Categorieën
Terminologie

Archief evenementen terminologie

TOTh 2024

Startdatum: 04/06/2024
Einddatum: 07/06/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Chambéry (Frankrijk) en online
Prijs: 25-150 euro
Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
Terminologie

Het acroniem luidt voluit “Terminology & Ontology: Theories and applications” en het jaarlijkse congres behandelt thema’s op het raakvlak van taal en kennistechnologie. De congresdagen voor deze editie staan ingepland op donderdag 6 en vrijdag 7 juni. Traditiegetrouw gaat de conferentie gepaard met een bijkomende trainingsessie die dit jaar op dinsdag 4 en woensdag 5 juni valt met als focus de relatie tussen terminologie en kunstmatige intelligentie.

Journée d’études. La didactique de la terminologie dans l’espace universitaire francophone: approches innovantes et outillées

Datum: 29/05/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Thessaloniki
Prijs: gratis
Organisator: Laboratoire de Traduction et de Traitement Automatique du Langage (EMEL)
Terminologie

Terminologie ondergaat een sterke invloed van computationele ontwikkelingen in de vorm van applicaties, informatieplatformen en evoluerende software. Het effect en de mogelijkheden van deze tendens op het onderwijs in de discipline van de terminologie vormt het onderwerp voor een studiedag op woensdag 29 mei. De bijeenkomst vindt plaats in Thessaloniki aan de Aristoteles-universiteit.

La terminologie de l’intelligence artificielle

Startdatum: 28/05/2024
Einddatum: 29/05/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Oran (Algerije) en online
Prijs: -
Organisator: Résau LTT, Université Oran 2 en Ecole Normale Supérieure de Sétif
Terminologie

Zoals gangbaar bij de opkomst van nieuwe disciplines leiden ook de evoluties op het vlak van de kunstmatige intelligentie tot aanzienlijke terminologische ontwikkelingen. Een tweedaags congres op dinsdag 28 en woensdag 29 mei in Oran heeft als doel hier inzicht in te krijgen en zo de communicatie te ondersteunen voor gesprekspartners in deze bedrijfssector en betrokken hogeronderwijsopleidingen.

Ad hoc Terminology Work: Lessons Learned and Challenges for the Future

Datum: 15/04/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Ljubljana
Prijs: -
Organisator: European Association for Terminology (EAFT) en Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
Terminologie

Niet voor alle terminologiewerkzaamheden is het nodig om de conceptuele structuren van een domein volledig of grotendeels in kaart te brengen. De ad-hocterminologie richt zich op individuele of een klein aantal termen naar aanleiding van specifieke terminologische vragen. De contexten waar dit optreedt en benaderingswijzen komen aan de orde op een conferentie op maandag 15 april in Ljubljana aan het Fran Ramovš Instituut voor de Sloveense taal.

Variations terminologiques et traductologiques dans le domaine juridique

Startdatum: 11/04/2024
Einddatum: 12/04/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Nancy
Prijs: onbekend
Organisator: Université de Lorraine
Terminologie

In Nancy richt de Université de Lorraine een conferentie in over de variatie in juridische terminologie die zich zowel in ééntalige als meertalige contexten voordoet. Congresdagen zijn donderdag 11 en vrijdag 12 april 2024. De vele vormen van deze termvariatie en de oorzaken en gevolgen ervan in bron- en doeltaal komen er voor het voetlicht.

Terminologie diachronique: un bilan, des perspectives

Startdatum: 30/11/2023
Einddatum: 01/12/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Lyon
Prijs: 50
Organisator: CeRLA

Terminologie in historisch perspectief staat centraal in een tweedaagse conferentie op donderdag 30 november en vrijdag 1 december in Lyon. Evenals voor de gangbare synchrone benadering in de terminologie dienen zich diachroon tal van onderzoeksmogelijkheiden aan op het vlak van methode en theorie, typologie van verschijnselen, interdisciplinaire aspecten met wetenschapsgeschiedenis, historische taalkunde enz.

EAFT Eleventh Terminology Summit

Startdatum: 16/11/2023
Einddatum: 17/11/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Barcelona
Prijs: 30-90
Organisator: EAFT en TERMCAT

Samen met Termcat richt de European Association for Terminology op donderdag 16 en vrijdag 17 november de elfde editie in van haar congresreeks. Plaats van bijeenkomst is het Institut d’Estudis Catalans in Barcelona. De presentaties worden ingedeeld in twee hoofdgroepen, vernieuwingen binnen de terminologie en aspecten die betrekking hebben op duurzaamheid, waarnaast een rondetafelsessie handelt over lessen uit het verleden en voor de toekomst.

14th Conference “Hellenic Language and Terminology”

Startdatum: 09/11/2023
Einddatum: 11/11/2023
Gehele dag evenement
Locatie: online
Prijs: 10-45 euro
Organisator: ELETO

Een driedaagse conferentie wordt online georganiseerd van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 november. Het doel is om de huidige situatie van het Grieks in terminologisch opzicht nader te belichten. Een hele reeks invalshoeken komt daarvoor in aanmerking, zoals taalkundig-ontologische principes, opleidingsmogelijkheden, lexicografisch en terminografisch onderzoek naar specifieke domeinen, vertaalproblematiek, technische hulpmiddelen en activiteiten van terminologiegerelateerde organisaties.

5th international conference on terminology

Startdatum: 19/10/2023
Einddatum: 20/10/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Vilnius en online
Prijs: 50-70 euro
Organisator: Institute of the Lithuanian Language

Het Instituut voor de Litouwse taal organiseert op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober zijn vijfde internationale conferentie over terminologie. In het thema ‘Scientific, administrative and educational dimensions of terminology’ kaderen terminologische onderwerpen in brede zin, van terminologietheorie tot de praktijk van termenbanken, termformulering en -variatie, terminologieopleidingen enz.

XIXe Journée Scientifique REALITER

Startdatum: 12/10/2023
Einddatum: 13/10/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Parijs
Organisator: REALITER

Terminologiewerkzaamheden worden verricht in het kader van een netwerk van relaties met andere disciplines. Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober biedt deze 19de REALITER-bijeenkomst in Parijs daarom een discussieforum over het thema ‘terminologie en interdisciplinariteit’.

TermTrends 2023

Datum: 13/09/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Wenen
Prijs: gratis
Organisator: University of Vienna

De workshop TermTrends op woensdag 13 september in Wenen is geïnitieerd binnen het kader van de COST-actie NexusLinguarum – European Network for Web-centred Linguistic Data Science en sluit hier thematisch bij aan. Voorwerp van reflectie is de relatie tussen terminologie en kennisorganisatie en -overdracht via technieken als Linguistic Linked (Open) Data (LLOD) en het Semantische Web.

LDK 2023

Startdatum: 12/09/2023
Einddatum: 15/09/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Wenen
Prijs: gratis
Organisator: Nexus Linguarum
Terminologie
cropped-logo

Congressen uit de reeks Language, Data and Knowledge richten zich op een interdisciplinair onderzoeksgebied dat de verwerving, het onderhoud en gebruik van taaldata bestudeert in de context van datawetenschappen en kennisgebaseerde applicaties. De vierde conferentie gaat door in Wenen van dinsdag 12 september tot vrijdag 15 september. Veel van deze taaldata zijn afkomstig van het web en hun exploitatie met gebruik van NLP, kunstmatige intelligentie en semantische technologieën gebaseerd op netwerkstructuren vormt een centraal aandachtsveld.

ConTeNTS 2023

Startdatum: 07/09/2023
Einddatum: 08/09/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Varna (Bulgarije)
Prijs: 60-225 euro
Organisator: Bulgarian Academy of Sciences

Samen met de RANLP-conferentie (Recent Advances in Natural Language Processing) wordt op donderdag 7 en vrijdag 8 september in Varna (Bulgarije) een workshop georganiseerd. De belangstelling gaat primair uit naar computationele ondersteuning van terminologie- en vertaalwerkzaamheden, vooral in de sfeer van NLP-applicaties en kunstmatige intelligentie.

LexiCon International Summer School

Startdatum: 04/09/2023
Einddatum: 08/09/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Almuñecar (Granada)
Prijs: 90-270 euro
Organisator: LexiCon Research Group
Terminologie
logoA

Van maandag 4 tot vrijdag 8 september organiseert de Lexicongroep van de Universiteit van Granada een zomerschool over terminologiebeheer. Doelpubliek zijn vooral doctoraatsstudenten, onderzoekers en deskundigen uit de taalindustrie. Zwaartepunten in het programma vormen terminologietheorie en terminologiebeheer voor vertaling.

Multilingual digital terminology today

Startdatum: 29/06/2023
Einddatum: 30/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: NOVA University Lisbon
Organisator: NOVA University Lisbon
Terminologie
nova2023

Multilingual Digital Terminology today wordt voor de tweede maal georganiseerd, ditmaal in Lissabon op donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni 2023.

De invalshoek is vooral terminografisch met een focus op de productie en het gebruik van digitaal termmateriaal. Centrale aandacht gaat daarom uit naar thema’s als de analyse van gebruikersbehoeftes, termbankontwerp, categorieën voor data en evaluatie van de inrichting van een terminologische bron.

Nordterm 2023

Startdatum: 14/06/2023
Einddatum: 15/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Stockholm en online
Organisator: Institutet för språk och folkminnen
Terminologie

Met het thema “Terminologie in dienst van de samenleving” biedt Nordterm 2023 een conferentieplatform voor een ruime variatie aan taalkundig onderzoek op het vlak van het gebruik van termen en technische taal in sociaal belangrijke communicatie. Mogelijke onderzoeksthema’s op de twee conferentiedagen woensdag 14 en donderdag 15 juni betreffen onder meer terminologietheorie, taalbehoud, taalpolitiek, helder taalgebruik en vertaling.

Semmelweis Medical Linguistics Conference 2023

Startdatum: 02/06/2023
Einddatum: 03/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Boedapest
Prijs: 150 euro
Organisator: Department of Languages for Specific Purposes, Semmelweis University
Terminologie

De medische faculteiten van de Semmelweis Universiteit in Boedapest worden geflankeerd door een departement dat zich voor het medische taalbereik toelegt op het domein van de Talen voor Specifieke Doeleinden. Deze afdeling verzorgt op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni een conferentie die de invloed van socioculturele factoren op de communicatie in de gezondheidszorg aan de orde stelt.

