Categorieën
Nieuws

CLARIN Annual Conference

Midden oktober 2018 vond in Pisa de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst van het Europese project CLARIN plaats: de CLARIN Annual Conference (CAC). Het CLARIN-team voor Vlaanderen van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) woonde de conferentie bij, en brengt verslag uit. 

Het CLARIN-team vertegenwoordigde Vlaanderen en het INT op de vergaderingen van de CLARIN-overlegorganen die voorafgaand aan de conferentie plaatsvonden. De jaarlijkse conferentie wordt gehouden om ideeën en ervaringen in verband met de CLARIN-infrastructuur uit te wisselen, en is bedoeld voor de mensen die betrokken zijn bij de werking en het uitbouwen van die infrastructuur en voor vertegenwoordigers van de gebruikers ervan uit de sociale en de menswetenschappen.

De editie van 2018 werd bijgewoond door 240 deelnemers (afkomstig uit 27 landen) en er werden 44 papers gepresenteerd. Drie daarvan waren afkomstig uit Vlaanderen. Tuur Leeuwenberg (KU Leuven) presenteerde How to use DameSRL: A framework for deep multilingual semantic role labeling (Quynh Ngoc Thi Do, Artuur Leeuwenberg, Geert Heyman en Marie-Francine Moens – KU Leuven) en  Vincent Vandeghinste en Ineke Schuurman (eveneens KU Leuven) vertelden iets meer over Pictograph Translation Technologies for People with Limited Literacy (Vincent Vandeghinste, Leen Sevens en Ineke Schuurman). De derde paper (het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Gent en het INT) werd voorgesteld door Veronique de Tier en Sally Chambers (UGent): Sustaining the Southern Dutch Dialects: the Dictionary of the Southern Dutch Dialects (DSDD) as a case study for CLARIN and DARIAH. (Van Keymeulen Jacques, Sally Chambers, Veronique De Tier, Jesse de Does, Katrien Depuydt, Tanneke Schoonheim, Roxane Vandenberghe en Lien Hellebaut.)

Nieuw op de CLARIN-conferentie was de postersessie voor Phd-studenten, die daar de kans kregen om hun CLARIN-gerelateerde onderzoek te presenteren. Vlaanderen werd vertegenwoordigd door Bram Vanroy (Universiteit Gent) en zijn poster had als titel Using the Dutch Parallel Corpus to Calculate English Dutch Word Translation Entropy.

Voor een uitgebreid overzicht van de conferentie, zie de CLARIN-website


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.