Categorieën
Nieuw woord van de week

dierzaamheid

Een duurzame relatie tussen mens en dier.

Streven om (duurzaam) samen te leven en om te gaan met dieren, met de bedoeling het welzijn van dieren te vergroten. In het woord dierzaamheid herkennen we de woorden dier en duurzaamheid. Auteurs Pim Martens, Maarten Reesink en Karen Soeters brachten onlangs een boek uit met de titel Dierzaamheid. “We worden ‘dierzaam’ door zorgzamer om te gaan met onze huisdieren, dierentuinen te hervormen, de oude strijd tegen het zogenaamde ‘ongedierte’ te stoppen en door op een milieuvriendelijke wijze gezonder vee te houden. Het verbeteren van de (rechts)positie van het dier blijkt niet alleen van belang voor de kwetsbare dieren, maar ook voor het milieu en dus voor onze eigen gezondheid”, staat uitgelegd op de site van de uitgever. In het boek staan ook tips voor een “dierinclusieve samenleving”.

Illustratie door Martine van den Berg

Dierzaamheid is geen helemaal nieuw woord: in 2014 kwamen we het al een keer tegen. Maar het woord past goed in deze tijd waarin rechten van dieren centraal staan: eerder behandelden we in onze rubriek al de nieuwe woorden bijen-cao en zoöp. Ook het al wat oudere ontdierentuinen (of ontzooën) past in deze trend.

Bron:

Uitgeverij Bornmeer


Meer lezen