TOTh 2023

Startdatum: 01/06/2023
Einddatum: 02/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Chambéry en online
Prijs: 25-150 euro voor de training, respectievelijk voor de conferentie
Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
Terminologie

TOTh staat voor “Terminology & Ontology: Theories and applications” en overeenkomstig dit motto organiseert deze instantie jaarlijks een congres op het raakvlak van taal en kennistechnologie. De editie van 2023 vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 juni. Traditiegetrouw betreffen de onderwerpen zowel theorie- als praktijkgerichte aspecten binnen de wetenschapsdomeinen van de terminologieleer, taalkundige benadering van het lexicon, kennisorganisatie en gerelateerde taaltechnologie. Het congres wordt voorafgegaan door een tweedaagse trainingssessie over terminologie en digital humanities op dinsdag 30 en woensdag 31 mei.

Termos 2023

Startdatum: 11/05/2023
Einddatum: 13/05/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Wroclaw
Prijs: € 120
Organisator: Institute of Romance Studies and the Chair of Dutch Studies (University of Wrocław)
Terminologie

In het kader van de derde Termos-conferentie worden van donderdag 11 tot zaterdag 13 mei lezingen gehouden over het thema `Terms and their Users’. Gebruikscontexten waarop wordt ingegaan hebben betrekking op communicatie tussen vakspecialisten, met leken en de terminologiepraktijk.

JIAMCATT 2023

Startdatum: 03/05/2023
Einddatum: 05/05/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Turijn
Prijs: onbekend
Organisator: JIAMCATT
Terminologie

Vertaling en terminologie met computationele ondersteuning staan centraal in de missie van Jiamcatt. De jaarlijkse bijeenkomst staat dit jaar in het teken van de vraag hoe de inzet van innovatieve taaltechnologie kan bijdragen aan de efficiënte werking van taaldiensten van instanties. Het congres vindt plaats van woensdag 3 tot vrijdag 5 mei in Turijn.

Terminology: Domain Loss and Gain

Startdatum: 20/04/2023
Einddatum: 21/04/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Brussel en online
Organisator: NL-Term, INT, EAFT, Infoterm

Communicatie in de eigen taal in verschillende domeinen is geen vanzelfsprekend gegeven. Veeleer is sprake van een ontwikkeling waarbij talen kunnen standhouden of terrein moeten prijsgeven onder invloed van talen die een sterkere invloed hebben op het respectievelijke vaktaalgebruik. Domeinverlies en –winst is een actueel terminologisch thema waarvoor NL-Term een internationaal congres organiseert op donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023. De contexten waarin het onderwerp zich laat onderzoeken, zijn zeer divers: werkomgeving, vakliteratuur in het onderwijs, e-commerce, minderheidstalen enz.

DTT 2023

Startdatum: 02/03/2023
Einddatum: 04/03/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Mannheim
Prijs: 145-295 euro (praktijksessies niet inbegrepen)
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie
DTT-logo2

Praktijksessies en conferentielezingen staan op het programma dat Deutscher Terminologie-Tag e.V. organiseert van donderdag 2 tot en met zaterdag 4 maart. De terminologische werkbegeleidingssessies op de eerste dag zijn introducerend en deels ook op gevorderd niveau. Het conferentiethema is technischer en luidt: “Terminologie: Tools und Technologien”. Binnen dit kader handelen de lezingen over onderwerpen als machinevertaling, inrichting van kennisbanken en taalcontroleapplicaties.

DTT-Vertiefungsseminar

Startdatum: 17/11/2022
Einddatum: 03/12/2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 110-570 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie

Een meerdaagse opleiding van Deutscher Terminologie-Tag e.V. vindt plaats in de periode van donderdag 17 november tot zaterdag 3 december 2022. Aan bod komen de verschillen in projecttypes en de respectievelijke eisen die dit stelt aan de terminologiewerkzaamheden. In het verdere onderricht laten zich twee hoofdlijnen onderscheiden, namelijk een lijn met onderwerpen die verband houden met begripsinhoud zoals equivalentie en classificatie en kennisorganisatie, en daarnaast technische thema’s zoals termextractie en data-uitwisseling in digitale formaten.

3rd International Conference. Terminology – Heritage and Modernity

Startdatum: 29/10/2022
Einddatum: 30/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Tbilisi (Georgië) en online
Prijs: 0-100 euro
Organisator: TSU Arnold Chikobava Institute of Linguistics
Terminologie

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022 vindt in Tbilisi het derde internationaal congres plaats onder de titel ‘Terminology – Heritage and Modernity’. De beoogde lezingenthema’s worden in vier onderwerpsgebieden ingedeeld. Naast een diachroon georiënteerd subdomein komen heden en toekomst aan bod in de secties terminologieplanning, standaardisatie en harmonisering, en digitalisering.

TiNT 2022

Datum: 21/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Amsterdam en online
Organisator: NL-Term

De jaarlijkse TiNT-dag van NL-Term biedt in 2022 voor de veertiende maal een forum voor onderzoek en praktijk op het vlak van de Nederlandstalige terminologie. Het evenement op vrijdag 21 oktober staat in het teken van de juridische terminologie die vertegenwoordigers van verschillende instellingen belichten in verband met de eigen, vaak complexe specificiteit van rechtstaal en de verschillen in rechtstelsels.

DTT-Grundlagenseminar

Datum: 14/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: online
Prijs: 70-225 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie

Een introducerende studiedag richt Deutscher Terminologie-Tag e.V. in op vrijdag 14 oktober 2022. Dat gebeurt onder het motto “Terminologiearbeit – Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse” dat aangeeft hoe de instructie opgebouwd wordt tot een praktijkgerichte opleiding. Achtereenvolgens komen basisnoties van de terminologieleer aan bod, gevolgd door toepassingen gericht op termverzameling, de opbouw van een termbank en het modelleren van een terminologisch werkproces.

XVIIIe Journée Scientifique REALITER
XXXIIe Colloque Ass.I.Term

Startdatum: 06/10/2022
Einddatum: 07/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Bologna
Organisator: REALITER en Ass.I.Term
Terminologie

Een overzicht bieden van thematische aandachtspunten in actueel terminologisch onderzoek is het doel van het tweedaags congres dat REALITER en de Associazione Italiana per la Terminologia organiseren op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022. Dit evenement loopt onder de titel “Les projets de recherche en terminologie : dynamiques et résultats”, met een oriëntatie op de Romaanse talen.

CFST 2022

Startdatum: 28/09/2022
Einddatum: 29/09/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Universiteit van Innsbruck
Organisator: Universiteit van Innsbruck

Conceptuele relaties en conceptsystemen kan men vanuit een kennisgebaseerde invalshoek vormgeven als ontologieën. Recenter ontwikkeld is de benaderingswijze op basis van semantische frames. De vergelijking en de mogelijkheden en uitdagingen van beide systemen staan centraal in het congres Concept Systems and Frames in Terminology dat op woensdag 28 en donderdag 29 september plaatsvindt in Innsbruck.

Sprache und Recht 2022

Startdatum: 16/09/2022
Einddatum: 17/09/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Berlijn
Prijs: 350-780 euro
Organisator: Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer

Rechtsvergelijking in de praktijk is het centrale thema voor de zevende conferentie in de reeks Sprache und Recht die plaatsvindt op vrijdag 16 en zaterdag 17 september in Berlijn. De aandacht gaat vooral uit naar de methodes die toegepast moeten worden om passende equivalenten in de doeltaal te vinden en de verhouding van menselijke vertaler en machinevertaling daarbij.

LSP 2022

Startdatum: 12/09/2022
Einddatum: 13/09/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Lissabon
Prijs: 70-175 euro
Organisator: Nova University Lisbon

De traditie van de International Conference on Languages for Specific Purposes wordt op maandag 12 en dinsdag 13 september verdergezet met de 23ste uitgave. Talen voor Specifieke Doeleinden worden er bestudeerd in relatie tot de organisatie van kennis in het digitale tijdperk, mede in functie van beoogde doelgroepen.

Termes et relations 2022

Startdatum: 26/08/2022
Einddatum: 27/08/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Lublin
Organisator: Universiteit van Lyon en van Lublin

Onderzoek naar tweetalige terminologie krijgt zijn beslag in een congres dat taalkundige afdelingen van de universiteiten van Lublin en Lyon organiseren op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus rond het thema “brood”. Het onderwerp laat zich verder diversifiëren naar gelang van de domeinen zoals het agrarische, juridische en culturele, en de verschillende onderzoeksgebieden met betrekking tot onder meer conceptrelaties, termanalyse op basis van parallelle en vergelijkbare tekstinhoud en vertaalproblematieken.

LREC 2022

Startdatum: 20/06/2022
Einddatum: 25/06/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Marseille
Organisator: European Language Resources Association

De dertiende Language Resources and Evaluation Conference wordt gehouden in Marseille van maandag 20 tot en met zaterdag 25 juni. Traditiegetrouw is de conferentie breed georiënteerd op taalbronnen en taaltechnologie, waarbij ook een terminologiecomponent wordt voorzien. De werksessies en een tutorial hebben ditmaal betrekking op machinale koppeling van terminologiedata, corporabouw en termextractie, en verder termbankontwerp en databeheer.

Multilingual digital terminology today

Startdatum: 16/06/2022
Einddatum: 17/06/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Universiteit van Padua en online
Prijs: 30-250 euro
Organisator: Universiteit van Padua

Terminografisch georiënteerd is het congres dat de universiteit van Padua op donderdag 16 en vrijdag 17 juni organiseert onder de titel Multilingual digital terminology today. Deze internationale conferentie doet een beroep op verschillende disciplines als terminologie, linguïstiek en Natural Language Processing om thema’s te belichten met betrekking tot ontwerpstructuren voor termbanken, weergaveformaten en termbeheersystemen.

Terminology and Specialized Knowledge Representation

Startdatum: 09/06/2022
Einddatum: 10/06/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Universiteit van Rijeka en online
Organisator: Institute of Croation Language and Linguistics en University of Rijeka, rechtsfaculteit

Aan de universiteit van Rijeka in Kroatië vindt in het kader van het Dika-project (Dynamicity of Specialized Knowledge Categories) op donderdag 9 en vrijdag 10 juni een conferentie plaats over terminologie en de wijze waarop men gespecialiseerde kennis kan weergeven. Het onderzoeksperspectief richt zich sterk op semantische frames en op verschillende aspecten van de relatie tussen terminologie en de niet-expert.

