Categorieën
Terminologie

Termenlijsten

De termenlijsten zijn ingedeeld naar onderwerp volgens de
Library of Congress-classificatie.

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.

A Algemene werken (0)

B Filosofie. Psychologie. Godsdienst (15)
B (1-5802): Filosofie (algemeen) (2)
B 69-99: Algemene werken
 1. Een woordenboek van de filosofie (A.R. Lacey); aantal termen: onbekend
 2. Filosofisch woordenboek; aantal termen: onbekend

BC Logica (0)

BD Speculatieve filosofie (0)

BF (1-990): Psychologie (6)
BF 636-637: Toegepaste psychologie
 1. Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners (M. van Alphen); 225 termen
 2. Encyclopedisch woordenboek van de psychologie (P. van der Ploeg); 809 termen
 3. Groepscounseling: Begrippenlijst bij het boek ‘Groepen in focus’ (F. Hentenaar e.a.); 93 termen
 4. Inleiding in de counseling (M. van Alphen); 215 termen
 5. Psychosociale gespreksvoering Observatief luisteren in de hulpverlening (M. van Alphen); 131 termen
BF 1404-2055: Occulte wetenschappen
 1. Het woordenboek van de Skepticus; aantal termen: onbekend

BH Esthetica (0)

BJ Ethiek (0)

BL (1-2790) Godsdiensten. Mythologie. Rationalisme (3)
BL 1-50: Godsdienst (algemeen)
 1. Glossarium ( F. A. Schaeffer); aantal termen: onbekend
BL 51-65 Filosofie van religie. Psychologie van religie. Religie in relatie tot andere onderwerpen.
 1. Glossarium van termen in en rond de wereld van spiritualiteit; aantal termen: onbekend
 2. Spiritueel woordenboek; aantal termen: onbekend

BM (1-990): Judaïsme (1)
BM 1-449: Judaïsme (algemeen)
 1. Woordenlijst Jodendom; aantal termen: onbekend

BP (1-610): Islam. Bahaïsme. Theosofie enz. (3)
BP 1-68: Islam (algemeen)
 1. Islamitische terminologie; aantal termen: onbekend
BP 500-585: Theosofie
 1. Sanskriet, Pali, Boeddhistische en Hindoe terminologie; aantal termen: onbekend
BP 595-597: Anthroposofie
 1. Lexicon Antroposofie (Henk van Oort); 239 termen

BQ Boeddhisme (0)

BR Christendom (0)

BS De bijbel (0)

BT Doctrinaire theologie (0)

BV Praktische theologie (0)

BX (1-9999): Christelijke kerkgenootschappen (1)
BX 800-4795: Katholieke kerk
 1. Katholiek ABC Index; aantal termen: onbekend
C Hulpwetenschappen van de geschiedenis (1)
CS (1-3090): Genealogie (3)
CS 23-35: Genealogische lijsten, etc.,voor meer dan een land of continent
 1. Trefwoorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begraafboeken en andere Genealogie bronnen (Andre Dumont); ca.23.000 termen
Meertalig
 1. Genealogische termen (NED, ENG); 971 termen
 2. Alweer een Vermeer (NED, ENG) (Stichting Genealogisch Archief Vermeer); 115 termen

D Wereldgeschiedenis en geschiedenis van Europa, Azië, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, etc. (2)
D (1-2027): Geschiedenis (Algemeen) (1)
D 204-475: Moderne geschiedenis, 1453-
 1. Glossarium Tweede Wereldoorlog; aantal termen: onbekend

DS (1-937): Geschiedenis van Azië (2)
DS 611-649: Indonesië (Nederlands Oost-Indië)
 1. Begrippenlijst Nederlands-Indië (Bert van der Velden); meer dan 1150 termen
 2. VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatien, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Marc Kooijmans en Judith Schooneveld-Oosterling); aantal termen: onbekend

E - F Geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika (0)

G Geografie. Antropologie. Recreatie (3)
G (1-922): Geografie (Algemeen). Atlassen. Kaarten (10)
G 70.212 – 70.215: Geografische informatiesystemen (GIS)
 1. BGT Gegevenscatalogus; aantal termen: onbekend
 2. DataLand gegevenswoordenboek; aantal termen: onbekend
 3. GEO, Definities Geostandaarden (Geonovum); aantal termen: onbekend
 4. Informatiemodel Kadaster (Kadaster); aantal termen: onbekend
 5. IMGeo gegevenscatalogus; aantal termen: onbekend
 6. Nationaal Georegister (NGR) (Geonovum); aantal termen: onbekend
G 100.5-108.5: Toponymie
 1. Belgische, Nederlandse en Franse toponiemen (NED, FRA); aantal termen: onbekend
G 149-180: Reizen (Algemeen)
 1. Reiswoordenboek; aantal termen: onbekend
 2. Begrippenlijst “Toerisme”; aantal termen: onbekend
 3. Algemeen reiswoordenboek; aantal termen: onbekend

GE (1-350): Milieuwetenschappen (2)
GE 10 Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Begrippenlijst ‘Milieu’; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET); aantal termen: onbekend

