Categorieën
Nieuws

Terminologieconferentie: domeinverlies en -winst

Op 20 en 21 april 2023 organiseert NL-Term samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal, de European Association for Terminology (EAFT) en Infoterm de internationale conferentie ‘Terminology: Domain Loss and Gain’. Tot 15 december mogen er nog voorstellen voor lezingen worden ingediend.

Het concept domeinverlies is ontstaan in de Scandinavische landen in de jaren negentig en werd door Laurén, Myking & Picht gedefinieerd als “Verlies van het vermogen om te communiceren in de nationale taal op alle niveaus van een kennisgebied vanwege een gebrekkige verdere ontwikkeling van de noodzakelijke middelen van professionele communicatie”. De belangrijkste van die ‘noodzakelijke middelen’ zijn de termen die nodig zijn om in de eigen taal over specifieke professionele onderwerpen te communiceren.

Communicatie in de eigen taal in verschillende domeinen is dus geen vanzelfsprekend gegeven. Domeinverlies en –winst is dan ook een actueel terminologisch thema waarover een internationaal congres wordt georganiseerd op donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023 in Brussel. De contexten waarin het onderwerp zich laat onderzoeken, zijn zeer divers: werkomgeving, vakliteratuur in het onderwijs, e-commerce, minderheidstalen enz.

Tot 15 december mogen er nog voorstellen voor lezingen worden ingediend.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.