TOTh 2022

Startdatum: 01/06/2022
Einddatum: 03/06/2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Chambéry en online
Prijs: 25-100 euro voor de training, respectievelijk voor de conferentie
Organisator: Université Savoie Mont Blanc

Theorie- en praktijkgerichte aspecten van terminologie en ontologie komen weer aan bod in de zestiende editie van de jaarlijkse TOTh-conferentie op donderdag 2 en vrijdag 3 juni. Het Elexis-project over lexicografische infrastructuur krijgt tijdens de conferentie een speciale sessie toegewezen.

Aan het congres gaat een trainingsdag vooraf (woensdag 1 juni) onder het motto “Combining Terminology and Ontology”.

Pan-European terminology summit

Startdatum: 28/03/2022
Einddatum: 29/03/2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: IJsland en online
Organisator: TermNet en FedTerm
Terminologie

Het FedTerm consortium en TermNet organiseren op maandag 28 en dinsdag 29 maart 2022 een Europees terminologiecongres over terminologiebronnen, -beheer en -beleid in minder verspreide talen. De aandacht gaat daarbij sterk uit naar de noordse landen en de mogelijkheden en infrastructuur van Europese projecten als EuroTermbank en FedTerm.

XLII VAKKI Symposium

Startdatum: 10/02/2022
Einddatum: 11/02/2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Vaasa en online
Prijs: 40 euro
Organisator: VAKKI Association
Terminologie

Op donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2022 vindt de 42ste editie plaats van het Finse Vakki symposium, dat ditmaal handelt over `Verantwoordelijke communicatie’. Het onderwerp kadert in de reeks Vakki symposia die werden georganiseerd onder het overkoepelende thema van `Communicatie in de werkomgeving’ en breidt het perspectief uit naar de domeinen van wetenschap, politiek en maatschappelijke discussie. Invalshoeken houden verband met de inhoud van het begrip en de vorming van een verantwoordelijke communicatiecultuur. Terminologie is hier inzetbaar voor de omschrijving en toetsing van begrippen.

TOTh

Datum: 10/12/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Parijs en online
Organisator: TOTh
Terminologie

Naarmate het aantal internetbronnen als classificaties, thesauri en meertalige kennissystemen toeneemt, doet zich meer de nood voelen aan interoperabiliteit en integratie van data en kennissystemen. Over dit onderwerp richt TOTh een studiedag in op vrijdag 10 december. Mogelijke discussieonderwerpen zijn onder meer de invloed op de bouw van deze bronnen van Linked Open Data, Linguistic Linked Open Data et Linked Open Vocabulary, de relatie tussen de taalkundige en ontologische dimensies, de invloed van ISO-terminologiestandaarden e.d.

EAFT

Startdatum: 25/11/2021
Einddatum: 26/11/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Dublin City University
Terminologie

‘Terminology in Challenging Circumstances’ vormt het thema van het volgende terminologiecongres dat de European Association for Terminology op donderdag 25 en vrijdag 26 november organiseert in Dublin. Het congres vindt plaats in samenwerking met twee afdelingen binnen de faculteit Humanities and Social Sciences van Dublin City University (Fiontar & Scoil na Gaeilge en School of Applied Language and Intercultural Studies). De uitdagingen die zich kunnen aandienen voor de terminologie laten zich in verschillende subthema’s groeperen, zoals werkzaamheden op onbezoldigde of vrijwillige basis, in crisisomstandigheden, ten behoeve van minderheidstalen en bedreigde talen, en op het vlak van de financiële kost.

 • Organisator: European Association for Terminology

tc world conference 2021

Startdatum: 08/11/2021
Einddatum: 19/11/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 580-990 euro
Organisator: tc world
Terminologie

Technische communicatie en technische vertaling steunen vanouds op gedegen terminologiebeheer maar staan ook steeds meer onder invloed van nieuwe ontwikkelingen op technologisch vlak. De najaarsconferentie van tc world belicht in een uitgebreid programma van maandag 8 november tot vrijdag 19 november zowel de gangbare, taalgeoriënteerde terminologiewerkzaamheden als technologiegerichte combinaties van terminologie met kunstmatige intelligentie, ontologieontwerp enz.

LTT 2021

Startdatum: 03/11/2021
Einddatum: 05/11/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Organisator: Réseau LTT-Lexicologie, Terminologie, Traduction
Terminologie

De twaalfde versie van de Journées du Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction vindt online plaats van woensdag 3 tot vrijdag 5 november. De focus is gericht op vertaalwerkzaamheden in institutionele contexten. Drie hoofdlijnen laten zich in het thema onderscheiden: de ontwikkeling en methodologische aanpassing van de vertaalpraktijken, de technologische en computationele hulpmiddelen en vernieuwingen, en de opleiding van gespecialiseerde vertalers..

4th International Conference on Terminology

Startdatum: 21/10/2021
Einddatum: 22/10/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online en on-site
Prijs: 30-45 euro
Organisator: Institute of the Lithuanian Language, Centre of Terminology
Terminologie

Het Instituut voor de Litouwse Taal wijdt zijn vierde internationale conferentie over terminologie aan het thema ‘Scientific, Administrative and Educational Dimensions’. Onder deze noemer bundelt de organisator op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober lezingen die zich verder laten indelen naar de klassieke deelonderwerpen zoals terminologieleer, terminografie, terminologiebeheer, termvariatie, terminologie en ontologieën, en terminologische standaardisatie.

TiNT 2021

Datum: 15/10/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Brugge en/of online
Terminologie

Jaarlijks wijdt NL-Term een symposium aan de Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Deze TiNT-dag vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 oktober en is geïnspireerd door de in 2020 herdachte Brugse humanist Simon Stevin die al in de zestiende eeuw Nederlandstalige terminologie ontwikkelde voor sprekers van de landstaal. Op dit raakvlak van terminologie en communicatie is de behoefte aan termen die in de eigen taal ruimere publieksgroepen kunnen informeren nog steeds actueel. De TiNT-dag belicht deze thematiek van breed toegankelijke terminologie op verschillende terreinen zoals weerberichten, coronavoorlichting en overheidscommunicatie.

NatAcLang

Startdatum: 07/10/2021
Einddatum: 08/10/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Narva mnt 25, 10120 Tallinn (Estland)
Prijs: 100-145 euro
Terminologie

‘National languages in academic research and higher education’ is een internationaal congres dat op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 voor de tweede maal wordt georganiseerd aan de universiteit van Talinn. Waar Engels in academisch onderzoek en hoger onderwijs een steeds prominentere plaats inneemt, wordt hier een forum geboden voor reflectie over de rol en mogelijkheden voor nationale talen. Tot de relevante invalshoeken behoren de interactie tussen academisch en algemeen taalgebruik, de taal van universitaire studieboeken en hun vertalingen, de creatie en verspreiding van wetenschappelijke termen, taalbeleid in het hoger onderwijs enz.

 • Organisator: Centre for Academic Estonian (Tallinn University)

REALITER 2021

Startdatum: 07/10/2021
Einddatum: 08/10/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Organisator: REALITER
Terminologie

De 17de editie van de “Journée Scientifique” vindt plaats op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober. De onderzoeksvraag heeft betrekking op de verhouding van terminologie tot de sociaal-maatschappelijke dimensie van communicatie met het oog op culturele, interculturele en taalpolitieke aspecten.

EURALEX 2021

Startdatum: 07/09/2021
Einddatum: 11/09/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: 4th km Alexandroupolis-Thessalonikis, Alexandroupolis 68100
Prijs: 180-360 euro
Organisator: SybMorPhoSe Lab (Department of Greek Philology, Democritus University of Thrace)
Terminologie

Het 19de EURALEX-congres vindt plaats in Griekenland in Alexandroupolis van dinsdag 7 september tot zaterdag 11 september. Het thema voor deze editie is ‘Lexicography for Inclusion’. Traditioneel vormt de conferentie een internationale ontmoetingsgelegenheid voor lexicografen, uitgevers, onderzoekers, softwareontwikkelaars en andere geïnteresseerden in woordenboeken. Lexicografie voor gespecialiseerd taalgebruik, terminologie en terminografie maken deel uit van het gebruikelijke scala van onderwerpen.

TermNet International Terminology Summer School

Startdatum: 01/07/2021
Einddatum: 04/07/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 99 euro/dag – 798 euro
Organisator: TermNet
Terminologie

Een nieuwe online editie van de zomerschool van TermNet is gepland van donderdag 1 juli tot en met zondag 4 juli. De opleiding is praktijkgeoriënteerd en richt zich onder meer op wie terminologie hanteert in de dagelijkse werkzaamheden en voor bedrijfscommunicatie. Naast de algemene theoretische introducties worden jaarlijks andere accenten gelegd. In 2021 is er een sterkere focus op de vertaalwereld en op terminologische bronnen en databanken.

TOTh 2021

Startdatum: 03/06/2021
Einddatum: 04/06/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: onsite en online; Polytech site of Chambéry (building 2), Avenue du Lac d’Annecy 73370 Le Bourget-du-Lac (Frankrijk)
Prijs: 50-220 euro (congres)/100-250 (trainingssessie)
Terminologie

De TOTh-congressen bieden traditioneel plaats voor bijdragen over terminologie, niet alleen in theoretische zin maar ook voor de componenten van de taalkundige benadering en van de kennisweergave in conceptuele systemen en ontologieën. Eveneens kunnen applicaties aan bod komen zoals het bouwen en onderhoud van termbanken, thesauri enz. In combinatie met het congres wordt doorgaans een trainingssessie georganiseerd. In 2021 vindt de conferentie plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 juni en de begeleidende workshop op dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni. Het onderwerp van deze laatste is dit jaar ‘Terminology in the Digital Age: The Ontological Turn’.

 • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc

Nordterm 2021

Startdatum: 01/06/2021
Einddatum: 02/06/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: gratis
Organisator: Finnish Terminology Centre TSK
Terminologie

‘Terminology Work and Information Management’ is het onderwerp dat het tweejaarlijkse Nordterm-congres voor 2021 heeft geselecteerd. Aan de basis daarvan ligt het besef dat de steeds toenemende hoeveelheid informatie in de samenleving de behoefte aan gedegen informatiebeheer evenredig doet toenemen. Door haar focus op conceptuele analyse en conceptrelaties biedt terminologie hiervoor mogelijkheden. Op dinsdag 1 en woensdag 2 juni wordt deze relatie tussen terminologie en informatiebeheer belicht in online lezingen.

