Categorieën
Terminologie

Termenlijsten

De termenlijsten zijn ingedeeld naar onderwerp volgens de
Library of Congress-classificatie.

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.

A Algemene werken (0)

B Filosofie. Psychologie. Godsdienst (15)
B (1-5802): Filosofie (algemeen) (2)
B 69-99: Algemene werken
 1. Een woordenboek van de filosofie (A.R. Lacey)
 2. Filosofisch woordenboek

BC Logica (0)

BD Speculatieve filosofie (0)

BF (1-990): Psychologie (6)
BF 636-637: Toegepaste psychologie
 1. Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners (M. van Alphen); 225 termen
 2. Encyclopedisch woordenboek van de psychologie (P. van der Ploeg); 809 termen
 3. Groepscounseling: Begrippenlijst bij het boek ‘Groepen in focus’ (F. Hentenaar e.a.); 93 termen
 4. Inleiding in de counseling (M. van Alphen); 215 termen
 5. Psychosociale gespreksvoering Observatief luisteren in de hulpverlening (M. van Alphen); 131 termen
BF 1404-2055: Occulte wetenschappen
 1. Het woordenboek van de Skepticus

BH Esthetica (0)

BJ Ethiek (0)

BL (1-2790) Godsdiensten. Mythologie. Rationalisme (3)
BL 1-50: Godsdienst (algemeen)
 1. Glossarium ( F. A. Schaeffer)
BL 51-65 Filosofie van religie. Psychologie van religie. Religie in relatie tot andere onderwerpen.
 1. Glossarium van termen in en rond de wereld van spiritualiteit
 2. Spiritueel woordenboek

BM (1-990): Judaïsme (1)
BM 1-449: Judaïsme (algemeen)
 1. Woordenlijst Jodendom

BP (1-610): Islam. Bahaïsme. Theosofie enz. (3)
BP 1-68: Islam (algemeen)
 1. Islamitische terminologie
BP 500-585: Theosofie
 1. Sanskriet, Pali, Boeddhistische en Hindoe terminologie
BP 595-597: Anthroposofie
 1. Lexicon Antroposofie (Henk van Oort); 239 termen

BQ Boeddhisme (0)

BR Christendom (0)

BS De bijbel (0)

BT Doctrinaire theologie (0)

BV Praktische theologie (0)

BX (1-9999): Christelijke kerkgenootschappen (1)
BX 800-4795: Katholieke kerk
 1. Katholiek ABC Index
C Hulpwetenschappen van de geschiedenis (1)
CS (1-3090): Genealogie (3)
CS 23-35: Genealogische lijsten, etc.,voor meer dan een land of continent
 1. Trefwoorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begraafboeken en andere Genealogie bronnen (Andre Dumont); ca.23.000 termen
Meertalig
 1. Genealogische termen (NED, ENG); 971 termen
 2. Alweer een Vermeer (NED, ENG) (Stichting Genealogisch Archief Vermeer); 115 termen

D Wereldgeschiedenis en geschiedenis van Europa, Azië, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, etc. (2)
D (1-2027): Geschiedenis (Algemeen) (1)
D 204-475: Moderne geschiedenis, 1453-
 1. Glossarium Tweede Wereldoorlog

DS (1-937): Geschiedenis van Azië (2)
DS 611-649: Indonesië (Nederlands Oost-Indië)
 1. Begrippenlijst Nederlands-Indië (Bert van der Velden); meer dan 1150 termen
 2. VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatien, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Marc Kooijmans en Judith Schooneveld-Oosterling)

E - F Geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika (0)

