Categorieën
Spelling & grammatica

Taalportaal

Het digitale platform dat alle kennis over de Nederlandse, Friese en Afrikaanse (wetenschappelijke) grammatica beschikbaar maakt voor een internationaal publiek.

English version

Taalportaal

Search Taalportaal

Taalportaal (or Language Portal) collects the existing information on the grammars of Dutch, Frisian and Afrikaans and makes this information easily accessible in a scientifically sound way. Such a language portal is unique in the world. Three core domains traditionally distinguished in grammar – phonology, morphology and syntax – have been integrated into one portal, using extensive cross referencing to ensure optimal linking. This offers interesting opportunities for linguists to discover relations and connections between linguistic phenomena that have remained hidden until now. 

The Taalportaal website is in English, enabling researchers who are not proficient in Dutch, Frisian or Afrikaans to study these languages.

Our role

The Taalportaal project has been executed by researchers of the Meertens Institute, the Fryske Akademy, Leiden University and the Dutch Language Institute. The Afrikaans part was executed in the VivA project by the Virtuele Instituut vir Afrikaans. The Dutch Language Institute is responsible for the realization and implementation of the IT components, such as the web application, a user-friendly editing environment for authors and links to external sources. The development of the Taalportaal happened in close consultation with the CLARIN-NL project, (www.clarin.nl), which dealt with standards.

Duration of the project

Taalportaal was a NWO project that ran from 1 January 2011 to 1 January 2016. The South African project began in 2014 and was launched in May 2020.


Applications/products

Zoeken in Taalportaal

Taalportaal brengt informatie over de grammatica van het Nederlands, Fries en Afrikaans online bij elkaar op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier. Een dergelijk Taalportaal is vooralsnog uniek in de wereld. De grammaticale deelgebieden klankleer, vormleer en zinsleer – die traditioneel worden onderscheiden – zijn in één portaal geïntegreerd en door middel van kruisverwijzingen optimaal met elkaar verbonden. Zo is het voor taalkundigen mogelijk verbanden te vinden die anders wellicht verborgen zouden blijven.

Taalportaal is een Engelstalige website, zodat ook onderzoekers die het Nederlands, Fries en/of Afrikaans niet machtig zijn, deze talen kunnen bestuderen.

Onze rol

Het Taalportaal-project is uitgevoerd door onderzoekers van het Meertens Instituut, de Fryske Akademy, de Universiteit Leiden en het Instituut voor de Nederlandse Taal. Het Afrikaanse deel is uitgevoerd door het Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA). Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie van de ICT-componenten, zoals de webapplicatie, een gebruiksvriendelijke bewerkingsomgeving voor auteurs, en koppelingen met externe bronnen. De ontwikkeling van Taalportaal vond plaats in nauw overleg met het CLARIN-NL-project, waar het ging om standaarden.

Looptijd project

Taalportaal was een vijfjarig NWO-project dat liep van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016. Het Zuid-Afrikaanse project ging in 2014 van start en werd in mei 2020 gelanceerd.


Applicaties/producten