JIAMCATT 2021

Startdatum: 19/04/2021
Einddatum: 23/04/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: gratis toegankelijk voor geregistreerde leden
Terminologie

JIAMCATT is een jaarlijkse bijeenkomst over computerondersteunde vertaling en terminologie, die dit jaar is gepland van maandag 19 tot vrijdag 23 april. In het kader van machinevertaling worden ditmaal onderwerpen belicht zoals softwareontwikkelingen, begeleidende werkzaamheden in de vorm van pre-editing en post-editing, en mogelijkheden voor talen waar de beschikbaarheid van parallelteksten voor computertraining minder vanzelfsprekend is. Een tweede kernthema betreft technologisch ondersteunde workflows voor informatieverwerking in of het opstellen van tekstdocumenten. Eveneens worden presentaties over de stand van zaken van taaltechnologische projecten van deelnemende instanties en workshops over genoemde thema’s gehouden.

DTT 2020/2021

Startdatum: 16/04/2021
Einddatum: 24/04/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 65-295 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie

Het tweejaarlijkse DTT-symposium, uitgesteld in 2020, is als online evenement verplaatst naar vrijdag 16 en zaterdag 17 april, en vrijdag 23 en zaterdag 24 april. Het praktijkgerichte programma behelst lezingen over terminologische toepassingen in de bedrijfswereld, begrips- en kennissystemen voor terminologiebeheer, en terminologie als instrument voor de optimalisatie en adverteermogelijkheden van zoekmachines. Doelgroepen zijn terminologen, vertalers, technische schrijvers en vakexperts uit disciplines die zich met definiëring en informatieclassificaties bezighouden.

VAKKI SYMPOSIUM

Startdatum: 11/02/2021
Einddatum: 12/02/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: gratis
Terminologie

Het jaarlijkse symposium van de Finse VAKKI Communication Research Association (University of Vaasa) wordt ditmaal online georganiseerd op donderdag 11 en vrijdag 12 februari. Het onderwerp van deze 41e editie valt onder het thema `Communicatie in de werkomgeving’. De invalshoek is breder georiënteerd maar terminologie blijft een inherent deel van deze vorm van communicatie. Naast andere lezingen komt dit specifieke aandachtsgebied aan bod in twee panelsessies met presentaties. Ze handelen over de invloed van de COVID-19-epidemie op het terminologiewerk, en over de relaties tussen terminologische kundigheid of data en bronnen, en communicatie.

 • Organisator: VAKKI Communication Research Association

TOTh International Conference

Startdatum: 24/11/2020
Einddatum: 27/11/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie

Aan Terminology & Ontology: Theories and applications wordt intussen de veertiende congreseditie gewijd op donderdag 26 en vrijdag 27 november. Direct voorafgaand aan het congres vinden op dinsdag 24 en woensdag 25 november trainingsdagen plaats over terminologische woordenboeken. Een parallelle satellietsessie wordt gehouden op donderdag 26 november over het thema ‘Terminology and Text Mining’.

 • Organisator: Universiteit Savoie Mont-Blanc
 • Prijs: 50-100 euro/studenten gratis

PhraséoTerm

Startdatum: 16/11/2020
Einddatum: 17/11/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie

Termen uit meerdere woorden laten zich vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Een deelterrein van de studie heeft betrekking op de automatische extractie en samenhangend daarmee de computationele herkenning, de terminografische beschrijving en de weergave van ‘multiword terms’ die gemeenschappelijke formele eigenschappen delen met verbindingen en collocaties. Over deze materie organiseert de Universiteit van Verona op maandag 16 en dinsdag 17 november een internationaal congres onder de titel PhraséoTerm. Phraséologie et Terminologie.

tcworld conference 2020

Startdatum: 02/11/2020
Einddatum: 06/11/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie

Van maandag 2 tot vrijdag 6 november biedt het tcworld-congres dagelijks een programma aan van 24 lezingen. De lezingen binnen het segment terminologie zijn vooral op het bedrijfsleven en de taalindustrie georiënteerd. Aan bod komen bijvoorbeeld de relevantie van ontologieën voor marketing en distributie, de specificatie van de belanghebbenden van terminologie binnen bedrijfsstructuren, verandermanagement bij terminologieprojecten enz. Daarnaast is een open forum voorzien voor terminologiegerelateerde onderwerpen die deelnemers kunnen aandragen.

 • Organisator: tekom-tcworld
 • Prijs: 120-690 euro

TiNT 2020

Datum: 23/10/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie

In 2020 herdenkt de stad Brugge dat de wiskundige en ingenieur Simon Stevin 400 jaar geleden is overleden. Simon Stevin is van grote betekenis geweest voor de Nederlandstalige terminologie. In aansluiting hierop organiseert NL-Term online een TiNT-dag in het teken van deze herdenking op vrijdag 23 oktober.

Realiter 2020

Startdatum: 01/10/2020
Einddatum: 02/10/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie

Realiter (Réseau panlatin de terminologie) wil een geharmoniseerde terminologische ontwikkeling bevorderen tussen landen met romaanse talen. In dit kader organiseren de universiteiten van Bologna en Milaan op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober online een congres over de verschillende aspecten van de relatie tussen terminologie en naast elkaar voorkomende, elkaar beïnvloedende culturen, onder de titel ‘Terminologie et interculturalité. Enjeux et perspectives’.

EURALEX 2020

Startdatum: 08/09/2020
Einddatum: 12/09/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Ramada Plaza Thraki 5, Alexandroupolis (Griekenland)
Prijs: 180-330 euro
Terminologie

Van dinsdag 8 tot zaterdag 12 september wordt het negentiende internationale Euralex-congres georganiseerd onder het motto: Lexicography for Inclusion. Naast de gebruikelijke brede waaier van lexicografie, lexicologie en corpuslinguïstiek is er ook plaats voor onderwerpen met een terminologische strekking: Lexicography for Specialised Languages, Terminology and Terminography.

5th International Summer School in Translation Technology

Startdatum: 07/09/2020
Einddatum: 11/09/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
Prijs: 450-1040 euro
Terminologie

De vijfde zomerschool voor vertaaltechnologie van de KULeuven vindt plaats van maandag 7 tot vrijdag 11 september. Natural Language Processing is de invalshoek voor deze editie die zich vooral richt op professionals die zich interesseren voor machine learning en neurale netwerken, en die automatische vertaling in de workflows van hun organisatie willen implementeren.

TermNet International Terminology Summer School

Startdatum: 01/07/2020
Einddatum: 04/07/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie

In 2020 zal de jaarlijkse Terminology Summer School online plaatsvinden. De sessies zijn ingepland van woensdag 1juli tot zaterdag 4 juli en zijn traditioneel georiënteerd op praktisch terminologiebeheer, waarbij de focus dit jaar vooral ligt op de relatie met de vertaalbranche. Deelnemers komen in aanmerking om – apart – het ECQA Certificate for Terminology Manager en het Certificate for Post-editors of Machine Translation Output te behalen.

Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz

Startdatum: 19/03/2020
Einddatum: 21/03/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Dorint-Kongresshotel, Friedrichsring 6, 68161 Mannheim (Duitsland)
Prijs: 265-375 euro
Terminologie

Afgelast

Het tweejaarlijkse symposium van Deutscher Terminologie-Tag e.V. vindt ditmaal plaats van donderdag 19 tot zaterdag 21 maart in Mannheim. De praktijkgerichte invalshoek benadert terminologie in een industriële en taaltechnologische context en biedt ook de mogelijkheid tot het volgen van lesprogramma’s. Tevens wordt een informatiebeurs georganiseerd.

Grenzen van & in de terminologie

Startdatum: 05/03/2020
Einddatum: 07/03/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław (Polen)
Prijs: 100 euro
Terminologie

De terminologie maakt op dit ogenblik een fase van expansie door, wat de vraag doet rijzen of en waar het verruimde vakterrein grenslijnen vertoont. Aan dit thema wijden de onderzoeksgroepen Vertaalwetenschap en Nederlandse Taal van de Universiteit Wrocław een internationale conferentie van donderdag 5 tot zaterdag 7 maart. De interesse gaat vooral uit naar de afbakening van de discipline en haar kernbegrippen, en interdisciplinaire samenwerking, alsook specifiekere onderwerpen over termen in verschillende maatschappelijke terreinen en terminologieproblemen bij het vertalen.

Eerdere evenementen: 2019 | 2018 | 2017

2019

DTT-Vertiefungsseminar

“Terminologiearbeit: Projekte, Prozesse, Datenaustausch”

Een driedaags seminarie van donderdag 25 tot zaterdag 27 april in Keulen biedt gevorderden de gelegenheid tot verdere terminologische verdieping. In dit bijscholingsinitiatief brengt DTT in eerste instantie de volgende onderwerpen voor het voetlicht: de selectie van termen in functie van doelen, methoden voor een- en meertalige termextractie, en begripsequivalentie tussen verschillende talen, veldstructuren en workflows. De tweede en derde seminariedag worden gewijd aan meer technologische aspecten zoals de uitwisseling van terminologiedata, het TBX-uitwisselingsformaat en concrete computertoepassingen.

 • Datum: 25 – 27 april 2019
 • Plaats: Deutz-Kalker-Str. 52, 50679 Keulen (Duitsland)
 • Organisator: DTT
 • Prijs: 115-620 euro

Meer informatie en aanmelden


13th TOTh International Conference

Terminologie en ontologie staan centraal in de 13de editie van de jaarlijkse TOTh International Conference (Terminology & Ontology: Theories and applications). Er zal ook een speciale sessie worden gewijd aan lexicale bronnen en lexicografie in samenhang met het Europese ELEXIS-project. Deze dertiende versie is gepland op donderdag en vrijdag 6 en 7 juni, voorafgegaan door een trainingssessie op dinsdag en woensdag 4 en 5 juni over de theorie en toepassing van ontologieën in het kader van terminologie.

 • Datum: 6-7 juni 2019
 • Plaats: Scientific Campus of University Savoie Mont-Blanc, Chambéry (Frankrijk)
 • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
 • Prijs: afhankelijk van de gekozen modules

Meer informatie en aanmelden


Nordterm 2019

Nordterm, de terminologievereniging van Scandinavische landen, organiseert haar tweejaarlijkse conferentie ditmaal in Kopenhagen van dinsdag 11 juni tot vrijdag 14 juni. Het hoofdthema betreft de rol van de terminologie in taaltechnologische toepassingen, zoals bijvoorbeeld machinevertaling. Ook voorziet dit congres in een cursusdeel gewijd aan SketchEngine. De presentaties zijn vooral in Scandinavische talen en deels in het Engels.