G Geografie. Antropologie. Recreatie (3)
G (1-922): Geografie (Algemeen). Atlassen. Kaarten (10)
GE (1-350): Milieuwetenschappen (2)
GV (1-1860): Recreatie. Vrije tijd (9)
GV 840.7-857: Wintersporten
 1. Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet (Max Dohle); 63 termen
GV 861-1017: Balsporten
 1. Golfsportwoordenboek (J. Luitzen); 1812 termen
 2. Golfterminologie
 3. Volleybal woordenboek voor de jeugd
GV 1040-1060.4: Fietsen
 1. Wielersportwoordenboek (J. Luitzen); 2333 termen
 2. Wielerwoordenboek (Wim van Rooy e.a.); 3158 termen
 3. Wielerjargon
 4. Wielerwoordenboek
GV 1060.5-1098: Atletiek
 1. Atletiek en turnwoordenboek (J. Luitzen); 1889 termen
H Sociale Wetenschappen (10)
HA (1-4737): Statistiek (1)
HA 17: Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Begrippen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

HB (1-3840): Theorie van de economie. Demografie (7)
HB 61-62: Woordenboeken. Encyclopedieën – Terminologie. Afkortingen. Notatie
 1. De kern van de economie
 2. Alfabetisch register economische begrippen (Marinus Kalk)
 3. Algemene economische basisprincipes (D. de Jong en C. de Lange); 396 termen
 4. Economische begrippen; 60 termen
 5. Lycaeus Economisch Woordenboek
 6. Kennisconsult begrippen
HB 615-715 Ondernemerschap. Risico en onzekerheid. Eigendom
 1. Verklarende woordenlijst ondernemen

HD (28-9999): Industrie. Landgebruik. Arbeid (9)
HD 69.C3: Bedrijfskunde
 1. Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive); 366 termen
 2. Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.); 80 termen
 3. Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang); 60 termen
 4. Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam); 248 termen
 5. Projectmanagement (R. Grit); 41 termen
 6. Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek); 109 termen
 7. Management jargon (FLOOR)
 8. Managementbegrippen
 9. Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg); 1300 termen

HD (108.6): Industrie. Landgebruik. Planning (26)
HD 30.22: Bedrijfseconomie
 1. Algemene economie en bedrijfsomgeving (W. Hulleman & A. Marijs); 403 termen
 2. Basisboek bedrijfseconomie (W. Koetzier en R. Brouwers); 274 termen
 3. Bedrijfseconomie voor het besturen van Organisaties; 485 termen
 4. Bedrijfseconomische-Begrippen
Meertalig
 1. Dictionnaire d’Apprentissage du Francais des Affaires (FRA, EN, SP, IT, DUI, NED) (W. Hulleman & A. Marijs)
HD 38.5: Bedrijfslogistiek
 1. Werken met logistiek (Visser en van Goor); 168 termen
Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst voor de Logistiek (NED, ENG)
HD 45-45.2: Technologische vernieuwingen. Automatisering
 1. Ontwerpen van technische innovaties (I. Oskam e.a.); 249 termen
HD 69.B7: Merknamen Meertalig
 1. Merkenlijst (ENG-NED)
HD 69.C3: Bedrijfskunde
 1. Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive); 366 termen
 2. Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.); 80 termen
 3. Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang); 60 termen
 4. Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam); 248 termen
 5. Projectmanagement (R. Grit); 41 termen
 6. Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek); 109 termen
 7. Management jargon (FLOOR)
 8. Managementbegrippen
 9. Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg); 1300 termen
HD 108.6: Landgebruik. Planning
 1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen
 2. Begrippenlijst ‘Ruimtelijke ordening’
Meertalig
 1. Woordenboek voor stedenbouwkundigen (NED, ENG)
HD 1361-1395.5: Bouw en vastgoed
 1. Bouw en Vastgoedlexicon (H. Leurs); 321 termen
 2. Onroerend goed lexicon (H. Leurs); 38 termen
 3. Vastgoed begrippen
HD 6958.5-6976Arbeidsverhoudingen Meertalig
 1. EMIRE Dictionary (NED, ENG, FRA, DEE, ITA, DUI, GRI, ZWE, FIN, POR, SPA)
HD 9710.5: Autolease en autoverhuur
 1. Autolease begrippenlijst

