Categorieën
Spelling & grammatica

Spelling & Groene Boekje

Het Groene Boekje en de uitgebreidere onlineversie woordenlijst.org bevatten de officiële spelling van Nederlandse woorden. In opdracht van de Nederlandse Taalunie stelt het Instituut voor de Nederlandse Taal als autoriteit op spellinggebied deze lijsten samen.

English version

Spelling & Dutch Word List (‘Groene Boekje’)

The Dutch Language Institute is an authority in the field of spelling. Since 1995, the institute (then: Institute for Dutch Lexicology) has been compiling the ‘Word List of the Dutch Language’ for the Dutch Language Union: an overview of the official spelling of Dutch words. In its printed form, the Word List is better known as het Groene Boekje (’the green book’). The most recent edition was released in 2005.

Woordenlijst.org

The Word List of the Dutch Language is online available for free at woordenlijst.org. In 2015, the online version grew from approximately 100,000 entries to roughly 168,000 entries. All words from the previous printed edition have been retained.

The newly added words are derived from text files collected at the Dutch Language Institute, containing newspaper texts, literary texts and texts from the internet. In addition, a selection was made from all words that had been looked up in vain in the online Word List.

Since 2015, woordenlijst.org has been updated several times a year with hundreds of new words. At the end of 2019 it contained a total of 186,000 words. With all plural forms, diminutive forms, past tenses and past participles, the digital version of the Word List now contains information about approximately 680,000 word forms.

Groene Boekje 2015

Het Groene Boekje is a considered and practical selection from the words that can be found at woordenlijst.org. Its latest edition contains about 52,000 keywords. About 10,000 of these are new, such as appen, bhv’er, lente-ui and selfie. It contains very frequently used words, as well as words that are difficult to spell.

The latter were selected by analysing the search behaviour of the visitors of woordenlijst.org: frequently looked-up words, such as rechtdoorzee and skiles, are included in the paper edition. Seldom looked-up words, such as the outdated aalspeer, did not qualify for selection.

Special attention was paid to language varieties: this edition includes about 2,500 Surinamese-Dutch words and 400 words from the Caribbean, e.g. afingisoep, ayó, eilandraad, hosselen and oppashuis. These words, originating from text collections the institute created specifically for this purpose, were selected by two local committees.


Applications/products

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een autoriteit op het gebied van spelling. Sinds 1995 stelt het instituut (toen: Instituut voor Nederlandse Lexicologie) in opdracht van de Nederlandse Taalunie de ‘Woordenlijst Nederlandse Taal’ samen: een overzicht van de officiële spelling van Nederlandse woorden. In gedrukte vorm is de Woordenlijst beter bekend als het Groene Boekje. De laatste editie verscheen in 2015.

Woordenlijst.org

De ‘Woordenlijst Nederlandse Taal’ is gratis online beschikbaar op woordenlijst.org. De onlineversie groeide van ongeveer 100.000 trefwoorden in 2015 naar circa 193.000 trefwoorden (in 2022). Alle woorden die in de vorige gedrukte editie stonden, zijn daarbij gehandhaafd.

De toegevoegde woorden zijn afkomstig uit op het Instituut voor de Nederlandse Taal verzamelde tekstbestanden, die krantenmateriaal, literaire teksten en materiaal van het internet bevatten. Daarnaast werd gebruikgemaakt van zoekopdrachten op woordenlijst.org die geen resultaat opleverden.

Woordenlijst.org wordt sinds 2015 meerdere keren per jaar aangevuld met honderden nieuwe woorden. De stand eind 2019 was een totaal van 186.000 woorden. Met alle meervouden, verkleinvormen en werkwoordvervoegingen bevat de digitale versie van de Woordenlijst nu informatie over zo’n 680.000 woordvormen.

Groene Boekje 2015

Het Groene Boekje is een beredeneerde, handzame selectie uit de woorden die te vinden zijn op woordenlijst.org. De nieuwste editie van het Groene Boekje bevat zo’n 52.000 trefwoorden. Hiervan zijn er circa 10.000 nieuw ten opzichte van de editie van tien jaar eerder, zoals appen, bhv’er, lente-ui en selfie. Er zijn zowel zeer frequent gebruikte woorden in opgenomen, als woorden die vanuit spellingoogpunt problematisch zijn.

Deze laatste werden geselecteerd op basis van het zoekgedrag van de bezoekers van woordenlijst.org: vaak opgezochte woorden zoals rechtdoorzee en skiles zijn opgenomen in de papieren editie. Weinig opgezochte woorden, zoals het verouderde aalspeer, kwamen niet voor selectie in aanmerking.

Speciale aandacht werd besteed aan taalvariëteiten: in deze editie zijn ongeveer 2.500 Surinaams-Nederlandse en 400 woorden uit het Caribisch gebied opgenomen, waaronder afingisoep, ayó, eilandraad, hosselen en oppashuis. Deze woorden werden door twee lokale commissies geselecteerd uit tekstverzamelingen die het instituut voor dit doel had aangelegd.


Applicaties/producten