Categorieën
Nieuws

Persbericht: Frieda Steurs ontvangt Simon Stevinpenning

Tijdens de TiNT-dag op 21 oktober 2022 ontving prof. dr. Frieda Steurs, directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal en hoogleraar aan de KU Leuven, de Simon Stevinpenning: een onderscheiding voor een wetenschapper die zich zeer verdienstelijk maakt voor de Nederlandstalige terminologie en vaktaal.

Joost Buysschaert, emeritus hoogleraar UGent en covoorzitter van NL-Term, sprak bij het uitreiken van de penning een laudatio uit voor Frieda Steurs. Hij zette uiteen hoe ze als hoogleraar aan de KU Leuven en als directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) op overtuigende wijze heeft bijgedragen aan het onderzoek in de terminologie en aan de bewustmaking van het belang van terminologie:

“Zij heeft dat niet alleen gedaan binnen het Nederlandse taalgebied, maar ze heeft haar boodschap ook verspreid via internationale kanalen, niet alleen via vele publicaties, maar bijvoorbeeld ook door haar colleges aan de Université Catholique de l’Ouest (UCO) in Angers, haar voorzitterschap (tot 2019) van de organisatie TermNet en haar bijdragen aan de jaarlijkse International Terminology Summer School van TermNet. Zij is daarnaast ook nog research fellow aan de Universiteit van de Vrijstaat in Bloemfontein, en sinds 2018 secretaris-generaal van CIPL (het internationaal comité van linguïsten).”

Frieda Steurs was medeoprichter van NL-Term, bestuurslid van de Europese Vereniging voor Terminologie (EAFT) en werkte mee aan talloze projecten rond terminologie en normalisatie, onder meer in de ISO/TC 37-commissie voor standaardisering van methodes en beleid binnen de terminologie. Bij het INT stond ze mee aan de wieg van het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT), dat een schat aan informatie over vaktaal ter beschikking stelt.

NL-Term

De Simon Stevinpenning is een initiatief van NL-Term, de Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie. NL-Term heeft als doel het bevorderen van samenwerking en deskundigheid op het gebied van Nederlandstalige terminologie en vaktaal, het bevorderen van de bekendheid en het belang van terminologie en het behartigen van de belangen van Nederlandstaligen op het gebied van vaktaal. Om deze doelstellingen tot uitdrukking te brengen en kracht bij te zetten heeft NL-Term in 2021 de Simon Stevinpenning ingesteld.

Simon Stevin

De onderscheiding is vernoemd naar Simon Stevin (1548-1620), de natuurkundige, wiskundige en ingenieur die overtuigd was van de waarde van de Nederlandse taal en daarom zelf Nederlandse termen ontwierp of hielp verbreiden voor concepten uit diverse wetenschappen. Vele van zijn voorstellen zijn in het huidige Nederlands bewaard gebleven, zoals tal van namen van wetenschappen die eindigen op ‘-kunde’ (wiskunde, geneeskunde, sterrenkunde).


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.