & DeCesaris, J. (eds.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona 2008, pp 1237-1241.
  • K.A.C. Depuydt en M.W.F. Duthilh-Ruitenberg, “TEI-encoding for the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch”. In: anna Braasch & Claus Povlsen (eds.), Proceedings of the Tenth Euralex International Congress, Euralex 2002, 683-688.
  • Depuydt, “Het staat in het woordenboek, dus het klopt”. In: R. Jansen-Siebe, J. Janssens, F. Willaert (red.), Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde, Hilversum, p. 317-325.
  • K.H. van Dalen-Oskam, Depuydt, K.A.C. ‘Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300). Over betekenissen en meer’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 112 (1996), p. 352-364. (Herdrukt in T.H. Schoonheim, Th.P.F. Wortel (red.). Een samenleving verwoord. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Den Haag/Antwerpen, [1998], p. 29-43.)