Categorieën
Nieuws

Online Nederlands-Fries woordenboek in de maak

De komende zes jaar werkt de Fryske Akademy aan een nieuw Nederlands-Fries woordenboek. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben daar 650.000 euro subsidie voor verleend. Dit nieuwe woordenboek, dat online verschijnt, is bedoeld om het Fries te promoten en te beschermen.

Het woordenboek bedient twee gebruikersgroepen: niet-Friestaligen en de tweetalige Friezen, van wie de meesten geleerd hebben om Nederlands te schrijven, maar (nog) niet gewend zijn om Fries te schrijven. Uit praktisch-financiële overwegingen is er geen woordenboek Fries-Nederlands in het project inbegrepen. Wel is er een extra subsidie van 70.000 euro toegezegd voor Taalweb, de website met hulpmiddelen voor mensen die het Fries willen leren.

Bij het project werkt de Fryske Akademy samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT): er wordt gebruikgemaakt van het Algemeen Nederlands Woordenboek van het INT, dat nog in ontwikkeling is.

Meer informatie:


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.