Categorieën
Woordenboeken

Woordenboek der Friese Taal

Het Wurdboek fan de Fryske taal (WFT) beschrijft het Nieuwfries van 1800 tot en met 1975 en bevat ruim 120.000 trefwoorden. Dit 25-delige wetenschappelijk beschrijvend woordenboek is gemaakt door de Fryske Akademy. De digitale versie is medio 2010 aan de Historische Woordenboeken online toegevoegd.

Het WFT of het Wurdboek fan de Fryske taal beschrijft het (vooral geschreven) Nieuwfries uit de Nederlandse provincie Friesland van 1800 tot en met 1975. Het bevat ruim 120.000 trefwoorden. Het 25-delige woordenboek is gemaakt door de Fryske Akademy. De digitale versie is medio 2010 aan de Historische woordenboeken online gekoppeld. Het toevoegen van het WFT aan deze woordenboekapplicatie is mede tot stand gekomen dankzij CLARIN-NL.

Informatie in het WFT

De woordenboekartikelen geven informatie over de spelling van het trefwoord, woordsoort, uitspraak, datering, flexie en etymologie van de trefwoorden, betekenis (geïllustreerd met citaten), idiomatische informatie (collocaties, spreekwoorden en figuurlijke betekenissen) en afleidingen en samenstellingen van het trefwoord.

Integratie met historische woordenboeken van het Nederlands

Aan ieder Fries trefwoord is een modern Nederlands equivalent toegevoegd, wanneer het Friese woord een pendant heeft in het Nederlands. Ook de trefwoorden van de historische woordenboeken van het Nederlands – het Oudnederlands Woordenboek (ONW), het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) – hebben een modern Nederlands equivalent. Door dit modern Nederlands trefwoord zijn artikelen uit het WFT gekoppeld aan de artikelen uit de historische woordenboeken die hetzelfde woord beschrijven.