Categorieën
Nieuws

TiNT 2022: Terminologie in Juridische Taal

Op 21 oktober 2022 organiseert Veldorganisatie NL-Term voor de veertiende keer de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. De bijeenkomst heeft dit jaar als thema Terminologie in Juridische Taal en vindt plaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, van 9.15 tot 18.00 uur. 

Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. TiNT geeft aldus de deelnemers de gelegenheid tot het uitwisselen van kennis en ervaring en tot netwerken. De dag is ook bedoeld om zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren aan een breed publiek.

TiNT-dag 2017

Verschillen in rechtstelsels

Ieder vakgebied heeft een eigen vaktaal en terminologie, maar van al deze vakgebieden is het juridische misschien wel het moeilijkste. Niet alleen door de specifieke eigen vaktaal en terminologie die vaak moeilijk te doorgronden zijn, maar ook – zeker het vertalen en tolken – doordat er grote verschillen kunnen zijn tussen rechtstelsels.

Op deze TiNT-dag zal juridische taal belicht worden vanuit diverse perspectieven. De sprekers zijn afkomstig uit diverse instellingen: Nederlandse vertaalafdeling Hof van Justitie van de EU, Afdeling Verdragen Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vertaaldienst Belgisch Grondwettelijk Hof, Belastingdienst, Utrecht Institute of Linguistics OTS en de Balie Brussel.

Simon Stevinpenning

Tijdens deze TiNT-dag zal ook de Simon Stevinpenning voor terminologie worden uitgereikt en wel aan INT-directeur en hoogleraar aan de KU Leuven prof. dr. Frieda Steurs.

De dag wordt afgesloten met een borrel.

Reserveer 21 oktober 2022 alvast in uw agenda en houdt de website van NL-Term en de nieuwsbrief van het INT in de gaten voor meer informatie.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.