GV (1-1860): Recreatie. Vrije tijd (9)
GV 840.7-857: Wintersporten
 1. Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet (Max Dohle); 63 termen
GV 861-1017: Balsporten
 1. Golfsportwoordenboek (J. Luitzen); 1812 termen
 2. Golfterminologie; aantal termen: onbekend
 3. Volleybal woordenboek voor de jeugd; aantal termen: onbekend
GV 1040-1060.4: Fietsen
 1. Wielersportwoordenboek (J. Luitzen); 2333 termen
 2. Wielerwoordenboek (Wim van Rooy e.a.); 3158 termen
 3. Wielerjargon; aantal termen: onbekend
 4. Wielerwoordenboek; aantal termen: onbekend
GV 1060.5-1098: Atletiek
 1. Atletiek en turnwoordenboek (J. Luitzen); 1889 termen
H Sociale Wetenschappen (10)
HA (1-4737): Statistiek (1)
HA 17: Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Begrippen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS); aantal termen: onbekend

HB (1-3840): Theorie van de economie. Demografie (7)
HB 61-62: Woordenboeken. Encyclopedieën – Terminologie. Afkortingen. Notatie
 1. De kern van de economie; aantal termen: onbekend
 2. Alfabetisch register economische begrippen (Marinus Kalk); aantal termen: onbekend
 3. Algemene economische basisprincipes (D. de Jong en C. de Lange); 396 termen
 4. Economische begrippen; 60 termen
 5. Lycaeus Economisch Woordenboek; aantal termen: onbekend
 6. Kennisconsult begrippen; aantal termen: onbekend
HB 615-715 Ondernemerschap. Risico en onzekerheid. Eigendom
 1. Verklarende woordenlijst ondernemen; aantal termen: onbekend

HD (28-9999): Industrie. Landgebruik. Arbeid (9)
HD 69.C3: Bedrijfskunde
 1. Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive); 366 termen
 2. Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.); 80 termen
 3. Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang); 60 termen
 4. Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam); 248 termen
 5. Projectmanagement (R. Grit); 41 termen
 6. Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek); 109 termen
 7. Management jargon (FLOOR); aantal termen: onbekend
 8. Managementbegrippen; aantal termen: onbekend
 9. Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg); 1300 termen

HD (108.6): Industrie. Landgebruik. Planning (26)
HD 30.22: Bedrijfseconomie
 1. Algemene economie en bedrijfsomgeving (W. Hulleman & A. Marijs); 403 termen
 2. Basisboek bedrijfseconomie (W. Koetzier en R. Brouwers); 274 termen
 3. Bedrijfseconomie voor het besturen van Organisaties; 485 termen
 4. Bedrijfseconomische-Begrippen; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Dictionnaire d’Apprentissage du Francais des Affaires (FRA, EN, SP, IT, DUI, NED) (W. Hulleman & A. Marijs); aantal termen:onbekend
HD 38.5: Bedrijfslogistiek
 1. Werken met logistiek (Visser en van Goor); 168 termen
Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst voor de Logistiek (NED, ENG); aantal termen: onbekend
HD 45-45.2: Technologische vernieuwingen. Automatisering
 1. Ontwerpen van technische innovaties (I. Oskam e.a.); 249 termen
HD 69.B7: Merknamen Meertalig
 1. Merkenlijst (ENG-NED) ; aantal termen: onbekend
HD 69.C3: Bedrijfskunde
 1. Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive); 366 termen
 2. Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.); 80 termen
 3. Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang); 60 termen
 4. Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam); 248 termen
 5. Projectmanagement (R. Grit); 41 termen
 6. Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek); 109 termen
 7. Management jargon (FLOOR); aantal termen: onbekend
 8. Managementbegrippen; aantal termen: onbekend
 9. Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg); 1300 termen
HD 108.6: Landgebruik. Planning
 1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen
 2. Begrippenlijst ‘Ruimtelijke ordening’; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Woordenboek voor stedenbouwkundigen (NED, ENG); aantal termen: onbekend
HD 1361-1395.5: Bouw en vastgoed
 1. Bouw en Vastgoedlexicon (H. Leurs); 321 termen
 2. Onroerend goed lexicon (H. Leurs); 38 termen
 3. Vastgoed begrippen; aantal termen:onbekend
HD 6958.5-6976Arbeidsverhoudingen Meertalig
 1. EMIRE Dictionary (NED, ENG, FRA, DEE, ITA, DUI, GRI, ZWE, FIN, POR, SPA); aantal termen: onbekend
HD 9710.5: Autolease en autoverhuur
 1. Autolease begrippenlijst; aantal termen: onbekend

HE (1-9990) Vervoer en communicatie (4)
HE 199-199.9: Vrachtvervoer (algemeen). Personenvervoer (algemeen)
 1. Begrippenlijst “Verkeer en vervoer”; aantal termen: onbekend
HE 380.8-971: Vervoer over water
 1. De binnenvaart encyclopedie op internet; ca.18.000 termen
HE 1001-5600: Spoorwegen. Snelle vervoersystemen
 1. Spoorwegjargon; aantal termen: onbekend
HE 5614-5614.6: Verkeersveiligheid Meertalig
 1. Verkeersveiligheidstermen (NED, ENG);(Stephen Harris en Anita van der Vorst); 1183 termen

HF (1-6182): Handel (9)
HF 1-293: Handel
 1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II(1914) – De Handelstaal (Jac. Van Ginneken); aantal termen termen: onbekend
HF 5410-5417.5: Marketing. Productdistributie
 1. Basisboek Online Marketing (M. Visser B. Sikkenga); 373 termen
 2. Grondslagen van de Marketing (Bronis Verhagen); 300 termen
 3. Marketing Kernstof (H. Vosmer en J. Smal); 312 termen
 4. Definities marketingbegrippen; aantal termen: onbekend
HF 5549-5549.5: Personeelsbeheer
 1. Arbeidsmarktmakelaars (H. van Lieshout); 259 termen
 2. Leerboek HRM (Frits Kluijtmans); 212 termen
 3. Ontslagterminologie; aantal termen: onbekend
 4. Wervingswoorden (arbeidsmarktcommunicatie & recruitment); aantal termen: onbekend