HE (1-9990) Vervoer en communicatie (4)
HE 199-199.9: Vrachtvervoer (algemeen). Personenvervoer (algemeen)
 1. Begrippenlijst “Verkeer en vervoer”
HE 380.8-971: Vervoer over water
 1. De binnenvaart encyclopedie op internet; ca.18.000 termen
HE 1001-5600: Spoorwegen. Snelle vervoersystemen
 1. Spoorwegjargon
HE 5614-5614.6: Verkeersveiligheid Meertalig
 1. Verkeersveiligheidstermen (NED, ENG);(Stephen Harris en Anita van der Vorst); 1183 termen

HF (1-6182): Handel (9)
HF 1-293: Handel
 1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II(1914) – De Handelstaal (Jac. Van Ginneken)
HF 5410-5417.5: Marketing. Productdistributie
 1. Basisboek Online Marketing (M. Visser B. Sikkenga); 373 termen
 2. Grondslagen van de Marketing (Bronis Verhagen); 300 termen
 3. Marketing Kernstof (H. Vosmer en J. Smal); 312 termen
 4. Definities marketingbegrippen
HF 5549-5549.5: Personeelsbeheer
 1. Arbeidsmarktmakelaars (H. van Lieshout); 259 termen
 2. Leerboek HRM (Frits Kluijtmans); 212 termen
 3. Ontslagterminologie
 4. Wervingswoorden (arbeidsmarktcommunicatie & recruitment)

HG (1-9999): Financiën (17)
HG 1-177: Algemene financiën
 1. De begrippen van de Kredietcrisis.
 2. FinlerEncyclopedie van financieel-economische begrippen (Finler); aantal termen: meer dan 1.500
 3. De Financiële Begrippenlijst; aantal termen: 20.000+
 4. Financiële begrippen; aantal termen: ca. 2000
 5. Financiële woordenlijst
HG 1501-3550: Bankieren Meertalig
 1. Meertalig glossarium (ENG, NED, FRA, DU); aantal termen: 146
HG 3691-3769: Krediet. Schuld. Leningen
 1. Hypotheektermen van ABNAMRO; 100 termen
 2. Hypotheek Rentetarieven – Informatie begrippen
 3. Hypotheekwoordenboek
HG 3752.5-3757: Inning van rekeningen. Incassobureaus
 1. Gerechtsdeurwaarders terminologie (Van Arkel)
HG 4001-4285: Financieel management. Zakenfinanciering. Ondernemingsfinanciering
 1. Corporate Finance Lexicon (Boor & Croon); 638 termen
HG 4551-4598: Effectenbeurzen
 1. Begrippen uit de financiële werld; (Em-Ha-Em-Kennisbank); ca.12500 termen
 2. Woordenboek Beleggen; (ABNAMRO); meer dan 500 termen
 3. Wallstreet woordenlijst
HG 8025: Verzekering (algemeen): Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Begrippen verzekeringen (ANWB); 60 termen
HG 9301-9343: Ongevallenverzekering
 1. Begrippenlijst letselschade (Hofmans)
HG 9466: Uitvaartverzekering
 1. Begrippenlijst uitvaartverzekeringwijzer; 50 termen

HJ (9-9940): Publieke financiën (1)
HJ 2240-5908: Inkomsten. Belastingen. Interne omzet
 1. Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met Z

HM (1-1281): Sociologie (4)
HM 481-554: Theorie. Methode. Relaties tot andere onderwerpen
 1. Begrippenlijst Grondbeginselen der Sociologie (A. L. Mok en Hugo de Jager); 247 termen
 2. Samenlevingen – inleiding in de sociologie (Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen); 154 termen
HM 1001-1281: Sociale psychologie
 1. Psychologie en Sociologie (Ella Wijsman); 356 termen
 2. Sociale psychologie (Roos Vonk); 175 termen

HT (51-1595): Gemeenschappen. Klassen. Rassen (1)
HT 390-395: Regionale ontwikkeling (socio-economische aspecten)
 1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen

