Categorieën
Terminologie

Vakliteratuur over terminologie

Een uitgebreide verzameling vakliteratuur (boeken en artikelen) over terminologie, onder meer over betekenis, standaardisatie, beheer en vertalen.

English version

Specialist literature on terminology

The terminological studies on this page have been ordered into 11 sections. Per section, the references are in alphabetical order. It is also possible to sort them by year.

A bibliography is of course never finished. If you think that a study on terminology is worthy of mention but missing from our list, please send your suggestion to terminologie@ivdnt.org.

De terminologische studies op deze pagina zijn geordend in elf rubrieken. Daarbinnen staan de literatuurverwijzingen in alfabetische volgorde. U kunt ze ook sorteren op jaartal.

Een bibliografie is uiteraard nooit voltooid. Bent u van mening dat een nog niet voorkomende studie over terminologie vermelding verdient? Stuur dan uw suggestie naar terminologie@ivdnt.org.

Algemene werken / General works
Termvorming / Term creation
Termbetekenis en -definiëring / Meanings and definitions of terms
Voorkomen, standaardisatie en harmonisatie van termen / Appearance, standardization and harmonization of terms
Terminologiebeheer / Terminology management
Term- en conceptgerelateerde classificatie / Term-related and concept-related classification
Taaltechnologische en computerlinguïstische terminologiestudie / Language-technological and computational linguistic terminology study
Terminologie en tekstcorpora / Terminology and text corpora
Terminologie en vertalen / Terminology and translation
Terminologie en localiseren / Terminology and localization
Terminologie en onderwijs / Terminology and education