HG (1-9999): Financiën (17)
HG 1-177: Algemene financiën
 1. De begrippen van de Kredietcrisis; aantal termen: onbekend.
 2. FinlerEncyclopedie van financieel-economische begrippen (Finler); aantal termen: meer dan 1.500
 3. De Financiële Begrippenlijst; aantal termen: 20.000+
 4. Financiële begrippen; aantal termen: ca. 2000
 5. Financiële woordenlijst; aantal termen: onbekend
HG 1501-3550: Bankieren Meertalig
 1. Meertalig glossarium (ENG, NED, FRA, DU); aantal termen: 146
HG 3691-3769: Krediet. Schuld. Leningen
 1. Hypotheektermen van ABNAMRO; 100 termen
 2. Hypotheek Rentetarieven – Informatie begrippen; aantal termen: onbekend
 3. Hypotheekwoordenboek; aantal termen: onbekend
HG 3752.5-3757: Inning van rekeningen. Incassobureaus
 1. Gerechtsdeurwaarders terminologie (Van Arkel); aantal termen: onbekend
HG 4001-4285: Financieel management. Zakenfinanciering. Ondernemingsfinanciering
 1. Corporate Finance Lexicon (Boor & Croon); 638 termen
HG 4551-4598: Effectenbeurzen
 1. Begrippen uit de financiële werld; (Em-Ha-Em-Kennisbank); ca.12500 termen
 2. Woordenboek Beleggen; (ABNAMRO); meer dan 500 termen
 3. Wallstreet woordenlijst; aantal termen: onbekend
HG 8025: Verzekering (algemeen): Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Begrippen verzekeringen (ANWB); 60 termen
HG 9301-9343: Ongevallenverzekering
 1. Begrippenlijst letselschade (Hofmans); aantal termen: onbekend
HG 9466: Uitvaartverzekering
 1. Begrippenlijst uitvaartverzekeringwijzer; 50 termen

HJ (9-9940): Publieke financiën (1)
HJ 2240-5908: Inkomsten. Belastingen. Interne omzet
 1. Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met Z; aantal termen: onbekend

HM (1-1281): Sociologie (4)
HM 481-554: Theorie. Methode. Relaties tot andere onderwerpen
 1. Begrippenlijst Grondbeginselen der Sociologie (A. L. Mok en Hugo de Jager); 247 termen
 2. Samenlevingen – inleiding in de sociologie (Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen); 154 termen
HM 1001-1281: Sociale psychologie
 1. Psychologie en Sociologie (Ella Wijsman); 356 termen
 2. Sociale psychologie (Roos Vonk); 175 termen

HT (51-1595): Gemeenschappen. Klassen. Rassen (1)
HT 390-395: Regionale ontwikkeling (socio-economische aspecten)
 1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen

HV (1-9960): Sociale pathologie. Maatschappelijk en openbaar welzijn. Criminologie (5)
HV (5800-5840): Maatschappelijke aspecten
 1. Termenlijst drugs ; aantal termen: onbekend
HV 7935-7985: Politie: organisatie
 1. Praktijkboek voor organisatieontwikkeling van de politie;aantal termen: onbekend
 2. Thesaurus Politiekunde; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Engelse en Amerikaanse Politierangen verklaard (ENG, NED); aantal termen: onbekend
HV 8031-8080: Politietaken. Beschermingsmethoden Meertalig
 1. Politietermen (ENG, NED) (Erik Brommeijer, Huub Groenenberg); aantal termen: onbekend
J Politieke wetenschappen (4)
JA (1-92): Politieke wetenschappen (Algemeen) (2)
JA 60-64: Woordenboeken en encyclopedieën
 1. Woordenlijst politiek jargon (ChristenUnie); aantal termen: onbekend
 2. Politieke terminologie in België; aantal termen: onbekend

JF (20-2112): Politieke instellingen en overheidsinstellingen (1)
JF 225-619: Bestuursorganen en bestuursfuncties
 1. Staatsinrichting begrippen omschreven; 146 termen

JN (1 – 9689): Politieke instellingen en openbaar bestuur (Europa) (5)
JV(1-9480): Kolonies en kolonisering. Emigratie en immigratie. Internationale migratie (2)
JV6012: Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Begrippenlijst migratie en asiel; aantal termen:onbekend
Meertalig
 1. IND-vertaallijst (NED, ENG, FRA, DU); aantal termen:onbekend