HV (1-9960): Sociale pathologie. Maatschappelijk en openbaar welzijn. Criminologie (5)
HV (5800-5840): Maatschappelijke aspecten
 1. Termenlijst drugs
HV 7935-7985: Politie: organisatie
 1. Praktijkboek voor organisatieontwikkeling van de politie
 2. Thesaurus Politiekunde
Meertalig
 1. Engelse en Amerikaanse Politierangen verklaard (ENG, NED)
HV 8031-8080: Politietaken. Beschermingsmethoden Meertalig
 1. Politietermen (ENG, NED) (Erik Brommeijer, Huub Groenenberg)
J Politieke wetenschappen (4)
JA (1-92): Politieke wetenschappen (Algemeen) (2)
JF (20-2112): Politieke instellingen en overheidsinstellingen (1)
JF 225-619: Bestuursorganen en bestuursfuncties
 1. Staatsinrichting begrippen omschreven; 146 termen

JN (1 – 9689): Politieke instellingen en openbaar bestuur (Europa) (5)
JV(1-9480): Kolonies en kolonisering. Emigratie en immigratie. Internationale migratie (2)
JV6012: Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Begrippenlijst migratie en asiel
Meertalig
 1. IND-vertaallijst (NED, ENG, FRA, DU)

K Recht (2)
K (1-7720): Recht in het algemeen. Vergelijkend recht en eenvormig recht. Jurisprudentie (19)
K 48: Encyclopedieën
 1. Mensenrechtenencyclopedie (Amnesty International)
K 50-54: Woordenboeken. Woorden en verbindingen
 1. Basisboek Recht (O. van der Roest); 288 termen
 2. Hoofdlijnen Nederlands Recht (C. Loonstra); 344 termen
 3. Juridische begrippenlijst (Aalberq)
 4. Juridische methoden (Harm Kloosterhuis); 145 termen
 5. Juridisch woordenboek (Uwwet)
 6. Juridisch woordenboek (AMS Advocaten)
 7. Juridische begrippen (Noorland Juristen)
 8. Juridische begrippen (de Rechtspraak)
 9. Lyceus Juridisch Woordenboek België
 10. Lyceus Juridisch Woordenboek Nederland
 11. Mens en recht (A. Bunthof en Y. Visscher); aantal termen: 121
K 623-968: Burgerlijk recht
 1. Praktisch Burgerlijk Procesrecht (J. Timmermans en N. Sommers); 77 termen
 2. Praktisch Goederenrecht (C. Phillips); 58 termen
 3. Woordenboek (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat)
K 805-821: Nalatenschap
 1. Termen en begrippen uit het erfrecht en successierechten
 2. Woordenlijst notariële termen
K 3661-3674: Openbare veiligheid
 1. Basisboek integrale veiligheid (W. Stol); 216 termen
K 5000: Algemene werken
 1. Begrippenlist van het Openbaar Ministerie (OM)

KJE (5-7975): Regionale organisatie en integratie. Vergelijkend recht (1)

L Onderwijs (1)
LB (5-3640): Theorie en praktijk van het onderwijs (12)
LB 5-45: Algemeen
 1. Begrippen over beroep en opleiding (F. Peters, R. van den Bergh, S. Liefhebber & D. Radema); 372 termen
 2. Onderwijstermenlijst; 857 termen
 3. ROSA Encyclopedie
 4. Gegevenswoordenboek DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
LB 1775-1785: Professionele aspecten van onderricht en schoolbestuur
 1. Laat maar zien – Didactiek voor beeldend onderwijs (J. van Onna & A. Jacobse); 113 termen
 2. Van leertheorie naar onderwijspraktijk (T. van der Veen en J. van der Wal); 62 termen
LB 2286-2430: Hoger onderwijs
 1. Onderwijslexicon (KU Leuven)
Meertalig
 1. Het hogeronderwijsregister (NED, ENG)
 2. Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen – HOTNeV (NED, ENG) (INT)
 3. Nederlands – Engelse woordenlijst algemene universitaire termen (NED, ENG) (Universiteit Utrecht)
 4. NUFFIC – brief glossary (NUFFIC)
 5. Termenlijst (NED, ENG) (Talencentrum VU)
 6. Woordenlijst (NED, ENG) (TU Delft)

