Categorieën
Nieuw woord van de week

groenflatie

Gepeperde vergroeningsrekening.

Inflatie als gevolg van de energietransitie, de overgang naar duurzame energiebronnen, die zorgt voor grote prijsstijgingen op energiegebied en daarmee op vrijwel alle gebied. Toen econome Isabel Schnabel, een invloedrijk directielid van de Europese Centrale Bank (ECB), begin januari waarschuwde voor langdurige inflatie als gevolg van de energietransitie, muntte de Amerikaanse nieuwssite Bloomberg naar aanleiding daarvan de term greenflation: green inflation. We komen in Vlaamse en Nederlandse media de term greenflation onvertaald tegen, maar ook in de voor de hand liggende leenvertaling groenflatie, een samentrekking van groene inflatie.

Foto van Wikimedia Commons

De term groenflatie benadrukt de link tussen groen beleid en hoge levenskosten en kan zo als politiek wapen worden ingezet. Groene partijen vinden dat we even door de zure – maar groene – appel heen moeten bijten en gaan ervan uit dat de groenflatie tijdelijk is. Maar anderen waarschuwen voor langdurige en ernstige financiële gevolgen, zoals bijvoorbeeld de klimaatsceptici van climategate.nl: “De explosie van de elektriciteits- en gasprijzen is grotendeels een gevolg van het Europese klimaat- en energiebeleid. […]. Groen beleid drijft ook de inflatie op: groenflatie.” Laten we hopen dat na het zuur het zoet komt, al geeft de onberekenbare gasboer Poetin weinig aanleiding tot optimisme.

Bronnen:


Meer lezen