K Recht (2)
K (1-7720): Recht in het algemeen. Vergelijkend recht en eenvormig recht. Jurisprudentie (19)
K 48: Encyclopedieën
 1. Mensenrechtenencyclopedie (Amnesty International); aantal termen: onbekend
K 50-54: Woordenboeken. Woorden en verbindingen
 1. Basisboek Recht (O. van der Roest); 288 termen
 2. Hoofdlijnen Nederlands Recht (C. Loonstra); 344 termen
 3. Juridische begrippenlijst (Aalberq); aantal termen: onbekend
 4. Juridische methoden (Harm Kloosterhuis); 145 termen
 5. Juridisch woordenboek (Uwwet); aantal termen: onbekend
 6. Juridisch woordenboek (AMS Advocaten); aantal termen: onbekend
 7. Juridische begrippen (Noorland Juristen); aantal termen: onbekend
 8. Juridische begrippen (de Rechtspraak); aantal termen: onbekend
 9. Lyceus Juridisch Woordenboek België; aantal termen: onbekend
 10. Lyceus Juridisch Woordenboek Nederland; aantal termen: onbekend
 11. Mens en recht (A. Bunthof en Y. Visscher); aantal termen: 121
K 623-968: Burgerlijk recht
 1. Praktisch Burgerlijk Procesrecht (J. Timmermans en N. Sommers); 77 termen
 2. Praktisch Goederenrecht (C. Phillips); 58 termen
 3. Woordenboek (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat); aantal termen: onbekend
K 805-821: Nalatenschap
 1. Termen en begrippen uit het erfrecht en successierechten; aantal termen: onbekend
 2. Woordenlijst notariële termen; aantal termen: onbekend
K 3661-3674: Openbare veiligheid
 1. Basisboek integrale veiligheid (W. Stol); 216 termen
K 5000: Algemene werken
 1. Begrippenlist van het Openbaar Ministerie (OM) ; aantal termen: onbekend

KJE (5-7975): Regionale organisatie en integratie. Vergelijkend recht (1)
KJK 1-4999: België
Meertalig
 1. Gerechtelijke organisatie van België (NED, FRA, DUI); aantal termen: onbekend

L Onderwijs (1)
LB (5-3640): Theorie en praktijk van het onderwijs (12)
LB 5-45: Algemeen
 1. Begrippen over beroep en opleiding (F. Peters, R. van den Bergh, S. Liefhebber & D. Radema); 372 termen
 2. Onderwijstermenlijst; 857 termen
 3. ROSA Encyclopedie; aantal termen:onbekend
 4. Gegevenswoordenboek DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs); aantal termen:onbekend
LB 1775-1785: Professionele aspecten van onderricht en schoolbestuur
 1. Laat maar zien – Didactiek voor beeldend onderwijs (J. van Onna & A. Jacobse); 113 termen
 2. Van leertheorie naar onderwijspraktijk (T. van der Veen en J. van der Wal); 62 termen
LB 2286-2430: Hoger onderwijs
 1. Onderwijslexicon (KU Leuven); aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Het hogeronderwijsregister (NED, ENG); aantal termen: onbekend
 2. NUFFIC glossary – Nederlands-Engelse terminologie voor het hoger onderwijs in Nederland (NED, ENG); (NUFFIC); aantal termen: onbekend
 3. Nederlands – Engelse woordenlijst algemene universitaire termen (NED, ENG) (Universiteit Utrecht); aantal termen: onbekend
 4. Termenlijst (NED, ENG) (Talencentrum VU); aantal termen: onbekend
 5. Woordenlijst (NED, ENG) (TU Delft); aantal termen: onbekend

M Muziek (1)
ML (1-3930): Literatuur over muziek (5)
ML 100-109: Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen. (I. Bossuyt); 205 termen
 2. XYZ der klassieke muziek (K. Reichenfeld); 945 termen
 3. Muziektermen; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Muziektermen (NL-EN) ; aantal termen: onbekend
 2. Muziekwoordenboek (EN-NL) ; aantal termen: onbekend
N Schone kunsten (6)
N (1-9211): Visuele kunsten (1)
N 59: Elektronische informatiebronnen
 1. Nederlandse Art en Architecture Thesaurus; aantal termen: onbekend

NA (1-9428): Architectuur (2)
NA 31: Encyclopedieën. Woordenboeken. Glossaria etc.
 1. Glossarium – Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Brussels Hoofdstedelijk Gewest); aantal termen: onbekend
 2. Verklaringen van termen, op historisch, kunsthistorisch en godsdienstig gebied; aantal termen: onbekend

ND (25-3416): Schilderkunst (1)
ND 1288-1460: Bijzondere onderwerpen
 1. Ikonen Lexicon (K. Braamhorst); aantal termen: 764

NE (1-3002): Drukkunst (1)
NE 1-978: Prentproductie en graveren
 1. Intaglio Printmaking (ENG-NED) (Jasmien Roelens, UGent), aantal termen: meer dan 100

NK (3600-9990): Andere kunsten en kunstnijverheid (1)
NK 3700-4695: Aardewerk
 1. Delfts aardewerk begrippenlijst; aantal termen: onbekend

NX (1-820): Kunst in het algemeen (6)
NX 1-260: Algemeen
 1. Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst; 152 termen
 2. Kunst ABC (D. Brongers & D. Raemaekers); 988 termen
 3. Lexicon voor de kunstvakken; aantal termen: onbekend
 4. Kunstbus (Kunst, cultuur en design); aantal termen: onbekend
 5. Galerie Hamer; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Termenlijst van de Nederlands Instituut voor Mediakunst (NED, ENG);; aantal termen: onbekend

