Profielpagina

Lic. Lut Colman
Onderzoeker/taalkundige

Lut Colman volgde eerst een lerarenopleiding Nederlands, Engels en geschiedenis aan het Instituut Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn in Eeklo. Daarna studeerde ze Germaanse filologie (Nederlands en Engels) aan de Rijksuniversiteit Gent. Haar afstudeeronderzoek deed ze in de valentiegrammatica met een scriptie over lexicale en syntactische aspecten van plaats- en verplaatsingscomplementen in het Nederlands.

Sinds 1990 is ze onderzoeker-taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse taal (INT, voorheen Instituut voor de Nederlandse lexicologie, INL), met de fraseologie als bijzondere  expertise. Tot 2001 werkte ze als lexicograaf aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en van 2001 tot 2016 aan het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Sinds 2017 is ze projectleider/hoofdredacteur van Woordcombinaties, een project waarin semantiek en grammatica geïntegreerd worden.

Publicaties

  • Colman, Lut, Carole Tiberius (2018). A Good Match: a Dutch Collocation, Idiom and Pattern Dictionary Combined. In: Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts, pp. 233-246.
  • Colman, L. & Tiberius, C. (2018). Woordcombinaties: van woorden kennen naar woorden gebruiken. Poster IVN-congres 2018, Leuven.
  • Gantar, Polona, Lut Colman, Carla Parra Escartín, Hector Martínez Alonso (2018). Multiword Expressions: Between Lexicography and NLP. International Journal of Lexicography.
  • Colman, Lut (2017), ‘Paardengym’. In: Willy Martin & Marcel Thelen (red.). Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje.
  • Colman, Lut (2016), ‘Sustainable lexicography: where to go from here with the ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek, an online general language dictionary of contemporary Dutch)?’ International Journal of Lexicography 29 (2), 139 -155.
  • Tiberius, Carole, Jan Niestadt, Lut Colman & Boudewijn van den Berg (2014), ‘Advancing Search in the Algemeen Nederlands Woordenboek’. In: Andrea Abel, Chiara Vettori & Ralli, Natascia (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano, p. 1247-1253.
  • Colman, Lut (2010), ‘Een nieuw woordenboek voor België en Nederland: het Algemeen Nederlands Woordenboek’. Over taal 1 (jan.-febr.), pp. 6-8.
  • Colman, Lut (2009), ‘De verscheidenheid in de eenheid: het Belgische en Nederlandse Nederlands in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)‘, in: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega’s bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher BV., pp. 131-142.
  • Beijk, Egbert, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars & Vivien Waszink (red.) (2009). Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega’s bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher
  • Colman, Lut & Marijke Mooijaart (1998). ‘Tot in het vijfde geslacht. De opleiding tot redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal’. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu, p. 83-97.