 • Datum: 11 – 14 juni 2019
 • Plaats: Universiteit van Kopenhagen, Søndre Campus, Bygning 22 (Denemarken)
 • Organisator: Nordterm
 • Prijs: DKK 1.400

Termnet International Terminology Summer School

De Termnet International Terminology Summer School vindt in 2019 plaats in Wenen van maandag 8 tot vrijdag 12 juli. De opleiding is praktijkgeoriënteerd en biedt een omvattend overzicht van de methodes en principes voor terminologiebeheer. Deelnemers komen in aanmerking om – apart – het ECQA Certificate for Terminology Manager te behalen.

 • Datum: 8 – 12 juli 2019
 • Plaats: Wenen (Oostenrijk)
 • Organisator: TermNet International Network for Terminology
 • Prijs: 679-1225 euro (excl. btw)

Meer informatie en aanmelden


eTransFair Conference 2019: TRANSLATION and TERMINOLOGY

Onder het koepelthema “bruggen tussen markt en training” komen uiteenlopende aspecten van vertaalwerk en terminologie aan bod op een voorafgaande workshopdag op donderdag 11 juli en vervolgens in het congres van vrijdag 12 juli. In de ‘Translating Europe’ Workshop staat terminologie op het programma in het kader van de EU en in verband met vertaalopleidingen en terminologieglossaria.

 • Datum: 11-12 juli 2019
 • Plaats: Gymnasiumstrasse 50, 1190 Wenen (Oostenrijk)
 • Organisator: eTransFair
 • Prijs: gratis maar online inschrijven is verplicht

Meer informatie en aanmelden


LSP 2019

De 22ste editie van dit congres over Languages for Specific Purposes vindt plaats van woensdag 10 tot vrijdag 12 juli in Padua. Centraal staat hoe gespecialiseerde kennis op verschillende gebruikersniveaus wordt overgedragen om een efficiënte communicatie mogelijk te maken in deze tijd van digitale media. Aan de orde zijn thema’s zoals domeinspecifiek taalgebruik, terminologie in theorie en praktijk, meertaligheid, taalpolitiek enz.

 • Datum: 10-12 juli 2019
 • Plaats: Palazzo Bo, Via VIII Febbraio 2 en Palazzo Maldura, 1, Piazzetta Folena, Padua (Italië)
 • Organisator: Universiteit Padua: Departement voor de studie van taal-en letterkunde
 • Prijs: 140-280 euro

Meer informatie en aanmelden


4th International Summer School in Translation Technology

Van maandag 2 tot vrijdag 6 september organiseert de KULeuven voor de vierde maal een zomerschool voor vertaaltechnologie. Het belang van de technologische ondersteuning bij het vertalen is intussen zodanig dat voor iedere stap van het vertaalproces technische applicaties beschikbaar zijn, onder meer voor terminologiebeheer en zoekacties in corpora, machinevertaling, websitelocalisatie enz. De training helpt cursisten om keuzes voor hulpmiddelen te baseren op praktijkgericht inzicht volgens de laatste stand van zaken.

 • Datum: 2 – 6 september 2019
 • Plaats: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Prijs: 450-1040 euro

Meer informatie en aanmelden


REALITER 2019

Voor de vijftiende keer, op donderdag 26 en vrijdag 27 september, organiseert REALITER zijn tweedaagse bijeenkomst, ditmaal onder de titel ‘Terminologie et médiation linguistique: méthodes, pratiques et activités’. Centraal staan de functies van terminologie in de communicatie waarin kennisoverdracht en professionele, taalgerelateerde activiteiten (vertaling, tekstrevisie en -editie, localisering, onderwijs enz.) hun beslag krijgen.

 • Datum: 26 en 27 september 2019
 • Plaats: Universidade do Algarve, Faro (Portugal)
 • Organisator: REALITER

Meer informatie


eLex 2019

‘Smart lexicography’ is het thema van het zesde eLex-congres dat plaatsvindt van dinsdag 1 tot donderdag 3 oktober. Een eerste hoofdaspect betreft het frequente gebruik van woordenboeken via mobiele digitale apparatuur zoals smartphones en de daaruit voortvloeiende aanpassingen en uitdagingen voor lexicografische producten. Een tweede aspect heeft betrekking op slim gebruik en hergebruik van woordenboekmateriaal door de integratie ervan in netwerken, de koppeling aan andere taalhulpbronnen en de samenstelling van nieuwe hulpbronnen. Verschillende presentaties hebben ook een specifiek terminologische invalshoek.

 • Datum: 1 – 3 oktober 2019
 • Plaats: Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Revival SPA
  Rua Fonte da Granja 30, 2710-652 Sintra (Portugal)
 • Organisator: Universidade de Coimbra e.a.
 • Prijs: 450 euro (exclusief extra’s)

Meer informatie en aanmelden


ReCLes.pt 2019 International Conference

Het leren en onderwijzen van talen voor specifieke doeleinden in het hoger onderwijs verdient een breder platform. Daaraan een bijdrage leveren is het doel van de internationale conferentie die het Portugese Recles organiseert van donderdag 3 tot vrijdag 4 oktober onder het thema “Approaches to teaching and learning languages for specific purposes: Building bridges across the classroom and the professional world”. Bevordering van meertaligheid en taalvaardigheid in dit taalsegment kan in de conferentieonderwerpen aan bod komen met betrekking tot uiteenlopende vakgebieden, onder meer toerisme, de bedrijfswereld, academische taal, rechtstaal enz.

 • Datum: 3 – 4 oktober 2019
 • Plaats: Complexo Pedagógico Campus da Penha – Estrada da Penha 8006-136 Faro (Portugal)
 • Organisator: The Language Centre of the University of the Algarve e.a.
 • Prijs: 30-95 euro

Meer informatie en aanmelden


3rd International Conference on Terminology

Deze derde editie van donderdag 17 tot vrijdag 18 oktober kadert in de congresreeks die het Litouwse Terminologiecentrum organiseert onder de titel ‘Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology’. Binnen deze koepel kunnen uiteenlopende onderwerpen van de terminologie en terminografie aan bod komen, waaronder theoretische problemen, cognitieve aspecten, technologie, termbeheer en tendensen en ontwikkelingen.

 • Datum: 17-18 oktober 2019
 • Plaats: P. Vileišio str. 5, Vilnius, Litouwen
 • Organisator: Institute of the Lithuanian Language

Meer informatie en aanmelden


DTT-Seminar

Onder de titel “Terminologiearbeit –Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse” organiseert Deutscher Terminologie-Tag e.V. weer een editie van een intensief dagseminarie op vrijdag 25 oktober, ditmaal in Karlsruhe. Het evenement is praktijkgericht en bestemd voor doelgroepen zoals onder meer vertalers, tolken, terminologen en technische redacteurs en stelt de volgende onderwerpen centraal: inleiding in de algemene begrippen, opsporing en extractie van termen, methoden en processen en het beheer en de controle van termen.

 • Datum: 25 oktober 2019
 • Plaats: Festplatz 2, 76137 Karlsruhe (Duitsland)
 • Organisator: DTT
 • Prijs: 100-275 euro

Meer informatie en aanmelden


12th Conference “Hellenic Language and Terminology”

Van donderdag 7 tot zaterdag 9 november houdt Eleto haar twaalfde conferentie in Athene over terminologie in de Griekse taal. De thema’s betreffen terminologie in het perspectief van ontologie, didactiek, specifieke vakgebieden, bronmateriaal, standaardisering, vertaling, termdistributie en organisaties.

 • Datum: 7-9 november 2019
 • Plaats: Athene (Griekenland)
 • Organisator: ELETO
 • Prijs: 10-70 euro

Meer informatie en aanmelden


tekom/tcworld 2019

In het najaar vindt traditioneel de tekom/tcworld-conferentie plaats in Stuttgart, dit jaar van dinsdag 12 tot donderdag 14 november. Voor deze conferenties is het centrale thema technische communicatie waarin terminologie door de specialistische onderwerpen vaak een relevant aandeel heeft. In deze congreseditie komen dan ook veelzijdige aspecten aan bod, van de beginselen van terminologie tot omvattend terminologiebeheer in een onderneming, de rol van artificial intelligence voor terminologiewerkzaamheden enz.

 • Datum: 12 – 14 november 2019
 • Plaats: International Congress Centre Stuttgart (ICS) in het Stuttgart Exhibition Centre(Duitsland)
 • Organisator: tekom-tcworld
 • Prijs: Eur 570-1160

Meer informatie en aanmelden


Übersetzen und Dolmetschen 4.0

Neue Wege im digitalen Zeitalter

De Duitse vereniging BDÜ voor vertalers en tolken organiseert van vrijdag 22 tot zondag 24 november in de conferentiereeks “Übersetzen in die Zukunft” een driedaags internationaal congres samen met een vakbeurs. De nadruk ligt op de invloed van kunstmatige intelligentie en digitale technieken en technologieën die voor de vertaalbranche relevant zijn. Een aantal lezingen behandelt terminologie in het perspectief van machinevertaling en software voor termextractie.

 • Datum: 22 – 24 november 2019
 • Plaats: World Conference Centre Bonn (Duitsland)
 • Organisator: Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.
 • Prijs: 299-599 euro

Meer informatie en aanmelden


Terminology in Language Technology

Digitale infrastructuren worden steeds verder uitgebouwd ten dienste van uiteenlopende belanghebbende partijen. Dit proces heeft ook een duidelijke terminologische dimensie en krijgt dan zijn beslag onder meer in de bouw van terminologiebanken, de koppeling ervan met andere kennis, ondersteuning van vertalers, de invoer van terminologie in systemen voor machinevertaling, betekenisuitwisseling tussen systemen of semantische interoperabiliteit, en domeinspecifieke talen in infrastructuren voor digitale dienstverlening (Digital Service Infrastructures (DSIs)). In dit kader van taaltechnologie en terminologie organiseert het directoraat-generaal Communicatienetwerken van de Europese Commissie een workshop op vrijdag 29 november.

 • Datum: 29 november 2019
 • Plaats: Hilton, Europakruispunt, Brussel (België)
 • Organisator: DG Connect
 • Prijs: gratis maar online inschrijven is verplicht

Meer informatie en aanmelden


TiNT 2019: Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied en is een jaarlijks terugkerend evenement dat een breed forum biedt voor belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie.

Voor de editie 2019 wordt samengewerkt met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), dat zijn thuishaven in Leiden heeft.

Thema

TiNT 2019 heeft de uitdagende titel Kiezen voor Nederlandse vaktaal?! – tegelijk bedoeld als vraagstelling en als aanmaning.