P Taal en literatuur (2)
P (1-1091): Filologie. Taalkunde (7)
P 87-96 Communicatie. Massamedia
 1. Communicatie Handboek (W. Michels); 237 termen
 2. Gespreksvoering. Basisvaardigheden en gespreksmodellen (H. van der Molen e.a.); 84 termen
 3. Rapportagetechniek (Elling e.a); 182 termen
P (101-410): Taal. Taalkundige theorie. Vergelijkende taalkunde.
 1. Verklarende lijst van gebruikte taalkundige termen en labels; 119 termen
P 301-301.5: Stijl. Compositie. Retorica
 1. Groot Retorisch Woordenboek; lexicon van stijlfiguren (Paul Claes en Eric Hulsens); 80 termen
 2. Rhetoricaal glossarium(1959) (J.J. Mak); aantal termen: onbekend
 3. Retorica; aantal termen: onbekend

PN (1-6790): Literatuur (Algemeen)(1)
PN 37: Encyclopedieën. Woordenboeken
 1. Algemeen letterkundig lexicon (G.J. van Bork e.a.); meer dan 4.500 termen

Q Exacte wetenschappen (10)
Q (1-390): Exacte wetenschappen (Algemeen) (5)
Q 1-295: Algemeen
 1. Basisboek Kwalitatief Onderzoek (Baarda e.a); 236 termen
 2. Basisboek methoden en technieken (Baarda e.a); 266 termen
 3. Beroep op onderzoek (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 29 termen
 4. Cijfers spreken (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 293 termen
 5. Dit is onderzoek! (Ben Baarda); 80 termen

QA (1-939): Wiskunde (6)
QA 1-43: Algemeen
 1. Woordenboek wiskunde; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Woordenlijst Wiskunde (ENG, NED); aantal termen: onbekend
QA 75.5-76.95: Elektronische computers. Computerwetenschappen.
 1. Woordenlijst informatica (Ming Automatisering); aantal termen: onbekend
QA 76.752: Computer software. Woordenboeken
 1. Multimedia woordenboek; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst voor de Software Engineering (NED, ENG); aantal termen: onbekend
QA 273-280: Kansen. Wiskundige statistiek
 1. Kennisbasis Statistiek; meer dan 1100 termen

QB (1-991): Astronomie (4)
QB 1-139: Algemeen
 1. Begrippenlijst “Astronomie”; aantal termen: onbekend
 2. Verklarende woordenlijst astronomie; aantal termen: onbekend
 3. Sterrenkunde in Nederland (JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde); aantal termen: onbekend
 4. Encyclopedie Sterrenwacht Mercurius; aantal termen: onbekend

QC 1-999: Natuurkunde (4)
QC 1-75: Algemeen
 1. Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek); 224 termen
QC 793-793.5: Elementairedeeltjesfysica
 1. Begrippen uit de deeltjesfysica; aantal termen: onbekend
QC 851-999: Meteorologie. Klimatologie
 1. Begrippenlijst “Klimaat” aantal termen: onbekend
 2. Lexicon van weer en sterrenkunde; aantal termen: onbekend

QD (1-999): Scheikunde (3)
QE (1-996.5): Geologie (1)
QE 1-350.62: Algemeen
 1. Begrippenlijst ‘Geologie’; aantal termen: onbekend

QH (1-705.5): Natuurlijke historie – Biologie (1)
QH 91-95.59: Mariene biologie
 1. Zee-woorden (Vlaams Instituut voor de zee, platform voor marien onderzoek);; aantal termen: onbekend

QK (1-989): Plantkunde (4)
QK 1-474.5 Algemeen
 1. Planten encyclopedie; aantal termen: onbekend
 2. Betekenis van Engelse wetenschappelijke namen & botanische termen (Guy de Kinder); aantal termen: onbekend
 3. Planten soortnamen (Guy de Kinder); aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Botanische woordenlijst (EN-NL); aantal termen: onbekend

QL(1-991): Dierkunde (12)
QL 1-355 Algemeen
 1. Dierenbibliotheek; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Glossarium van dierennamen (LAT, ENG, NED, DUI, FRA) (L. Ockers); aantal termen: 17.279
 2. MAGUS (Multilingual AnimalGlossary of Unveiled Synonyms) (LAT, ENG, DUI, NED, FRI, DE, FAR, IJSL, NO, ZWE); aantal termen: onbekend
QL 401 – 432: Weekdieren
 1. Schelpterminologie (mollusken); aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Conchologische termen II (NED, ENG, DUI) (Dick F. Hoeksema); aantal termen: onbekend
QL 461-QL599.82: Insecten
 1. De Vlinderstichting; aantal termen: onbekend
QL 614-639: Vissen
 1. Nederlandse zoetwatervissen; aantal termen:onbekend
QL 671-699: Vogels
 1. Vogels (WNF); aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Sneeuwganzen (ENG, NED) (Herman van den Bijtel); aantal termen: onbekend
QL 750-795: Gedragsleer van dieren
 1. Lexicon van de gedragsbiologie (Mark Nelissen); 1053 termen
Meertalig
 1. Scientific and foreign names of fishes and shellfish (NED, ENG, FRE, DUI, SPA, ITA); aantal termen: onbekend
 2. Vissen (ENG, NED, LAT); aantal termen: onbekend

QM (1-695): Menselijke anatomie (1)
QM 1-511: Algemeen Meertalig
 1. Medische termen – anatomie (ENG, NED); aantal termen: onbekend