M Muziek (1)
ML (1-3930): Literatuur over muziek (5)
ML 100-109: Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen. (I. Bossuyt); 205 termen
 2. XYZ der klassieke muziek (K. Reichenfeld); 945 termen
 3. Muziektermen
Meertalig
 1. Muziektermen (NL-EN)
 2. Muziekwoordenboek (EN-NL)
N Schone kunsten (6)
N (1-9211): Visuele kunsten (1)
N 59: Elektronische informatiebronnen
 1. Nederlandse Art en Architecture Thesaurus

NA (1-9428): Architectuur (2)
NA 31: Encyclopedieën. Woordenboeken. Glossaria etc.
 1. Glossarium – Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 2. Verklaringen van termen, op historisch, kunsthistorisch en godsdienstig gebied

ND (25-3416): Schilderkunst (1)
ND 1288-1460: Bijzondere onderwerpen
 1. Ikonen Lexicon (K. Braamhorst); aantal termen: 764

NE (1-3002): Drukkunst (1)
NE 1-978: Prentproductie en graveren
 1. Intaglio Printmaking (ENG-NED) (Jasmien Roelens, UGent), aantal termen: meer dan 100

NK (3600-9990): Andere kunsten en kunstnijverheid (1)
NK 3700-4695: Aardewerk
 1. Delfts aardewerk begrippenlijst

NX (1-820): Kunst in het algemeen (6)

P Taal en literatuur (2)
P (1-1091): Filologie. Taalkunde (7)
P 87-96 Communicatie. Massamedia
 1. Communicatie Handboek (W. Michels); 237 termen
 2. Gespreksvoering. Basisvaardigheden en gespreksmodellen (H. van der Molen e.a.); 84 termen
 3. Rapportagetechniek (Elling e.a); 182 termen
P (101-410): Taal. Taalkundige theorie. Vergelijkende taalkunde.
 1. Verklarende lijst van gebruikte taalkundige termen en labels; 119 termen
P 301-301.5: Stijl. Compositie. Retorica
 1. Groot Retorisch Woordenboek; lexicon van stijlfiguren (Paul Claes en Eric Hulsens); 80 termen
 2. Rhetoricaal glossarium(1959) (J.J. Mak)
 3. Retorica

PN (1-6790): Literatuur (Algemeen)(1)
PN 37: Encyclopedieën. Woordenboeken
 1. Algemeen letterkundig lexicon (G.J. van Bork e.a.); meer dan 4.500 termen

Q Exacte wetenschappen (10)
Q (1-390): Exacte wetenschappen (Algemeen) (5)
Q 1-295: Algemeen
 1. Basisboek Kwalitatief Onderzoek (Baarda e.a); 236 termen
 2. Basisboek methoden en technieken (Baarda e.a); 266 termen
 3. Beroep op onderzoek (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 29 termen
 4. Cijfers spreken (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 293 termen
 5. Dit is onderzoek! (Ben Baarda); 80 termen

QA (1-939): Wiskunde (6)
QA 1-43: Algemeen
 1. Woordenboek wiskunde
Meertalig
 1. Woordenlijst Wiskunde (ENG, NED)
QA 75.5-76.95: Elektronische computers. Computerwetenschappen.
 1. Woordenlijst informatica (Ming Automatisering)
QA 76.752: Computer software. Woordenboeken
 1. Multimedia woordenboek
Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst voor de Software Engineering (NED, ENG)
QA 273-280: Kansen. Wiskundige statistiek
 1. Kennisbasis Statistiek; meer dan 1100 termen

QB (1-991): Astronomie (4)
QC 1-999: Natuurkunde (4)
QC 1-75: Algemeen
 1. Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek); 224 termen
QC 793-793.5: Elementairedeeltjesfysica
 1. Begrippen uit de deeltjesfysica
QC 851-999: Meteorologie. Klimatologie
 1. Begrippenlijst “Klimaat”
 2. Lexicon van weer en sterrenkunde

