Categorieën
Nieuws

Klankleer toegevoegd aan de Algemene Nederlandse Spraakkunst

Op 6 juli 2021 organiseren wij van 15.00 – 16.30 uur een gratis webinar waarin we u het hoofdstuk Klankleer voorstellen, dat binnenkort wordt toegevoegd aan de nieuwe online editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS). 

Tot nu toe ontbrak er een uitgebreide beschrijving van de klankleer in de Algemene Nederlandse Spraakkunst, en dat nog wel terwijl het woord spraak in de titel staat! Dat is nu verleden tijd. Het nieuwe hoofdstuk Klankleer is tot stand gekomen met financiering van de Taalunie, onder leiding van Geert Booij, en met medewerking van Kathy Rys, Nelleke Jansen en het INT. De onderwerpen die in het hoofdstuk behandeld worden zijn: de klanken van het Nederlands, fonotaxis, fonologische processen, allomorfie, verbonden spraak, woordklemtoon, zinsaccent en intonatie, en de relatie tussen klank en spelling. Ook de verschillen tussen het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands worden beschreven.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.