R Geneeskunde (9)
R 5-920: Geneeskunde (Algemeen) (20)
R 5-130.5: Algemene werken
 1. ABC woordenlijst; aantal termen: onbekend
 2. Begrippenlijst Medische Basiskennis (F. Verstappen); 145 termen
 3. Behandelingen; aantal termen: onbekend
 4. Encyclopedie van gezondheidstermen; 15000 termen
 5. Geneeskundige terminologie; aantal termen: onbekend
 6. Junior dokterswoordenboek (J. van Everdingen en A. van den Eerenbeemt); 2347 termen
 7. Medisch woordenboek voor kinderen; aantal termen: 40
 8. Medicijnen; aantal termen: onbekend
 9. Medicinfoencyclopedie; aantal termen: onbekend
 10. Medisch woordenboek voor kinderen; aantal termen: 40
 11. Onderzoeken & Diagnoses; aantal termen: onbekend
 12. Thesaurus zorg en welzijn; 40.000 termen
 13. Woordenboek van ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV); aantal termen: onbekend
 14. Ziektebeelden; aantal termen: onbekend
 15. Medische terminologie – uitrusting/instrumenten (Josefien Bruijn); aantal termen: onbekend
 16. Woordenboek van medische eponiemen (T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn); aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Medical glossaries (ENG, DEE, DUI, FRA, ITA, NED, POR, SPA); (Heymans Institute of Pharmacology, University of Gentaantal); aantal termen: onbekend
 2. Medisch woordenboek (NED, ENG); aantal termen: onbekend
 3. Woordenweb (NED, ENG, FRA); aantal termen: cca. 4000
 4. Medische (be)handelingen (ENG, NED); aantal termen: onbekend

RA (1-1270): Openbare aspecten van de geneeskunde (3)
RA 411-415: Voorzieningen voor persoonlijke medische zorg. Medische zorgvoorzieningen
 1. Thesaurus zorg en welzijn; ca. 600 termen
RA 960-1000: Medische centra. Ziekenhuizen. Ziekenhuisapotheken. Klinieken Meertalig
 1. Medische terminologie – beroepen/functies (ENG, NED) (Josefien Bruijn); aantal termen: onbekend
 2. Medische terminologie – specialismen / ziekenhuisafdelingen (ENG, NED) (Josefien Bruijn); aantal termen: onbekend

RC (31-1245): Interne geneeskunde (7)
RC 254-282:Neoplasma’s. Tumoren. Oncologie
 1. Kanker lexicon; aantal termen: onbekend
RC 321-571: Neurowetenschappen. Biologische psychiatrie. Neuropsychiatrie
 1. Epilepsie Contactgroep Ikaros; aantal termen: onbekend
 2. Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie (H. van der Molen e.a.); 179 termen
 3. Lijst van fobieën; aantal termen: onbekend
 4. Psychische klachten; aantal termen: onbekend
RC 581-951: Interne geneeskunde specialismen
 1. Woordenlijst koemelkallergie; aantal worden: onbekend
 2. Woordenboek musculoskeletale aandoeningen;; aantal termen: onbekend

RF (1-547): Keel-, neus- en oorheelkunde (1)
RF 286-320: Audiologie. Gehoorstoornissen. Doofheid
 1. Audiologieboek (Nederlandse vereniging voor audiologie); aantal termen: onbekend

RG 1-991: Gynaecologie en verloskunde (1)
RG 133-137.6:Bevruchting. Kunstmatige bevruchting. Anticonceptie
 1. Vruchtbaarheid verklarende woordenlijst; aantal termen: onbekend

RJ (1-570): Kindergeneeskunde (2)
RJ 499-507: Psychische stoornissen. Kinderpsychiatrie
 1. Over een kind met autisme (begrippen en afkortingen); aantal termen: onbekend
 2. Balans; aantal termen: onbekend

RK (1-715): Tandheelkunde (2)
RK 301-493: Tand-, mond- en mondheelkunde. Pathologie. Ziektes
 1. Moeilijke woordenlijst over het gebit; aantal termen:onbekend
 2. Van A tot Z termenlijst over het gebit; aantal termen: onbekend

RL (1-803): Dermatologie (1)
RL 201-331: Hyperemie, ontstekingen, en huidinfecties
 1. Termenlijst dermatologie; aantal termen:onbekend

RM (1-950): Therapieën. Farmacologie. (4)
RM 182-190: Andere therapeutische technieken zoals acupunctuur etc.
 1. Alternatieve Geneeswijzen (De Helianthus); aantal termen: onbekend
RM 666.A-Z: Specifieke medicijnen en andere stoffen, A-Z
 1. Medicijnen; aantal termen: onbekend
 2. ATC & em(e)a, Pharmaceutical; aantal termen: 2. 310
Meertalig
 1. Geneesmiddelen (ENG, NED); aantal termen: onbekend

S Landbouw (2)
SF (1-1100): Dierfokkerij (2)
SF 294.2-297: Paardensport. Paardenshows
 1. Paardenjargon; aantal termen: onbekend
SF 481-507: Gevogelte. Eieren
 1. Hoenders: Termen; 195 termen

SK (1-664): Jachtsporten (1)
SK 11 Woordenboeken. Encyclopedieën
 1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. Vijfde hoofdstuk. De jagerstaal (1914); (Jac. van Ginneken); aantal termen: onbekend
T Techniek (14)
T (1-995): Technologie (Algemeen) (2)
TA (1-2040) Techniek (Algemeen). Civiele techniek (Algemeen) (3)
TA 345: Digitale gegevensverwerking. Computerondersteund ontwerpen Meertalig
 1. Technisch E-N en N-E Woordenboek (NED, ENG) (J. Vlietstra); aantal termen: onbekend
TA 365-367: Akoestische techniek
 1. Begrippenlijst A tot en met E (geluid en trillingen); aantal termen: onbekend
TA 450: Glas met inbegrip van glasvezel
 1. Glasvezel wiki; aantal termen onbekend

