Categorieën
Terminologie

Terminologieprojecten

Projecten op het gebied van terminologie waar het Instituut voor de Nederlandse Taal aan deelneemt, zoals HOTNeV (onderwijsterminologie), Nederlands als wetenschapstaal (scheikundige en wiskundige termen), Medische Pilot en Medische Termen Belgisch-Nederlands.

HOTNeV (onderwijsterminologie)

Het acroniem HOTNeV staat voor Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen. Dit project beoogt gecoördineerd Nederlandstalige equivalenten te bedenken voor Engelstalige onderwijstermen.

Nederlands als wetenschapstaal

Het Proefproject Nederlands als wetenschapstaal – van corpora naar terminologielijsten, heeft als doel om taalhulpmiddelen te ontwikkelen die de overstap van het middelbaar naar het hoger onderwijs makkelijker maken. Op dit moment zijn er lijsten met scheikundige termen en wiskundige termen beschikbaar.

Medische Pilot (MedPilot)

De Medische Pilot is een bij wijze van experiment ingerichte database waarin een klein deel van de medische woordenschat beschreven wordt op verschillende niveaus, van wetenschappelijk tot toegankelijk voor laaggeletterden, en waarin ook verschillen tussen Vlaamse en Nederlandse termen worden getoond.

Medische Termen Belgisch-Nederlands

Medische Termen Belgisch-Nederlands bestaat uit een lijst met een groot aantal Nederlandstalige medische termen die in België of in Nederland worden gebruikt.