QD (1-999): Scheikunde (3)
QE (1-996.5): Geologie (1)
QE 1-350.62: Algemeen
 1. Begrippenlijst ‘Geologie’

QH (1-705.5): Natuurlijke historie – Biologie (1)
QK (1-989): Plantkunde (4)
QL(1-991): Dierkunde (12)
QL 1-355 Algemeen
 1. Dierenbibliotheek
Meertalig
 1. Glossarium van dierennamen (LAT, ENG, NED, DUI, FRA) (L. Ockers); aantal termen: 17.279
 2. MAGUS (Multilingual AnimalGlossary of Unveiled Synonyms) (LAT, ENG, DUI, NED, FRI, DE, FAR, IJSL, NO, ZWE)
QL 401 – 432: Weekdieren
 1. Schelpterminologie (mollusken)
Meertalig
 1. Conchologische termen II (NED, ENG, DUI) (Dick F. Hoeksema)
QL 461-QL599.82: Insecten
 1. De Vlinderstichting
QL 614-639: Vissen
 1. Nederlandse zoetwatervissen
QL 671-699: Vogels
 1. Vogels (WNF)
Meertalig
 1. Sneeuwganzen (ENG, NED) (Herman van den Bijtel)
QL 750-795: Gedragsleer van dieren
 1. Lexicon van de gedragsbiologie (Mark Nelissen); 1053 termen
Meertalig
 1. Scientific and foreign names of fishes and shellfish (NED, ENG, FRE, DUI, SPA, ITA)
 2. Vissen (ENG, NED, LAT)

QM (1-695): Menselijke anatomie (1)
QM 1-511: Algemeen Meertalig
 1. Medische termen – anatomie (ENG, NED)

R Geneeskunde (9)
R 5-920: Geneeskunde (Algemeen) (20)
RA (1-1270): Openbare aspecten van de geneeskunde (3)
RA 411-415: Voorzieningen voor persoonlijke medische zorg. Medische zorgvoorzieningen
 1. Thesaurus zorg en welzijn; ca. 600 termen
RA 960-1000: Medische centra. Ziekenhuizen. Ziekenhuisapotheken. Klinieken Meertalig
 1. Medische terminologie – beroepen/functies (ENG, NED) (Josefien Bruijn)
 2. Medische terminologie – specialismen / ziekenhuisafdelingen (ENG, NED) (Josefien Bruijn)

RC (31-1245): Interne geneeskunde (7)
RC 254-282:Neoplasma’s. Tumoren. Oncologie
 1. Kanker lexicon
RC 321-571: Neurowetenschappen. Biologische psychiatrie. Neuropsychiatrie
 1. Epilepsie Contactgroep Ikaros
 2. Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie (H. van der Molen e.a.); 179 termen
 3. Lijst van fobieën
 4. Psychische klachten
RC 581-951: Interne geneeskunde specialismen
 1. Woordenlijst koemelkallergie
 2. Woordenboek musculoskeletale aandoeningen;

RF (1-547): Keel-, neus- en oorheelkunde (1)
RF 286-320: Audiologie. Gehoorstoornissen. Doofheid
 1. Audiologieboek (Nederlandse vereniging voor audiologie)

RG 1-991: Gynaecologie en verloskunde (1)
RG 133-137.6:Bevruchting. Kunstmatige bevruchting. Anticonceptie
 1. Vruchtbaarheid verklarende woordenlijst

RJ (1-570): Kindergeneeskunde (2)
RJ 499-507: Psychische stoornissen. Kinderpsychiatrie
 1. Over een kind met autisme (begrippen en afkortingen)
 2. Balans

RK (1-715): Tandheelkunde (2)
RK 301-493: Tand-, mond- en mondheelkunde. Pathologie. Ziektes
 1. Moeilijke woordenlijst over het gebit
 2. Van A tot Z termenlijst over het gebit

RL (1-803): Dermatologie (1)
RL 201-331: Hyperemie, ontstekingen, en huidinfecties
 1. Termenlijst dermatologie

