Categorieën
Nieuws

Online vertaling Lexicon Frisicum

Op 26 februari 2020 werd de online vertaling van het Lexicon Frisicum gepresenteerd in het provinciehuis in Leeuwarden. 148 jaar geleden schreef Joast Hiddes Halbertsma de eerste aanzet tot het Friese woordenboek, in het Latijn. Lexicograaf en taalkundige Anne Dykstra vertaalde het Lexicon naar het Fries, samen met zijn collega Bouke Slofstra en verschillende vrijwilligers. Ook schreef Dykstra er een wetenschappelijke inleiding bij. Het woordenboek beschrijft 6400 woorden, wat slechts een klein deel is van de totale woordenschat. Halbertsma overleed namelijk voor hij het kon afmaken.

Het Instituut voor de Nederlandse Taal werkte mee aan de webapplicatie voor de vertaling, en het woordenboek is te raadplegen via http://lexiconfrisicum.ivdnt.org/


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.