De discussie over de verengelsing van ons taalgebied is alomtegenwoordig. We vinden de verengelsing terug in de algemene omgangstaal, maar ze is ook nadrukkelijk aanwezig in de vaktaal. Welk standpunt moet een terminoloog/vertaler hieromtrent innemen? Moeten de Engelse termen worden aanvaard omdat ze nu eenmaal gemakkelijk ingang vinden, of moeten er altijd volwaardige Nederlandse equivalenten worden gezocht? Is dat een strijd tegen windmolens? We betrekken de deelnemers in het debat: in drie werkgroepen bootsen we de stadia na die terminologen/vertalers doorlopen als zij met een nieuw begrip worden geconfronteerd en daarvoor een passende Nederlandse (voorkeurs)term moeten vinden of voorstellen.

Uitwerking

De thematiek van de verengelsing wordt eerst in een plenaire lezing vanuit een taalpsychologische optiek geanalyseerd door prof. dr. Annette de Groot (em. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Programmagroep Brain & Cognition), waarna het publiek in werkgroepen aan de slag gaat met concrete voorbeelden.

Doelpubliek

TiNT 2019 is bedoeld voor een breed publiek van vertalers, terminologen, ambtenaren bezorgd om heldere taal, wetenschappers bezorgd om een toegankelijke wetenschapstaal, onderzoekers en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. Ook studenten zijn nadrukkelijk welkom. Zij kunnen gratis deelnemen, maar moeten zich wel registreren op de website en hun studierichting aangeven.

Programma

09.30-10.15Ontvangst (Patio)
10.15-10.30Verwelkoming door Frieda Steurs, directeur INT
Verwelkoming door Marcel Thelen en Joost Buysschaert, voorzitters NL-Term (Zaal Rotterdam)
10.30-10.40Uitleg bij de opzet van het programma – Joost Buysschaert en Marcel Thelen (Zaal Rotterdam)
10.40-11.20Plenaire lezing. Annette de Groot, em. Hoogleraar Brain & Cognition, Fac. Der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam: “Overvloedig Engels in het hoger onderwijs: de wrange oogst” (Zaal Rotterdam)
11.30-12.10Eerste ronde werkgroepen: *
 • in zaal Rotterdam: Begripsomschrijving: Hoe maak ik een duidelijke definitie?
 • in zaal Den Haag: Termbepaling: Bestaat hier wel een Nederlandse term voor?
 • in zaal Leiden: Termvariatie: Welke term is nu de beste?
12.10-13.40Lunch/gelegenheid tot netwerken (Garden restaurant)
13.40-14.20Tweede ronde werkgroepen: *
 • in zaal Rotterdam: Termbepaling: Bestaat hier wel een Nederlandse term voor?
 • in zaal Den Haag: Termvariatie: Welke term is nu de beste?
 • in zaal Leiden: Begripsomschrijving: Hoe maak ik een duidelijke definitie?
14.30-15.10Derde ronde werkgroepen: *
 • in zaal Rotterdam: Termvariatie: Welke term is nu de beste?
 • in zaal Den Haag: Begripsomschrijving: Hoe maak ik een duidelijke definitie?
 • in zaal Leiden: Termbepaling: Bestaat hier wel een Nederlandse term voor?
15.10-15.45Pauze/gelegenheid tot netwerken (Patio)
15.45-16.25Algemene afsluitende sessie (Zaal Rotterdam)
16.25-17.30Netwerkborrel (Ocean bar)

* Moderatoren van de drie werkgroepen: Hennie van der Vliet en Jan Convents (Begripsomschrijving); Joost Buysschaert en Marcel Thelen (Termbepaling); Petra Campe en Frieda De Vos (Termvariatie).

 • Datum: 29 november 2019
 • Plaats: Holiday Inn, Leiden
 • Kosten: 40 euro; gratis voor studenten

Tolken en vertalers die deelnemen aan TiNT 2019 komen in aanmerking voor PE-punten, maar moeten die zelf aanvragen bij Bureau WBTV.

Meer informatie en aanmelden


ToTH Workshop: Term Formation

In samenwerking met het Instituut voor de Ierse Taal vindt op vrijdag 29 november een ToTH-workshop plaats over de vorming van termen. Studie naar de onderliggende principes, stijlen enz. bij termcreatie binnen een of meer talen moet inzicht bieden in de wijzen waarop talen zich gedragen bij het aanduiden van concepten in specifieke domeinen en welke verschillen daarbij optreden.

 • Datum: 29 november 2019
 • Plaats: Dublin (Ierland)
 • Organisator: ToTH

Meer informatie


2018

9th EAFT Terminology conference

De negende editie van het terminologiecongres van de European Association for Terminology vindt plaats in San Sebastian (Baskenland), samen met de 40ste verjaardag van UZEI, het Baskische instituut voor terminologie en lexicografie, op donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018. Het gekozen thema is: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality.

Vijf sessies gaan in op de planning van terminologiewerk, de methodologie ervan (2 sessies), de rol van de terminoloog en de verspreiding van termen.

 • Datum: 22-23 november 2018
 • Plaats: Kursaal Palace, San Sebastian (Baskenland)
 • Organisator: EAFT

Meer informatie en aanmelden


TiNT-dag 2018

Voor de tiende keer organiseert NL-Term in 2018 de jaarlijkse TiNT-dag. Op vrijdag 26 oktober vindt deze editie plaats onder het thema ‘Terminologie: problemen en uitdagingen’. De thematiek wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken, o.a. op het vlak van de bestuurlijke communicatie, de wetenschapsbeoefening, het medische en juridische werkterrein en de toepassing van taalkundige tools.

TiNT-dagen zijn bedoeld voor belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van terminologie en vaktaal, zoals diensten, bedrijven, instellingen, tolken en vertalers en docenten tolken en vertalen. Ze beogen zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren.

 • Datum: 26 oktober 2018
 • Plaats: KU Leuven Campus Sint-Andries Antwerpen
 • Organisator: NL-Term

Meer informatie


DTT-Seminar

Onder de titel “Terminologiearbeit –Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse” vindt een intensief dagseminarie plaats op initiatief van organisator Deutscher Terminologie-Tag e.V. op vrijdag 19 oktober in Keulen. Het evenement richt zich vanuit een praktijkgerichte invalshoek op doelgroepen zoals onder meer vertalers, tolken, terminologen en technische redacteurs en stelt de volgende onderwerpen centraal: inleiding in de algemene begrippen, opsporing en extractie van termen, methoden en processen en het beheer en de controle van termen.

 • Datum: 19 oktober 2018
 • Plaats: Hansaring 97, 50670 Keulen (Duitsland)
 • Organisator: DTT
 • Prijs: 100-275 euro

Meer informatie en aanmelden


CONFÉRENCE LTT 2018

De elfde versie van de Journées du Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction vindt plaats in Grenoble van dinsdag 25 tot vrijdag 28 september. Het congres plaatst dit jaar het lexicon vooral in het perspectief van het concrete gebruik in tekstgenres. Ook voor de terminologie geldt dat deze in toenemende mate corpusgericht is en zich voor termonderzoek baseert op automatische extractie en de analyse van lexicaal-semantische combinatie in tekstverband.

 • Datum: 25 – 28 september 2018
 • Plaats: Campus de Saint Martin d’Hères, Grenoble (Frankrijk)
 • Organisator: Réseau Lexicologie Terminologie Traduction
 • Prijs: 50-100 euro (voor 1 juli) – 85-150 euro (na 1 juli)

Meer informatie


First International Conference in Terminology

Het Arnold Chikobava Institute of Linguistics (Tbilisi State University) organiseert van vrijdag 14 tot zondag 16 september het eerste internationaal congres in aansluiting bij een jaarlijkse traditie van landelijke bijeenkomsten over wetenschappelijke terminologie. Onder het thema “Terminology – Heritage and Modernity” komen onderwerpen aan bod over terminologie en haar geschiedenis alsook tweetalige lexicografie en lexicologie.

 • Datum: 14-16 september 2018
 • Plaats: Tbilisi (Georgië)
 • Organisator: TSU Arnold Chikobava Institute of Linguistics e.a.
 • Prijs: 20-70 euro (exclusief extra’s)

Meer informatie


International Translation Technology Summer School

Van maandag 3 tot vrijdag 7 september wordt in Antwerpen de traditie voortgezet van de International Translation Technology Summer School van de KULeuven. De derde editie focust op een praktijkgerichte introductie met veel aandacht voor technologische hulpmiddelen bij vertalingen en localiseringsaspecten. Onder de aangekondigde thema’s komen zowel terminologiebeheer en corpuszoekstrategieën voor, als taalbeleid voor grote ondernemingen, training op het vlak van vertaaltechnologie, machinevertaling en post-editing, marketing van vertaaldiensten, spraakherkenning, beheer van meertalige workflows, localisering van software en games, kwaliteitsbeoordeling van vertalingen en CAT-tools.

 • Datum: 3 – 7 september 2018
 • Plaats: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Prijs: 450-1040 euro

Meer informatie en aanmelden


Termnet International Terminology Summer School

De Termnet International Terminology Summer School vindt in 2018 plaats in Wenen van maandag 9 tot vrijdag 13 juli. Deze praktijkgeoriënteerde opleiding introduceert cursisten in uiteenlopende terminologische thema’s zoals terminologiebeheer in theorie en praktijk, de beschikbare tools, de uitvoering van terminologieprojecten, case studies enz.

 • Datum: 9-13 juli 2018
 • Plaats: Wenen (Oostenrijk)
 • Organisator: TermNet International Network for Terminology
 • Prijs: 390-980 euro (excl. btw)

Meer informatie en aanmelden


20th International Congress of Linguists

Iedere vijf jaar wordt het International Congress of Linguists georganiseerd, ditmaal in Zuid-Afrika in Kaapstad van maandag 2 tot vrijdag 6 juli. Het congresprogramma van vijf dagen biedt ook ruimte voor een tweedaagse workshop waarin terminologie aan bod komt onder de titel The revival of the lexicon: on the crossroads of lexicology, lexicography and terminology.

 • Datum: 2 – 6 juli 2018
 • Plaats: Cape Town International Convention Centre (CTICC) (Zuid-Afrika)
 • Organisator: Permanent International Committee of Linguists e.a.
 • Prijs: 3934 -7868 ZARand

Meer informatie en aanmelden


12th TOTh International Conference

Jaarlijks wijdt de TOTh international community (Terminology & Ontology: Theories and applications) begin juni een conferentie aan de relaties tussen taal en computationele kennisverwerking binnen het kader van de terminologie. De focus betreft zowel theorie als praktische toepassing. De twaalfde versie is gepland op donderdag en vrijdag 7 en 8 juni, voorafgegaan door een trainingssessie op dinsdag en woensdag 5 en 6 juni over de bijdrage van de taalkunde aan de terminologie.

