Categorieën
Nieuws

Bijeenkomst over woord­combinaties

Op woensdagmiddag 27 juni 2018 vindt er weer een bijeenkomst plaats van het Matthias de Vriesgenootschap, een genootschap voor Nederlandse lexicografen. Het thema van de bijeenkomst is dit keer ‘woordcombinaties’.

Sprekers zijn Lut Colman (Instituut voor de Nederlandse Taal), Hindrik Sijens (Fryske Akademy) en Ludo Permentier (journalist). De middag begint om twee uur en zal tot ongeveer half vijf duren. Belangstellenden zijn van harte welkom bij het Instituut voor de Nederlandse taal, Rapenburg 61 in Leiden. Wel graag even aanmelden via secretariaat@ivdnt.org

Programma

  • 14.00 – 14.15 uur: Inloop
  • 14.15 – 15.00 uur: Lut Colman (Instituut voor de Nederlandse Taal), Woordcombinaties
  • 15.00 – 15.45 uur: Ludo Permentier (journalist, redacteur), Typisch Vlaams
  • 15.45 – 16.30 uur: Hindrik Sijens (Fryske Akademy), Wat is keurig net in het Fries. Over lastig te vertalen combinaties en verbindingen in het Online Nederlands-Fries Woordenboek
  • 16.30 – 18.00 uur: Borrel

Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.