Categorieën
Nieuws

Website Taaladvies.net vernieuwd

Taaladvies.net, de website met antwoorden op veelgestelde vragen over de Nederlandse taal en spelling, is in een fris en gebruiksvriendelijk nieuw jasje gestoken. Zo zijn de zoekfunctie en de manier van navigeren beter en gemakkelijker gemaakt.

De samenwerkende organisaties achter de site, de Nederlandse Taalunie, het Genootschap Onze Taal, Team Taaladvies van de Vlaamse overheid en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), willen taalgebruikers zo nog beter ondersteunen bij het vinden van het antwoord op hun taalvraag.

Toegankelijk taaladvies voor iedereen

Om mensen met een vraag over het Nederlands effectief te kunnen helpen, werken de vier taalorganisaties in Nederland en Vlaanderen nauw met elkaar samen. De Taalunie maakt zich er als beleidsorganisatie sterk voor dat iedereen het Nederlands optimaal kan gebruiken. Met de gratis website Taaladvies.net wordt al twintig jaar voorzien in de behoefte van veel taalgebruikers aan verantwoorde en betrouwbare taaladviezen, om de juiste keuzes te maken in hun taalgebruik.

De vernieuwde website is technisch ontwikkeld door het INT, en wordt daar ook beheerd en onderhouden. Wie het antwoord op een taalvraag niet op Taaladvies.net kan vinden of behoefte heeft aan persoonlijke uitleg, wordt via de knop ‘Stel een vraag’ doorverwezen naar de taaladviseurs van Onze Taal of Team Taaladvies van de Vlaamse overheid, die respectievelijk het taalloket van Nederland en het taalloket van België bemensen. Via hun eigen websites kun je online, telefonisch, per e-mail of op sociale media taalvragen stellen.

Eén advies voor het hele taalgebied

Of je voor een taalkwestie nu de adviestekst op Taaladvies.net raadpleegt of aanklopt bij een taalloket, overal krijg je inhoudelijk hetzelfde antwoord. De kanalen verschillen puur in de accenten die ze leggen en de doelgroepen die ze bedienen. Taaladvies.net geeft niet alleen korte en toegespitste antwoorden, maar biedt ook verdieping en onderbouwing bij bijvoorbeeld grammaticale kwesties en uitleg over taalvariatie binnen het taalgebied. Daardoor is de site in het bijzonder een goede bron voor taalprofessionals. Wie worstelt met een specifieke taalkwestie of met de formulering van een zin, wordt het snelst geholpen bij een van de taalloketten. Onze Taal richt zich specifiek op het Nederlandse publiek, en Team Taaladvies op het Belgische publiek.

Betrouwbare adviezen

Alle taaladviezen en algemene teksten op Taaladvies.net zijn geschreven door een team van ervaren taaladviseurs en andere deskundigen. Vóór de adviezen op de website komen, zijn ze besproken en goedgekeurd in het Taaladviesoverleg of de Commissie Spelling van de Taalunie, die bestaan uit specialisten uit de praktijk. Hiermee is de betrouwbaarheid van de adviezen gegarandeerd.

Het Taaladviesoverleg registreert de taalnormen zoals die door een voldoende grote meerderheid Nederlandstaligen worden aanvaard. Taaladvies.net schrijft niet voor wat correct en niet correct is, maar vertelt de taalgebruiker welke vormen als standaardtaal beschouwd kunnen worden. De adviezen over spellingkwesties zijn in overeenstemming met de officiële spelling, die wettelijk voorgeschreven is voor het onderwijs en de overheid.

Taaladvies in de Week van het Nederlands

Op 7 oktober, in de Week van het Nederlands, beantwoorden de taaladviseurs live taalvragen in een online evenement. Ook kun je in deze week meedoen aan een taalquiz. Houd voor meer informatie de websites van de vier organisaties en de agenda van de Week van het Nederlands in de gaten.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.