 • Datum: 7-8 juni 2018
 • Plaats: Présidence de l’Université de Savoie, Rue Marcoz, 73000 Chambéry (Frankrijk)
 • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
 • Prijs: afhankelijk van de gekozen modules

Meer informatie en aanmelden


Terminology Research in Musicology and the Humanities

Dit tweedaags terminologisch congres wil op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei twee doorgaans minder prominente onderzoeksgebieden voor het voetlicht te brengen. De eerste dag wordt besteed aan onderzoek op het vlak van musicologische terminologie en de tweede richt zich vooral op onderzoekers met een interesse in de terminologie van de taalkunde, geschiedenis, literaire theorie, visuele en uitvoerende kunsten, filosofie, antropologie, archeologie enz.

 • Datum: 25-26 mei 2018
 • Plaats: Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb (Kroatië)
 • Organisatoren: Music Academy of the University of Zagreb and the Institute of Croatian Language and Linguistics
 • Prijs: 20-90 euro

Meer informatie en aanmelden


V International Seminar on English and ESP Lexicology and Lexicography

De vijfde editie van het International Seminar on English and ESP Lexicology and Lexicography vindt plaats op donderdag 26 en vrijdag 27 april in Alicante (Spanje). Met het thema ‘The Words of the Law’ richt het congres zich centraal op de rechtstaal vanuit een brede invalshoek. Aangekondigde onderwerpen zijn zowel lexicologisch als lexicografisch en betreffen theoretische en praktische aspecten als rechtswoordenboeken, corpora, gender, collocaties, rechtstaal in de media en in de rechtszaal.

 • Datum: 26 – 27 april 2018
 • Plaats: University of Alicante (Spanje)
 • Organisator: Lexicology of Languages for Specific Purposes Research Group (LexEsp)
 • Prijs: 10-80 euro

Meer informatie


Workshop III: Terminology Management for Translation Memories

Deze cursus in de periode van woensdag 4 april tot woensdag 16 mei is de derde workshop van de Master online in Terminology georganiseerd door IULATERM van het Institute for Applied Linguistics (IULA), Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Doel is het verwerven van expertise op het vlak van de mogelijkheden bij vertaalprojecten die CAT-systemen bieden in relatie tot terminologiebeheer.

 • Datum: 4 april – 16 mei 2018
 • Plaats: online
 • Organisator: IULATERM
 • Prijs: 350 euro

Meer informatie en aanmelden.


Tolk- en Vertaalcongres

In 2018 wordt op vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart de tweede editie van het Tolk- en Vertaalcongres georganiseerd voor alle tolken, vertalers en tolk- en vertaalbureaus in Nederland en België. Het thema is “The Language Industry 4.0: Embracing the future?”. Naast verschillende andere rubrieken binnen dit vakgebied komen ook de onderwerpen terminologie en metataal aan bod.

 • Datum: 9-10 maart 2018
 • Plaats: Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, 4801 BC Breda
 • Organisator: Tolk- en Vertaalcongres e.a.
 • Prijs: very early bird (tot en met 31 december 2017) – 217,80 euro (excl. netwerkdiner)

Meer informatie en aanmelden


Universitaire vertaal- en terminologiedag

Het Language Center van de Technische Universiteit Eindhoven organiseert op vrijdag 23 februari de jaarlijkse Universitaire vertaal- en terminologiedag. De middag wordt gevuld met workshops en presentaties.

 • Datum: 23 februari 2018
 • Plaats: Technische Universiteit Eindhoven
 • Organisator: Language Center

Meer informatie en aanmelden: Steven Ralston


Workshop II: Troubleshooting in Terminology Work

Deze cursus in de periode van woensdag 10 januari tot dinsdag 27 februari is de tweede workshop van de Master online in Terminology georganiseerd door IULATERM van het Institute for Applied Linguistics (IULA), Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Doel is vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om problemen op te lossen bij termextractie en bij de voorbereiding van een terminologieproject.

 • Datum: 10 januari – 27 februari 2018
 • Plaats: online
 • Organisator: IULATERM
 • Prijs: 350 euro
 • Aantal punten: 5 ECTS

Meer informatie en aanmelden


2017

TiNT-dag 2017

De jaarlijkse TiNT-dag van NL-Term zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 november bij het Talencentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Het algemene thema van deze dag is de terminologie op het gebied van veiligheid, met subthema’s als defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine), communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders), gezondheidszorg, brandweer en politie, burgerluchtvaart, de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens), veiligheidsregio’s (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding) en terrorismebestrijding.

Deze TiNT-dag is bedoeld voor belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van terminologie en vaktaal, zoals diensten, bedrijven, instellingen, tolken en vertalers en docenten tolken en vertalen.

 • Datum: 24 november 2017
 • Plaats: Talencentrum Defensie, Nederlandse Defensie Academie, Ministerie van Defensie, Breda
 • Organisator: NL-Term

Meer informatie (inschrijven kan vanaf 13 oktober).


TOTH Workshop “Terminology and e-dictionaries”

Op 17 november organiseert ToTh (Terminology & Ontology: Theories and applications) een workshop om te reflecteren over de ontwikkeling en het gebruik van terminologische e-dictionaries, zowel in theoretisch als in technisch opzicht. Het accent ligt onder meer op het linken van terminologische data en de gewijzigde toegangsmogelijkheden voor gebruikers.

 • Datum: 17 november
 • Plaats: Facultat de Ciències Humanes i Socials
  Universitat Jaume I de Castelló, Avda. Sos Baynat, s/n – 12071 Castelló (Spanje)
 • Organisator: ToTh

Meer informatie en aanmelden


Colloque International: Terminologie(s) et traduction

Het milieu staat hoog op de politiek-maatschappelijke agenda en het termenbestand breidt zich uit bij nieuwe milieugerelateerde uitdagingen en nieuwe oplossingen voor bestaande milieuproblemen. Een internationaal colloquium op maandag 13 en dinsdag 14 november focust op de relatie met het terminologiedomein voor een interdisciplinaire uitwisseling tussen taalspecialisten, milieudeskundigen en vertegenwoordigers van samenleving en zakenwereld, onder de pakkende noemer ‘Les termes de l’environnement et l’environnement des termes’.

 • Datum:13-14 november 2017
 • Plaats: str. Edgar Quinet 5-7 Sector 1, cod 70106, Boekarest (Roemenië)
 • Organisator: Département de Langue et Littérature Française (DLLF), Universiteit van Boekarest
 • Prijs: 30-80 euro

Meer informatie


NL-Term: Jubileumviering en boekpresentatie

In 2017 bestaat NL-Term, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, twintig jaar. Zij wil dit jubileum feestelijk gedenken door een lustrumviering met een interessant programma. De bijeenkomst vindt plaats op 10 november 2017 in Antwerpen (Hotel Radisson Blu Astrid Hotel, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen) tegenover het Centraal Station en begint om 14:30 uur.

Tijdens deze viering zal er een optreden zijn van de Nederlandse dichter en cabaretier Frank van Pamelen en zal het eerste exemplaar van het boek ‘Vak-Taal’ door de voorzitter van NL-Term, em. prof. dr. Willy Martin, aan de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, worden aangeboden. Dit boek bevat een dertigtal onderhoudende bijdragen van bekende Nederlanders en Vlamingen zoals Hans Dorrestijn, Ernst Hirsch Ballin, Ionica Smeets, Kristien Hemmerechts, Ignaas Devisch, Gaston Durnez, Petra De Sutter, Katelijne Boon en vele anderen en geeft hun relatie tot vaktaal, terminologie, weer.

De muzikale omlijsting van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het gemengd a-capellakoor Cantamici uit Leuven onder leiding van Jan Convents.

De viering wordt afgerond met een feestelijke receptie.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van NL-Term.

NL-Term zou het erg op prijs stellen als u samen met haar dit lustrum zou kunnen vieren.

Wilt u ons uiterlijk 28 oktober 2017 laten weten of u aanwezig zult zijn en zo ja, met hoeveel personen? Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Programma jubileumviering NL-Term

14:30 uurVerwelkoming door dr. Marcel Thelen, vicevoorzitter NL-Term
14:35 uurInleiding door Em. Prof. Dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term en aanbieding eerste exemplaar van het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje aan de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
14:50 uurToespraak door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
15:00 uurMuzikaal intermezzo door het gemengd a-capellakoor Cantamici uit Leuven onder leiding van Jan Convents
15:10 uurOptreden van Frank van Pamelen, dichter, columnist, cabaretier en tekstschrijver
15:40 uurMuzikaal intermezzo door Cantamici
15.50 uurSlotwoord door Em. Prof. Dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term
16.00-17.30Feestelijke receptie
 • Datum: 10 november 2017
 • Plaats: Hotel Radisson Blu Astrid Hotel, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen
 • Organisator: NL-Term

Aanmelden


11th Conference “Hellenic Language and Terminology”

De Griekse terminologievereniging Eleto organiseert van donderdag 9 tot zaterdag 11 november haar elfde conferentie. In beeld komen de situatie van de Griekse taal in terminologisch perspectief alsook terminologische methodes, werkwijzen en tools.

 • Datum: 9-11 november 2017
 • Plaats: Athene (Griekenland)
 • Organisator: ELETO

Meer informatie


5th International Translation Technology Terminology Conference (TTT)

Op 9 en 10 november heeft in Bled het vijfde TTT-congres plaats. Het stelt dit jaar drie sleutelbegrippen voor succes in de (ver)taalsector centraal: Creativity, Collaboration & Communication. Als doelgroep mikt de conferentie vooral op een breed publiek betrokken bij de dienstverlening in de taalsector, van vertalers en correctoren tot terminologen en taalkundigen.

 • Datum: 9 en 10 november 2017
 • Plaats: Hotel Golf – Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 4, 4260 Bled (Slovenië)
 • Organisator: Iolar
 • Prijs: 50-279 euro

Meer informatie en aanmelden


Workshop “Terminology Management from A to Z”

In Bled bieden op woensdag 8 november 2017 IOLAR en Termnet een intensieve workshop aan over terminologiebeheer. Deze workshop vindt plaats op de dag voorafgaand aan het vijfde TTT-congres (Translation, Technology, Terminology) onder de titel: “Terminology Management from A to Z“. De cursus wordt aangekondigd als vooral praktijkgericht en inleidend, met een sterke focus op toepassingen binnen de vertaalindustrie. De basisvaardigheden voor het creëren, organiseren en beheren van eentalige, tweetalige en meertalige terminologiedatabases worden aangeleerd. Inschrijven is mogelijk zonder deelname aan het TTT-congres.