TC (1-978): Waterbouwkunde (6)
TC 9 Woordenboeken en encyclopedieën
 1. Verklarende woordenlijst voor het vak NLold; aantal termen: onbekend
 2. Begrippenlijst “Waterhuishouding”; aantal termen: onbekend
 3. Aquo Loc (quo Lex en Objecten Catalogus); ca. 7000 termen
 4. Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) (Stichting RIONED); aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Illustrated technical dictionary in six languages (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, SPA) (Central Dredging Association e.a.); aantal termen:onbekend
 2. Virtual Knowledge Centre – Hydraulic Engineering Dictionaries and Glossaries (ENG, NED) (TU Delft); aantal termen:onbekend

TD (1-1066): Milieutechnologie. Gezondheidstechniek. (3)
TD 194.6-194.68 Milieueffectbeoordeling Meertalig
 1. Terminology of Life Cycle Assessment as applied to waste management (ENG, NED) (Rianne van Eldik); 184 termen
TD 429.5-480.7: Waterzuivering. Waterbehandeling. Meertalig
 1. Waterbegrippenlijst (DUI, ENG, FRA, NED, SPA); aantal termen: onbekend
TD 878-894: Speciale milieutypes: bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidsoverlast
 1. Bodemverontreiniging en bodemsanering: begrippen en definities; aantal termen: onbekend

TF (1-1620): Spoorbouw en spoortechniek (1)
TF 200-320: Spoorwegconstructie
 1. Begrippenlijst spoortermen (J. Lambrechtsen); 320 termen

TH (1-9745): Bouwkunde (7)
TH 1000-1725: Bouwsystemen. Met inbegrip van brandveilige constructies en betonconstructies.
 1. Betonlexicon; 375 termen
 2. Termenlijst bouw en constructie; aantal termen: onbekend
TH 2025 – 3000: Specifieke aspecten van ontwerp en constructie met inbegrip van muren en daken Meertalig
 1. Bouwkundige termen (NED, FRA, DUI); aantal termen: onbekend
TH 4021-4977:Gebouwen: bouw en gebruik, met inbegrip van openbare gebouwen en woningen.
 1. Woon encyclopedie allesoverhuisentuin.nl; aantal termen: onbekend
TH 5011-5701: Bouw onderverdeeld naar werkfase (bouwvakberoepen)
 1. Termen uit de bouw (ENG-NED) (vertaald door Erik Brommeijer); aantal termen: onbekend
TH 7413: Zonverwarmingstechniek
 1. Zonnepanelen (ENG-NED) (Gregory Depuydt, UGent); aantal termen: 15
TH 8001-8601: Inrichting en decoratie
 1. Schilderen – A tot Z in het verf- en behangalfabet; aantal termen: onbekend

TJ (1-1570): Werktuigbouwkunde en machines (2)
TJ 1040-1119: Machines zonder aandrijfmotoren
 1. Molenwoordenboek (B. D. Poppen); 1679 termen
TJ 1075: Wrijvingsleer Meertalig
 1. Werktuigbouw & tribologie (NED, ENG) (B. Poppen); 2743 termen

TK (1-9971): Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek (7)
TK 1001 – 1831: Productie van elektrische energie
 1. Woordenlijst over energie; aantal termen: onbekend
TK 5101 – 6720: Telecommunicatie. Met inbegrip van telegrafie, telefonie, radio, radar en televisie. Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst voor de Telecommunicatie (NED, ENG); aantal termen: onbekend
TK 7800-8360: Electronica Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst in de Elektronica (ENG, NED); aantal termen: onbekend
TK 7871.6: Antennes (Elektronica)
 1. De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie; aantal termen: onbekend
TK 7885-7895: Computertechniek. Computerhardware
 1. Verklarende terminologielijst voor Computergrafiek; aantal termen: onbekend
 2. Glossarium; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Verklarende terminologielijst voor CAD/CAM (NED, ENG); aantal termen: onbekend
 2. Nederlands computerwoordenboek (NED, ENG); aantal termen: onbekend

TL (1-4050): Motorvoertuigen. Luchtvaartkunde. Ruimtevaartwetenschap (3)
TL 1-484: Motorvoertuigen. Rijwielen
 1. Het autowoordenboek – autotermen uitgelegd; aantal termen: onbekend
 2. Woordenlijst (NISAN); aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Technische woordenlijst (NED, ENG, DUI) (BMW); aantal termen: onbekend

TP (1-1185): Chemische technologie (7)
TP 544-559: Wijn en wijnbereiding
 1. Lijst van vaktermen in de oenologie; aantal termen: onbekend
 2. Het wijnetiket verklaard (D. Brongers en M. Lutjenhuis); 1255 termen
 3. Wijnbegrippen in gewone mensentaal (H. Hamersma); 337 termen
 4. Wereld van wijn glossarium; aantal termen: onbekend
 5. Wijn-woordenboek (Wijnstudio); aantal termen: onbekend
TP 569-587: Bier
 1. Bierwoordenboek; aantal termen: onbekend
Meertalig
 1. Brouwerstermen (NED, ENG); aantal termen: onbekend