RM (1-950): Therapieën. Farmacologie. (4)
RM 182-190: Andere therapeutische technieken zoals acupunctuur etc.
 1. Alternatieve Geneeswijzen (De Helianthus)
RM 666.A-Z: Specifieke medicijnen en andere stoffen, A-Z
 1. Medicijnen
 2. ATC & em(e)a, Pharmaceutical; aantal termen: 2. 310
Meertalig
 1. Geneesmiddelen (ENG, NED)

S Landbouw (2)
SF (1-1100): Dierfokkerij (2)
SF 294.2-297: Paardensport. Paardenshows
 1. Paardenjargon
SF 481-507: Gevogelte. Eieren
 1. Hoenders: Termen; 195 termen

SK (1-664): Jachtsporten (1)
T Techniek (14)
T (1-995): Technologie (Algemeen) (2)
TA (1-2040) Techniek (Algemeen). Civiele techniek (Algemeen) (3)
TA 345: Digitale gegevensverwerking. Computerondersteund ontwerpen Meertalig
 1. Technisch E-N en N-E Woordenboek (NED, ENG) (J. Vlietstra)
TA 365-367: Akoestische techniek
 1. Begrippenlijst A tot en met E (geluid en trillingen)
TA 450: Glas met inbegrip van glasvezel
 1. Glasvezel wiki

TC (1-978): Waterbouwkunde (6)
TD (1-1066): Milieutechnologie. Gezondheidstechniek. (3)
TD 194.6-194.68 Milieueffectbeoordeling Meertalig
 1. Terminology of Life Cycle Assessment as applied to waste management (ENG, NED) (Rianne van Eldik); 184 termen
TD 429.5-480.7: Waterzuivering. Waterbehandeling. Meertalig
 1. Waterbegrippenlijst (DUI, ENG, FRA, NED, SPA)
TD 878-894: Speciale milieutypes: bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidsoverlast
 1. Bodemverontreiniging en bodemsanering: begrippen en definities

TF (1-1620): Spoorbouw en spoortechniek (1)
TF 200-320: Spoorwegconstructie
 1. Begrippenlijst spoortermen (J. Lambrechtsen); 320 termen

TH (1-9745): Bouwkunde (7)
TH 1000-1725: Bouwsystemen. Met inbegrip van brandveilige constructies en betonconstructies.
 1. Betonlexicon; 375 termen
 2. Termenlijst bouw en constructie
TH 2025 – 3000: Specifieke aspecten van ontwerp en constructie met inbegrip van muren en daken Meertalig
 1. Bouwkundige termen (NED, FRA, DUI)
TH 4021-4977:Gebouwen: bouw en gebruik, met inbegrip van openbare gebouwen en woningen.
 1. Woon encyclopedie allesoverhuisentuin.nl
TH 5011-5701: Bouw onderverdeeld naar werkfase (bouwvakberoepen)
 1. Termen uit de bouw (ENG-NED) (vertaald door Erik Brommeijer)
TH 7413: Zonverwarmingstechniek
 1. Zonnepanelen (ENG-NED) (Gregory Depuydt, UGent); aantal termen: 15
TH 8001-8601: Inrichting en decoratie
 1. Schilderen – A tot Z in het verf- en behangalfabet

TJ (1-1570): Werktuigbouwkunde en machines (2)
TJ 1040-1119: Machines zonder aandrijfmotoren
 1. Molenwoordenboek (B. D. Poppen); 1679 termen
TJ 1075: Wrijvingsleer Meertalig
 1. Werktuigbouw & tribologie (NED, ENG) (B. Poppen); 2743 termen