 • Datum: 8 november
 • Plaats: Hotel Golf – Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 4, 4260 Bled (Slovenië)
 • Organisator: IOLAR en Termnet
 • Prijs: 120 euro

Meer informatie en aanmelden


SLOVKO 2017, 9th International Conference

Terminologie, e-terminologie, e-terminografie, e-lexicografie en computationele linguïstiek komen aan bod op het negende internationale congres dat het Slovenský národný korpus van woensdag 25 tot vrijdag 27 oktober organiseert in Bratislava.

 • Datum:25-27 oktober 2017
 • Plaats: Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava (Slowakije)
 • Organisator:Department of the Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences
 • Prijs: 100-130 euro

Meer informatie en aanmelden


TC World Conference 2017

Van de vele aspecten gerelateerd aan het vak van de technische schrijver krijgt terminologie weer ruim aandacht op de TC World Conference (dinsdag 24 tot donderdag 26 oktober) van tekom Europe. De lezingen in verband met terminologie, voornamelijk in het Duits, zijn vooral gebundeld op woensdag. Deskundigen gaan in op de vraag hoe een eigen bedrijfsterminologie te vestigen en te beheren, welke software daarvoor kan worden ingezet en welke organisatorische voorzorgsmaatregelen men dient te nemen.

 • Datum: 24-26 oktober
 • Plaats: ICS International Congress Center Stuttgart (Duitsland)
 • Organisator: tekom Europe
 • Prijs: 770-1090 euro

Meer informatie en aanmelden


Taalconferentie 2017

De tweede editie van Taalconferentie vindt plaats op initiatief van GentVertaalt op zaterdag 7 oktober. Vanuit verschillende invalshoeken worden thema’s belicht die verband houden met vertaalwerk. Ook terminologie die traditioneel geldt als een op te lossen probleem bij review en revisie komt aan bod.

 • Datum: 7 oktober 2017
 • Plaats: Novotel Gent Centrum, Goudenleeuwplein 5, 9000 Gent (België)
 • Tijd: 08.00-17.10 uur
 • Organisator: GentVertaalt
 • Prijs: 75-145 ebtw

Meer informatie en aanmelden


REALITER 2017

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober zet Realiter zijn congresreeks verder, dit jaar in Barcelona. Vanuit de meertalige context van de Neolatijnse talen worden de thema’s terminologie en taalkundig beleid centraal gesteld in het spanningsveld tussen behoefte aan eenheid en normalisering en de tendens tot internationalisering.

 • Datum: 6 en 7 oktober 2017
 • Plaats: Institut d’Estudis Catalans y Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (Spanje)

Meer informatie


Recht & Taal: Internationaal Juristencongres der Lage Landen

Rond het thema recht en taal organiseren de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging een tweedaags internationaal congres op 25 en 26 september. Ondersteunende partner is de Nederlandse Taalunie. Nederlandstalige juristen uit de hele wereld wisselen van gedachten over de begrijpelijkheid van het recht door middel van (de Nederlandse) taal. Aangekondigde onderwerpen behelzen onder meer: de relevantie van de vele taalversies van Europese regelgeving, taalbeleid in en buiten de rechtbank, juridisch taalgebruik en minderjarigen, de positie van vertalers en tolken en de talige rechtscultuur in een multiculturele samenleving.

 • Datum: 25 en 26 september 2017 (facultatief middagprogramma: 24 september)
 • Plaats: Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
 • Organisator: VJV-NJV
 • Prijs: 160 euro

Meer informatie en aanmelden


Methodology for Terminology Work

Veel taalprofessionals in uiteenlopende sectoren, zoals vertalers, bibliothecarissen, wetenschapsjournalisten en lexicografen, zijn beroepshalve doorgaans gebaat bij het aanleggen van glossaria met vakspecifieke termen. Vanuit een praktische, terminografische invalshoek stelt deze Engelstalige workshop van de Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) de opzet van zo’n termenlijst centraal. De cursus wordt online aangeboden en loopt van woensdag 20 september tot dinsdag 21 november.

 • Datum: 20 september-21 november 2017
 • Plaats: online
 • Prijs: 700 euro
 • Aantal punten: 10 ECTS

Meer informatie en aanmelden


2nd International Summer School in Translation Technology

In toenemende mate is vertalen een door technologie ondersteund proces. Computerondersteuning heeft betrekking op onder meer automatisch vertalen, spraakherkenning, CAT-tools, optimalisering van zoekmachines, en ook op terminologiebeheer. Over het brede aanbod van tools hiervoor biedt de 2nd International Summer School in Translation Technology (KULeuven) een praktijkgerichte cursus van maandag 4 tot vrijdag 8 september.

 • Datum: 4-8 september 2017
 • Plaats: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Prijs: 390-980 euro

Meer informatie en aanmelden


Termnet International Terminology Summer School

De Termnet International Terminology Summer School vindt in 2017 plaats in Keulen van maandag 10 tot vrijdag 14 juli. Gedurende een week wordt een praktijkgeoriënteerde opleiding geboden met een overzicht van methodes en principes voor terminologiebeheer.

 • Datum:10-14 juli 2017
 • Plaats: Technische Hochschule Köln, Institute for Information Management,
 • Ubierring 48, 50678 Keulen (Duitsland)
 • Organisator: TermNet International Network for Terminology
 • Prijs: 390-980 euro (excl. btw)

Meer informatie en aanmelden


21st Symposium on Language for Specific Purposes

Van woensdag 28 tot vrijdag 30 juni wordt in het Noorse Bergen een lange traditie voortgezet met de 21ste Conference on Language for Specific Purposes 2017. Onder de aangekondigde thema’s komen zowel terminologie, gerelateerde technologie als specialistische vertalingen voor. Centraal aandachtsgebied voor dit jaar is: Interdisciplinary knowledge-making: challenges for LSP research.

 • Datum: 28-30 juni 2017
 • Plaats: Norges Handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen (Noorwegen)
 • Organisator: Department of Professional and Intercultural Communication (Norges Handelshøyskole) en Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies (Universiteit Bergen)
 • Prijs: 2100-2400 NOK

Meer informatie en aanmelden


11th TOTh Conference

Jaarlijks wijdt de TOTh international community (Terminology & Ontology: Theories and applications) begin juni een conferentie aan de relaties tussen taal en computationele kennisverwerking binnen het kader van de terminologie. De focus betreft zowel theorie als praktische toepassing. De elfde versie is gepland op donderdag en vrijdag 8 en 9 juni, voorafgegaan door een trainingssessie (in het Frans) op dinsdag en woensdag 6 en 7 juni over het ontwerpen van ontologieën voor terminologische doeleinden.

 • Datum: 6-7 en 8-9 juni 2017
 • Plaats: Présidence de l’Université de Savoie, Rue Marcoz, 73000 Chambéry (Frankrijk)
 • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
 • Prijs: afhankelijk van de gekozen modules

Meer informatie en aanmelden


Nationaal Vertaalcongres 2017

Op vrijdag 2 juni heeft het Nationaal Vertaalcongres 2017 plaats in Amersfoort. Hoe de kwaliteit van een vertaling wordt gemeten, is het thema van dit jaar. Onder de sprekers is ook Jeroen Aspeslagh, Hoofdterminoloog van de Nederlandse Afdeling van het Directoraat-Generaal Vertalingen van de Europese Commissie.

 • Datum: 2 juni 2017
 • Plaats: de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
 • Tijd: 9.45-17.15 uur
 • Prijs: 225-300 euro (excl. btw)
 • Aantal PE-punten voor beëdigde tolken en vertalers: 5,5

Meer informatie en aanmelden


2nd International Conference on Terminology

Op donderdag en vrijdag 1 en 2 juni vindt in Vilnius een internationaal congres plaats over het thema: ‘Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology’. Organisatoren zijn het Institute of the Lithuanian Language en het Lithuanian Terminology Forum.

 • Datum: 1 en 2 juni 2017
 • Plaats: P. Vileišio g. 5, Vilnius, Lithuania
 • Organisator: Institute of the Lithuanian language

Meer informatie


3rd Conference on Slavic Terminology

Wie slavistiek en terminologie combineert, heeft als optie een tweedaags congres in Warschau op donderdag en vrijdag 25 en 26 mei. Centrale onderwerpen zijn de beschrijving van terminologische databases en methodes voor het updaten van data, terminologiebeleid en ethische problemen bij terminologisch onderzoek.

 • Datum: 25 en 26 mei 2017
 • Plaats: Polish Academy of Sciences, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warschau (Polen)
 • Prijs: 55 euro (samenhangend met publicatie van de proceedings)
 • Organisator: Committee on Slavic Studies at the Polish Academy of Sciences, Institute of Specialised and Intercultural Communication (University of Warsaw)

Meer informatie en aanmelden


Workshop Terminologiebeheer

Op zaterdag 20 mei organiseert Bureau OCPE (Opleidingscentrum Permanente Educatie), gespecialiseerd in cursussen voor tolken en vertalers, de workshop ‘Terminologiebeheer: opzoeken en opslaan van vaktermen’. Deze workshop is geschikt voor elke taalprofessional die zijn terminologievaardigheden (verder) wil ontwikkelen. U leert in één dag efficiënt termen en vertalingen online opzoeken en de betrouwbaarheid van websites beoordelen. Verder leert u hoe u de gevonden termen kunt opslaan en beheren, en hoe u terminologielijsten in de vertaalworkflow kunt integreren.

 • Datum: 20 mei 2017
 • Plaats: Aristo Accommodaties, Utrecht
 • Tijd: 9.30-17.00 uur
 • Docent: Ken De Wachter, KU Leuven
 • Prijs: 240 euro (excl. btw)
 • Aantal PE-punten voor beëdigde tolken en vertalers: 6

Meer informatie en aanmelden


European Academic Colloquium on Technical Communication Studies 2017

Een colloquium over technische communicatie en vertalen vindt plaats op vrijdag 28 april 2017 op initiatief van tekom Europe. De ochtendsessie gaat in op inhoudelijke aspecten van technische communicatie en vertalen. De middagsessie stelt vooral de opleidingsmogelijkheden en curricula in dit gebied centraal.

 • Datum: 28 april 2017
 • Plaats: KU Leuven, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Tijd: 9.00-17.00 uur
 • Organisator: tekom Europe, KU Leuven

Meer informatie en aanmelden