TR(1-1050): Fotografie (3)
TR 9: Woordenboeken. Encyclopedieen Meertalig
 1. Fotografie (NED, ENG, DUI, FRA, SPA); 432 termen
TR 267: Digitale fotografie. Algemene werken
 1. Verklarende woordenlijst fotografie: A t/m Z; ca. 60 termen
 2. Uitleg begrippen en termen digitale fotografie; aantal termen: onbekend

TS (1-2301): Productvervaardiging (2)
TS 1300-1865: Textielindustrie Meertalig
 1. Lexicon schatkamer aan textiel-en kunstoftermen (NED, ENG); aantal termen: onbekend
TS 1870-1935: Rubberindustrie
 1. Termenlijst van oliekeerringen; aantal termen: onbekend

TT (1-999): Handwerk. Kunsten en ambachten (4)
TT 151: Herstel en reparatie
 1. Kluswoordenboek; aantal termen: onbekend
TT 490-695: Kledingindustrie. Kleermaken
 1. ABC van mode & styling; aantal termen: onbekend
TT 950-979: Haarkappen. Cosmetiek
 1. Beauty jargon; aantal termen: onbekend
 2. Lexicon en Begrippenlijst – inhoudstoffen en uitleg; aantal termen: onbekend

TX (1-1110): Huishoudkunde (4)
TX 341-641: Voeding. Voedsel en voedselvoorziening
 1. Culinair van A tot Z; 925 termen
 2. Keukentaal; aantal termen: onbekend
TX 642-840: Keuken
 1. Culinaire begrippenlijst; aantal termen: onbekend
 2. Voedselbereiding; aantal termen: onbekend
U Militaire Wetenschappen (5)
U (1-900) Militaire wetenschappen (Algemeen) (2)
U 27-43: Militaire geschiedenis
 1. Militair woordenboek(1861-1862) (H.M.F. Landolt); aantal termen: onbekend
 2. Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal. De soldatentaal. (Jac. van Ginneken s.j.); aantal termen: onbekend

UD (1-495) Infanterie (3)
UD 157-302: Tactiek. Manoeuvres. Excercitievoorschriften
 1. Militaire termen-landmacht (ENG, NED); aantal termen:onbekend
 2. Militaire bevelen-landmacht (ENG, NED); 29 termen
 3. Militaire rangen–landmacht (ENG, NED); aantal termen: onbekend

UE (1-500) Cavalerie. Pantsers (1)
U 147: Pantsers. Gepantserde cavalerie. Gemechaniseerde cavalerie. Meertalig
 1. Militaire landmacht – tanks ( ENG, NED); 12 termen

UG (1-1525) Militaire techniek. Luchtmachten (1)
UG 622-1435: Luchtmachten. Luchtoorlog. Meertalig
 1. Militaire termen – luchtmacht (ENG, NED) ; aantal termen: onbekend

UH Andere krijgsmachtdelen (1)
UH 201–515: Militair geneeskundige dienst
 1. Woordenlijst AMV; aantal termen: onbekend

V Nautische Wetenschappen (2)
VK (1-1661): Navigatie. Koopvaardij (5)
VM (1-989): Scheepsbouwkunde. Scheepsbouw. Maritieme techniek (2)
VM 595-989: Maritieme werktuigkunde
 1. Skipperstaal, lexicon van de Friese schipperij 1850 – 2000 (Karel Ferdinand Gildemacher, Klaas Jansma en Jelmer Kuipers); aantal termen: onbekend
 2. Woordenlijst – Scheepsbouw; aantal termen: onbekend

Z Bibliografie. Bibliotheekwetenschap. Informatiebronnen (algemeen) (3)
Z (116-659): Boekindustrie en -handel (7)
Z 242.9-264.5: Drukpraktijk
 1. Grafisch woordenboek. Alles over drukwerk van a tot z (Gianotten Printed Media); aantal termen: onbekend
 2. Handboek grafische technieken; (Thony’s proefpers); aantal termen: onbekend
 3. Woordenboek printer & inktcartridges termen; aantal termen: onbekend
Z 264.7: Veiligheidsdruk
 1. Raad van de Europese Unie PRADO Glossarium; aantal termen: onbekend
 2. PRADO Woordenboek -Lijst van frequent gebruikte termen en formuleringen in alle ondersteunde talen; aantal termen: onbekend
Z 266-275 Boekbinden. Boekversiering
 1. Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden (W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert, J.A. Szirmai); aantal termen: onbekend

Z (662-1000.5): Bibliotheken (1)
Z 666.5: Informatie-organisatie
 1. EAR begrippenlijst (begrippen gebruikt in de EAR – Enterprise Architectuur Rijksdienst) (Rijksoverheid); aantal termen: onbekend

ZA (3038 – 5190):Informatiehulpbronnen (Algemeen) (10)
ZA 4050: Elektronische informatiebronnen
 1. Avalon (NED, ENG, FRA); aantal termen: onbekend
 2. Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten (DAVID) Woordenlijst (F. Boudrez & S. Van den Eynde); aantal termen: onbekend
 3. Internetwoordenboek; aantal termen: onbekend
 4. GentVertaalt; aantal termen: onbekend
 5. Lexicool; 8000 woordenboeken en glossaria in 70 talen
 6. SEO Woordenboek; aantal termen: onbekend
 7. The Translator’s Home Companion; aantal termen: onbekend
 8. Zoekmachine woordenboek; 1450 termen
 9. Woordenlijsten voor vertalers; aantal termen: onbekend
 10. Internet termen verklaard; aantal termen: onbekend