TK (1-9971): Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek (7)
TK 1001 – 1831: Productie van elektrische energie
 1. Woordenlijst over energie
TK 5101 – 6720: Telecommunicatie. Met inbegrip van telegrafie, telefonie, radio, radar en televisie. Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst voor de Telecommunicatie (NED, ENG)
TK 7800-8360: Electronica Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst in de Elektronica (ENG, NED)
TK 7871.6: Antennes (Elektronica)
 1. De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie
TK 7885-7895: Computertechniek. Computerhardware
 1. Verklarende terminologielijst voor Computergrafiek
 2. Glossarium
Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst voor CAD/CAM (NED, ENG)
 2. Nederlands computerwoordenboek (NED, ENG)

TL (1-4050): Motorvoertuigen. Luchtvaartkunde. Ruimtevaartwetenschap (3)
TL 1-484: Motorvoertuigen. Rijwielen
 1. Het autowoordenboek – autotermen uitgelegd
 2. Woordenlijst (NISAN)
Meertalig
 1. Technische woordenlijst (NED, ENG, DUI) (BMW)

TP (1-1185): Chemische technologie (7)
TP 544-559: Wijn en wijnbereiding
 1. Lijst van vaktermen in de oenologie
 2. Het wijnetiket verklaard (D. Brongers en M. Lutjenhuis); 1255 termen
 3. Wijnbegrippen in gewone mensentaal (H. Hamersma); 337 termen
 4. Wereld van wijn glossarium
 5. Wijn-woordenboek (Wijnstudio)
TP 569-587: Bier
 1. Bierwoordenboek
Meertalig
 1. Brouwerstermen (NED, ENG)

TR(1-1050): Fotografie (3)
TR 9: Woordenboeken. Encyclopedieen Meertalig
 1. Fotografie (NED, ENG, DUI, FRA, SPA); 432 termen
TR 267: Digitale fotografie. Algemene werken
 1. Verklarende woordenlijst fotografie: A t/m Z; ca. 60 termen
 2. Uitleg begrippen en termen digitale fotografie

TS (1-2301): Productvervaardiging (2)
TS 1300-1865: Textielindustrie Meertalig
 1. Lexicon schatkamer aan textiel-en kunstoftermen (NED, ENG)
TS 1870-1935: Rubberindustrie
 1. Termenlijst van oliekeerringen

TT (1-999): Handwerk. Kunsten en ambachten (4)
TT 151: Herstel en reparatie
 1. Kluswoordenboek
TT 490-695: Kledingindustrie. Kleermaken
 1. ABC van mode & styling
TT 950-979: Haarkappen. Cosmetiek
 1. Beauty jargon
 2. Lexicon en Begrippenlijst – inhoudstoffen en uitleg

TX (1-1110): Huishoudkunde (4)
TX 341-641: Voeding. Voedsel en voedselvoorziening
 1. Culinair van A tot Z; 925 termen
 2. Keukentaal
TX 642-840: Keuken
 1. Culinaire begrippenlijst
 2. Voedselbereiding
U Militaire Wetenschappen (5)
U (1-900) Militaire wetenschappen (Algemeen) (2)
UD (1-495) Infanterie (3)
UE (1-500) Cavalerie. Pantsers (1)
U 147: Pantsers. Gepantserde cavalerie. Gemechaniseerde cavalerie. Meertalig
 1. Militaire landmacht – tanks ( ENG, NED); 12 termen

UG (1-1525) Militaire techniek. Luchtmachten (1)
UG 622-1435: Luchtmachten. Luchtoorlog. Meertalig
 1. Militaire termen – luchtmacht (ENG, NED)

UH Andere krijgsmachtdelen (1)
UH 201–515: Militair geneeskundige dienst
 1. Woordenlijst AMV

V Nautische Wetenschappen (2)
VK (1-1661): Navigatie. Koopvaardij (5)
VM (1-989): Scheepsbouwkunde. Scheepsbouw. Maritieme techniek (2)
VM 595-989: Maritieme werktuigkunde
 1. Skipperstaal, lexicon van de Friese schipperij 1850 – 2000 (Karel Ferdinand Gildemacher, Klaas Jansma en Jelmer Kuipers)
 2. Woordenlijst – Scheepsbouw

Z Bibliografie. Bibliotheekwetenschap. Informatiebronnen (algemeen) (3)