Categorieën
Nieuws

Nieuwe collega: Nicoline van der Sijs

Op 1 februari 2020 is onderzoeker en historisch taalkundige Nicoline van der Sijs bij ons in dienst getreden. Binnen het INT houdt ze zich bezig met onderzoek en projecten op het gebied van de historische taalkunde, etymologie en dialectologie. Daarnaast is Nicoline hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit.

Nicoline van der Sijs publiceerde talloze boeken over de geschiedenis van het Nederlands, waaronder 15 eeuwen Nederlandse taal, Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN, het Leenwoordenboek, het Chronologisch woordenboek, Yankees, cookies en dollars en Nederlandse woorden wereldwijd. Daarnaast is ze redacteur van Trefwoord, Internationale Neerlandistiek en Neerlandistiek.nl, en vaste medewerker van het tijdschrift Onze Taal. Zij is de oprichter van enkele veel geraadpleegde databanken zoals de etymologiebank.nl, de website gekaaptebrieven.nl, de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten en de Uitleenwoordenbank.

Sinds 2007 coördineert ze samen met Hans Beelen van de universiteit Oldenburg een grote groep vrijwilligers die Nederlandstalige data voor onderzoek beschikbaar maken; de teksten, inmiddels een kleine 200, zijn beschikbaar bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en ondergebracht bij DANS.

Ze stond ook aan de wieg van het NWO-grootproject Nederlab. Momenteel werkt ze samen met Evie Coussé en Gerlof Bouma van de Universeit Göteborg aan het project ‘The rise of complex verb constructions in Germanic’, gesubsidieerd door de Vetenskapsrådet (Swedish Research Council). Binnen dit project is Nicoline verantwoordelijk voor het opbouwen van een diachroon meertalig bijbelcorpus (Duits, Engels, Nederlands en Zweeds), dat deels plaatsvindt met de hulp van vrijwilligers.

Op 1 januari is het door haar geleide en door NWO gesubsidieerde project ‘Spread the new(s). Understanding standardization of Dutch through 17th-century newspapers’ van start gegaan; hiervoor is Machteld De Vos als promovenda aangesteld. Het belangrijkste corpus voor dit onderzoek vormen de 17e-eeuwse kranten die door vrijwilligers onder leiding van Nicoline zijn gedigitaliseerd.

Nicoline zal binnen het INT gaan werken aan een groot aantal verschillende projecten, waaraan altijd stagiairs en vrijwilligers kunnen meewerken; hou daarvoor de pagina met vacatures & stages in de gaten.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.